Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Rozkoszuj się w Panu, a spełni prośby serca twojego. — Ps. 36, 4.

 

PRZYGOTOWANIE. — Żeby z tym większym pożytkiem przebywać wobec Przenajświętszego Sakra­mentu trzymajmy się następującej zasady: Naj­pierw „dziękujmy” Panu Jezusowi za Dobrodziejstwa, jakie nam okazał, szczególniej za to, iż zamie­szkał wśród nas na Ołtarzu; „kochajmy” Go ze wszystkich sił i oddajmy się Mu całkowicie, bez zastrzeżeń. Na koniec prośmy Pana Jezusa o Łaski, jakich potrzebujemy, a szczególniej, aby w na­szych sercach pomnażał Swą Miłość i zjednoczył je na zawsze z Wolą Bożą. O! gdybyśmy umieli tak korzystać z Towarzystwa Pana Jezusa, Który tak bardzo nas kocha, w krótkim czasie stalibyśmy się Świętymi.

 

I. — Hrabina di Feria, zostawszy zakonnicą — klaryską, postarała się o celę, z której mogła wi­dzieć Ołtarz z Przenajświętszym Sakramentem i tam dniami i nocami przebywała. Gdy ją zapytano, co by tam czyniła przez tyle godzin, odpowie­działa: „Chciałabym tam być przez całą wieczność! Co się czyni przed Przenajświętszym Sakramen­tem? Dziękuje się, kocha, błaga”. Oto piękna dla ciebie nauka, jak masz z korzyścią pozostawać przed Przenajświętszym Sakramentem.

Najpierw się „dziękuje”. — Zastanów się nad sobą: Jesteś pełen wdzięczności dla krewnego, który przybywa z daleka, by cię odwiedzić, a nie umiesz dziękować Panu Jezusowi, Który zstępuje z Nieba nie tylko, żeby cię odwiedzić, lecz aby zaw­sze z tobą pozostawać. Najpierw więc, skoro na­wiedzasz Przenajświętszy Sakrament, ożyw wiarę, złóż hołd Oblubieńcowi twej duszy i dziękuj Mu za tyle Dobroci, iż zstąpił z Nieba, aby z Miłości ku nam przebywać na tym Ołtarzu.

Po wtóre „kocha się“. Gdy Św. Filip Nereusz, będąc chorym, ujrzał, że kapłan z Przenajświętszym Wiatykiem wchodzi do jego celi, zawołał zapalony świętą miłością: „Oto Miłość moja! Oto Miłość moja!“ I ty mów podobnie, gdy jesteś przed Taber­nakulum; wzbudzaj jak najwięcej aktów miłości, a wyrzekając się zupełnie swej własnej woli, ofiaruj Panu Jezusowi całego siebie, bez zastrzeżeń i mów: „Panie, spraw, abym Cię zawsze miłował, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba”.

Na koniec „błaga się” Pana Jezusa. Czcig. O. Alvarez widział Zbawiciela w Przenajświętszym Sakra­mencie z Rękami pełnymi Łask, a nie miał ich komu rozdać, gdyż nikt Go o nie nie prosił. — Proś więc o nie Pana Jezusa; proś Go, aby udzielił ci mocy do oparcia się pokusom, do poprawienia się z tego błędu, byś mógł opanować daną namiętność. Proś Go szczególniej, by pomnożył w twym sercu pło­mienie Swej Miłości, aby udzielił ci Łaski, byś zawsze był złączony z Jego Świętą Wolą i znosił z poddaniem wszelkie uciski! Gdyby wszystkie dusze podobnie czyniły i umiały lepiej korzystać z obecności swego Boskiego Oblubieńca, wszystkie stałyby się Świętymi.

 

II. — Będąc wobec Przenajświętszego Sakramentu, milczeć niepodobna. Milczenie okazywałoby brak pamięci na otrzymane Dobrodziejstwa, niezrozu­mienie Miłości Bożej. Dusza więc winna mówić serdecznie do swego Pana:

 

 

Modlitwa.

Jezu, Utajony w Przenajświętszym Sakramencie, cześć Ci oddaję. Ongi ofiarowałeś za mnie na krzyżu Swe Boskie Życie, a teraz jesteś zamknięty w tym Tabernakulum, jakby w Więzieniu Miłości. Z pomiędzy tylu, którzy mniej ode mnie Cię obra­zili, mnie wybrałeś, abym Ci towarzyszył na ziemi, bym kiedyś Cię kochał i cieszył się, widząc Cię bez zasłony w Niebie. Zapraszasz mnie jeszcze, abym często przyjmował Twe Przenajświętsze Ciało w Komunii Świętej, by całkowicie z Tobą się połączyć i całkowicie oddać się Tobie. Mój drogi Odkupi­cielu, cóż Ci jeszcze powiem? Oto dziękuję Ci za wszystko i spodziewam się składać Ci dzięki przez całą wieczność w Niebie. Miłosierdzie Pań­skie na wieki chcę opiewać. Mój Jezu, tego się spodziewam na Mocy Twych Zasług.

Oświadczam Ci, iż jestem szczęśliwszy, że z miłości ku Tobie świat opuściłem i to trochę, co mogłem na nim posiadać, niżbym był królem całej ziemi. Żałuję, że dotąd, nawet w twym domu, tylokrotnie Cię obrażałem i zasłużyłem na odrzucenie.

Przebacz mi, mój Jezu; na przyszłość za Twą Po­mocą już tak nie będzie. Nie chcę odłączyć się od Nóg Twoich, chcę często Cię odwiedzać. Twa Obecność udzieli mi siły do oderwania się od wszystkiego, co nie jest dla Ciebie. Twa Bliskość przypomni mi obowiązek kochania Cię i uciekania się zawsze do Ciebie we wszystkich mych potrze­bach. Chcę być zawsze blisko Ciebie i często przyj­mować Komunię Świętą, aby zawsze coraz bardziej Cię miłować i jednoczyć się z Tobą, mój ukochany Zbawco. Kocham Cię, mój Boże, ukryty w Przenajświętszym Sakramencie. Z Miłości ku mnie nieustannie prze­bywasz na tym Ołtarzu i ja z miłości ku Tobie chcę jak najczęściej Cię odwiedzać. Zamknięty w Tabernakulum zawsze mnie kochasz i ja chcę Cię zawsze miłować. A więc, mój Jezu i moje wszystko, będziemy zawsze ze sobą złączeni, w cza­sie i w wieczności. Maryo, Matko moja, proś za mną Jezusa i wyjednaj mi wielką miłość do Przenajświętszego Sakramentu. Amen. ( *IV., 308)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 2
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 2. Potrzeba i pewność Sądu Ostatecznego. Cz. 1
  3. Nauki katolickie na Dzień Zaduszny.
  4. Nabożeństwo na Dzień Zaduszny.
  5. Akt heroicznej miłości dla dusz w Czyśćcu cierpiących.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *