Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

Nie bój się: odtąd już ludzi łowić będziesz. — Łk 5, 10.

 

PRZYGOTOWANIE. — Cudowny połów jest symbolem głoszenia Ewangelii, przez którą Pan Je­zus nawraca i uświęca dusze, które odkupił. Ry­bakami są nie tylko kaznodzieje, lecz również wszyscy dobrzy Chrześcijanie, którzy w jakikol­wiek sposób starają się o zbawienie dusz. Do ja­kiegokolwiek więc należymy stanu, możemy rów­nież rozwijać pracę apostolską przynajmniej przez modlitwę i dobry przykład. Przede wszystkim zaś prośmy Pana Jezusa, aby wysłał na niwę Swego Kościoła żarliwych robotników. „Proścież tedy Pana żniwa, aby wysłał robotników na żniwo Swoje”.

 

I. — Według Św. Łukasza, Pan Jezus, będąc nad jeziorem Genezaret, gdy rzesza ludu tłoczyła się wokoło, wszedł do łodzi Szymona, a gdy ta nieco od brzegu się oddaliła, począł rzeszę nau­czać. Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: Wypłyń na głębię, a zapuśćcie sieci wasze na połów (Mat. 9, 38).

Nauczycielu, odpowiedział Apostoł, przez całą noc pracując, nic nie ułowiliśmy, wszakże na sło­wo Twe zapuszczę sieć. Gdy to uczynił, złowiono wielkie mnóstwo ryb, tak iż dwie łódki nimi na­pełniono. Piotr zmieszany, pełen podziwu, padł do Nóg Pana Jezusa, mówiąc: Panie, wynijdź ode mnie, bom jest człowiek grzeszny. Nie bój się, odrzekł mu Pan Jezus, odtąd ludzi łowić bę­dziesz. Św. Ambroży, a zresztą, i sam jasny tekst Ewangelii wskazują, iż owe sieci, cudownie rybami napełnione, to sieci Słowa Bożego. Ryba­kami są wszyscy kaznodzieje, szczególniej zaś misjonarze, którymi się Bóg posługuje do nawraca­nia całych narodów i uświęcania tysięcy dusz.

Jeśli i ty należysz do liczby owych rybaków, wybranych do głoszenia Chwały Bożej, dziękuj Panu Jezusowi; w zarzucaniu swych sieci naśladuj Św. Piotra, wyznawaj swą niemoc i złóż ufność w Pomocy Bożej. „Patrzcie, mówi Św. Ambroży, jak próżna i bezowocna jest zuchwała ufność we własne siły, a jak przeciwnie, skuteczna jest po­kora; ci bowiem, którzy poprzednio bezużytecznie pracowali, później na Słowo Pana Jezusa napełnili rybami swe sieci”.

Jeśli zaś Pan Jezus nie wybrał cię do urzędu apostolskiego, korzystaj przynajmniej z nauk, głoszonych przez kapłanów; miej wielki szacunek i wielką cześć dla ich godności i proś Pana Jezusa, aby pomnożył liczbę żarliwych pracowników na niwie Swego Kościoła.

 

II. — Chociaż rybakami dusz są głównie kaznodzieje i misjonarze, nie są oni jednak nimi łącznie. Są bowiem nimi również wszyscy dobrzy katolicy, którzy w jakikolwiek sposób pracują dla duchownego dobra bliźnich. — Dlatego, bez względu na swój stan, i ty możesz stać się rybakiem dusz. Możesz swym bliźnim pomagać radą, dobrym przykładem, modlitwą. Kto chcąc nawrócić grzeszników mówi o tym z nimi samymi, często trudzi się daremnie, lecz kto ich nawróce­nie z ufnością poleca Panu Bogu, takowe zwykle im wyprasza. Ileż dusz nawraca się nie wskutek kazań kapłanów, lecz dzięki modlitwom sprawiedliwych.

Wyobraź więc sobie, że i do ciebie Pan Jezus mówi, co wyrzekł do Św. Piotra: „Wypłyń na głębię, a zapuśćcie sieci wasze na połów”.

 

 

Modlitwa.

Zbawicielu świata, Baranku Boży, któryś w katuszach zakończył życie na krzyżu dla zba­wienia wszystkich ludzi, zlituj się nad nami i do­pomóż nam, byśmy wśród tylu niebezpieczeństw nie zgubili się na wieki. Niestety! Iluż z tych, którzy wyznają wiarę prawdziwą, żyje tak, jakby nie wierzyło, jakby nie miało kiedyś umrzeć i zło­żyć rachunków z całego życia przed Trybunałem Bożym! Lecz Ty, mój Jezu, który umiesz dobre ze złego wyprowadzać, okaż Swą Potęgę nie przez karanie nas, jak na to zasługujemy, lecz przez poddanie Tobie naszej zbuntowanej woli. Pomnóż gorliwość sług Twoich, rozkaż im, jak Św. Pio­trowi, aby zarzucali sieci Słowa Bożego i błogosławiąc ich trudom, spraw, aby im dostał się w udziale cudowny połów dusz, Krwią Twoją odkupionych. „Spraw, prosimy, Cię, Panie, aby bieg wypadków świata, którymi Wolą Swoją kierujesz, był spokojny dla nas i aby Kościół Twój nieza­chwianą odznaczał się pobożnością. Spraw to przez Zasługi Twej Męki i dla Miłości Twej Dro­giej Matki Maryi. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 25
  2. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy poprzez Nowennę ku Jej czci: Nowenna do Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy – dzień 8
  3. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 6

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *