Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Teraz tedy, synowie, słuchajcie mnie: Błogosławieni, którzy strzegą dróg moich. — Przyp. 8, 32.

 

PRZYGOTOWANIE. — Skoro Najświętsza Dziewica oswobodzi jaką duszę z niewoli szatana, chce, aby ta dusza Ją naśladowała, widząc bowiem, iż życie danej duszy nie jest podobne do Jej Życia, nie mo­że wzbogacić jej Łaskami. Przystosujmy się więc do pragnień Tej Dobrej Matki, starajmy się wiernie naśladować Jej Cnoty. Jeśli zaś nie czujemy sił po temu, prośmy o nie Błogosławioną Dziewicę, która się nazywa Rozdawczynią Łask wszelkich.

 

I. — Według Św. Augustyna, aby z tym wię­kszą pewnością, w tej obfitszej mierze otrzymać pomoc Świętych, należy ich naśladować. Widząc bowiem, że spełniamy te akty cnót, które i oni spełniali, z tym większą gotowością Święci za nas się modlą. Stąd pochodzi, że Marya, Królowa Świę­tych i główna nasza Orędowniczka, gdy oswobodzi jaką duszę z niewoli szatana i złączy ją z Panem Bogiem, pragnie, aby ta dusza Ją naśladowała, dlatego naśladowanie Maryi jest tak ważne. W przeci­wnym bowiem razie nie może wzbogacić jej w Swe Łaski. „Błogosławieni, którzy strzegą, dróg moich”. Kto kocha, ten stara się upodobnić do osoby uko­chanej lub już jest do niej podobny.

Toteż według Św. Hieronima, jeżeli kochamy Maryę, powinniśmy Ją naśladować. Naśladowanie Maryi jest to bowiem największa przyjemność, jaką możemy Jej spra­wić. Ryszard od Św. Wawrzyńca powiada, iż ci tyl­ko są i mogą się nazywać prawdziwymi dziećmi Maryi, którzy starają się naśladować Jej Życie. — Syn, mówi Św. Bernard, winien naśladować Matkę, jeśli pragnie Jej Miłości. Ta bowiem, widząc, iż syn czci ją jako Matkę, postępuje z nim, jak z synem, i nim się opiekuje.

Wprawdzie, co się tyczy cnót Matki Bożej, to niewiele o nich szczegółów zapisali Ewangeliści, już z tego jednak, że była „pełna Łaski” widać, że posiadała wszystkie cnoty i to w stopniu heroicz­nym. Zdaniem Św. Tomasza, jak poszczególni Święci odznaczają się jakąś poszczególną cnotą, tak Marya wszystkie cnoty posiadała w stopniu najwyższym i wszystkich owych Cnót stała się dla nas wzorem. — Pierwej jeszcze, powiedział Św. Ambroży, iż Jej Życie stało się dla wszystkich nauką.

 

II. — Mój bracie, mówi Św. Ambroży, staw sobie przed oczy czystość lub raczej Życie Maryi, jako obraz, w którym jaśnieje doskonałość Jej Cnoty. Swe życie przystosuj do Jej Życia. Od Niej się naucz, co masz w swym życiu poprawić, czego uni­kać, co czynić. Jeśli nie czujesz sił do tego, poleć się Najświętszej Pannie Maryi, Która się nazywa i jest Rozdawczynią Łask wszelkich.

 

 

Modlitwa.

O Matko Miłosierdzia, ponieważ jesteś tak li­tościwa i bardzo pragniesz czynić dobrze nam nędznym i wysłuchiwać nasze prośby, oto dzisiaj ja, najnędzniejszy z ludzi, uciekam się do Twego Miłosierdzia, abyś mi udzieliła tego, o co Cię proszę. Inni zwracają się do Ciebie o zdrowie ciała, korzy­ści ziemskie, ja zaś proszę Cię, Pani, o to, czego Sama pragniesz ode mnie, co jest miłe Twemu Najświętszemu Sercu.

Byłaś tak bardzo pokorną, uproś mi więc poko­rę i miłość upokorzeń. Okazałaś tyle cierpliwości w przeciwnościach, wyjednaj mi przeto cierpli­wość we wszystkich krzyżach. Tak wielką Miłością gorzałaś ku Bogu, uproś mi więc Dar Świętej i czy­stej Miłości. Z tak wielką miłością do wszystkich się odnosiłaś, wyproś mi Łaskę, bym również wszystkich miłował, szczególniej zaś tych, którzy mi są przeciwni. Byłaś najzupełniej złączona z Wo­lą Bożą, wyjednaj mi, abym z najdoskonalszym poddaniem przyjmował, cokolwiek Bóg względem mnie zarządził. Jesteś, Maryo, Najświętszą wśród wszystkich stworzeń, uczyń mnie więc Świętym.

O Pani moja, nie brak Ci Miłości. Wszystko możesz i wszystko chcesz mi wyjednać. Dwie tylko rzeczy mogą mi stanąć na przeszkodzie w otrzy­mywaniu Łask z Rąk Twoich: moje niedbalstwo w uciekaniu się do Ciebie i mała ufność w Twe Orędownictwo. Uproś mi, bym o Pomoc do Ciebie się uciekał i złożył w Tobie swą ufność. O te dwie największe Łaski Cię proszę, pragnę je otrzymać i ich z pewnością od Ciebie oczekuję, Maryo, Ma­tko, Nadziejo, Życie, Ucieczko, Pomocy i Pociecho moja. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 29
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023