Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Panie, córka moja dopiero skonała, ale pójdź, włóż na nią Rękę Twoją, a żyć będzie. — Mat. 9, 18.

 

PRZYGOTOWANIE. — Jeśli i ty jesteś z po­wodu grzechu duchowo chory, naśladuj chorą nie­wiastę, o której mówi Ewangelia, i zbliż się do Pana Jezusa, Którego przedstawicielem jest ka­płan — przyjmij od niego Sakrament Pokuty. Jeżeli jednak, jak ufam, sumienie nie wyrzuca ci ciężkiego grzechu, naśladuj wówczas pełnego ufności Jaira i proś Pana Jezusa, aby ożywił ducho­wo tylu grzeszników, naszych braci. Uważaj jed­nak pilnie, abyś nie należał do liczby tych, którzy uchodzą za żywych, a jednak są umarli lub umie­rający z powodu swej oziębłości.

 

I. — Ewangelia opowiada, iż gdy Pan Jezus rozmawiał z żydami, „Książę jeden przystąpił i pokłonił Mu się, mówiąc: Panie, córka moja do­piero skonała, ale pójdź, włóż na nią Rękę Twoją, a żyć będzie. A wstawszy Jezus, szedł za nim i Uczniowie Jego. A oto niewiasta, która krwotok przez dwanaście lat cierpiała, przystąpiła z tyłu i dotknęła się kraju szaty Jego. Bo mówiła sama w sobie: Bym się tylko dotknęła szaty Jego, będę zdrowa. A Jezus, obróciwszy się i ujrzawszy ją, rzekł: Ufaj, córko, wiara twoja ciebie uzdrowiła. I uzdrowiona jest niewiasta od owej godziny.

Według Korneliusza a Lapide, tak owa chora niewiasta, jak i umarła dziewczyna, są obrazem grzesznej duszy, którą Pan Jezus chce wskrzesić do życia duchowego i uwolnić od podniet namięt­ności, przedstawionej pod figurą krwotoku. Św. Bonawentura, mówiąc o tych słowach Ewangelii, zwraca się do grzesznika i tak do niego się odzywa: „Dusza twoja, podobnie do owej córki Jaira, z powodu grzechu jest umarłą, zaraz więc nawróć się do Pana Boga.  Jeśli na nieszczęście i ty obraziłeś Pana Jezusa, naśladuj wiarę owej biednej niewiasty i zbliż się do Zbawiciela, Którego przed­stawicielem dla ciebie jest kapłan, zasiadający w Trybunale Pokuty. Lecz zaraz to uczyń, jeśli bowiem będziesz odkładał, przyjdzie na ciebie Gniew Pana Boga, Który cię wtrąci do piekła.

Jeśli jednak, jak ufam, nie masz grzechu ciężkiego na duszy, naśladuj Jaira, ojca owej dzieweczki, i proś Pana Jezusa, aby przyszedł ze Swą Łaską i ożywił duchowo tylu grzeszników, naszych braci. — Uważaj jednak pilnie, abyś sam nie należał do liczby tych, o których Św. Jan po­wiada, iż mają imię, że żyją, ale są umarli lub umierający z powodu oziębłości.

 

II. — Ewangelia dalej powiada: „A gdy przy­szedł Jezus w dom książęcia i ujrzał płaczki i lud zgiełk czyniący, mówił: Odstąpcie, albowiem nie umarła dzieweczka, ale śpi. I śmiali się z Niego. A gdy wygnano rzeszę, wszedł i ujął rękę jej i powstała dzieweczka. I rozeszła się ta sława, po wszystkiej onej ziemi”.

Zwróćmy na to uwagę, mówi Św. Grzegorz, iż Pan Jezus zanim wskrzesił dzieweczkę, usunął rze­szę, czyniącą zgiełk. Chciał nas przez to nauczyć, że jeśli chcemy powstać z grzechu lub oziębłości, musimy pozbyć się tego mnóstwa myśli i uczuć nieporządnych, tego zgiełku spraw ziemskich i rozmów niepożytecznych.  Św. Marek powiada, że zaledwie Pan Jezus wskrzesił dzieweczkę, ta natychmiast wstała, a Zbawiciel kazał jej dać jeść. I my również, gdy zostajemy wskrzeszeni do życia Łaski, nie powinniśmy stać, lecz iść po drodze doskonałości i w tym celu często przyjmo­wać Komunię Świętą. Jak Święci twierdzą ogólnie, kto nie idzie naprzód po Drodze Pańskiej, ten się cofa.

 

 

Modlitwa.

Mój Drogi Jezu, zapomniałem o Tobie, lecz widzę, że Ty nie zapomniałeś o mnie. Dziękuję Ci za światło, jakiego mi teraz użyczasz i proszę Cię, „abyś mi przebaczył me winy i w Łaskawości Two­jej uwolnił mnie z więzów grzechów, którymi je­stem skrępowany wskutek słabości swojej”. Spraw to przez Zasługi Twej Męki. — Słodkie Serce Maryi, bądź moim zbawieniem. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. podjęcia ratunku Dusz Czyśćcowych w miesiącu Listopadzie im poświęconym: Listopad – miesiąc dusz czyśćcowych dzień 5
  2. Myśli i nauki o Sądzie Ostatecznym. Dzień 5. Miejsce Sądu Ostatecznego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *