Pogadanki religijne dla dzieci na cały Rok Kościelny

1957

 

I my posłuchamy św. Jana: przygotujemy swe serduszka na przyjście Pa­na Jezusa,

Wyjątek z Ewangelii św. Łukasza 3, 1 – 6 Treść: “Gotujcie drogę Pańską, czyńcie pros­te ścieżki Jego”

Cel pogadanki: I my posłuchamy św. Jana: przygotujemy swe serduszka na przyjście Pa­na Jezusa,

Już za kilka dni Święta Bożego Narodzenia.

Przypomnijmy sobie dzisiaj wszystko, co się działo gdy Pan Je­zus miał przyjść na ziemię. Wiecie, że dawno już zapowiadali Go Prorocy, w końcu wielki święty Jan Chrzciciel przyszedł z pustyni nad rzekę Jordan i głosił wszystkim, że Mesjasz, Zbawiciel świata już jest blisko. Ale nie tylko po to święty Jan Chrzciciel przy­szedł, aby ludziom oznajmić bliskie przyjście Pana Jezusa, on jeszcze chciał ich przygotować do tej wielkiej chwili gdy Jan Jezus objawi się światu. Wołał więc: “Gotujcie drogę Pańską, czyńcie pros­te ścieżki Jego!”

0 jakiej drodze mówił święty Jan? Czy o tej co idzie przez pole,  czy las? Czy taką polną czy leśną drogę ludzie mieli prostować, wyrównywać, żeby Panu Jezusowi wygodnie się szło po niej? Nie, nie o taką drogę chodziło. – Świętemu Janowi chodziło o to, że Pan Jezus jest Bogiem i przyjdzie na świat aby wejść do ludzkich serc. Toteż I trzeba, żeby te serca ludzkie czekały na Niego, żeby serdecznym ża­lem i skruchą obmyły się z win, i żeby ludzie z prawdziwą tęsknotą wyglądali i z miłością myśleli o tym Bożym przyjściu. Bo kiedy Pan Jezus ujrzy tę czystość i tę tęsknotę, przyjdzie do ludzkich serc jakby po ścieżce przygotowanej i prostej i przyniesie z sobą dużo łask. – Dlatego święty Jan wołał: Gotujcie drogę Pańską, czyńcie proste ścieżki Jego.

Cóż więc mamy czynić? – pytali ludzie świętego Jana. A on odpo­wiadał: Bądźcie miłosierni. Podzielcie się z biednymi wszystkim co macie. Kto ma dwie suknie niech da niemającemu, a kto ma co jeść, niech się podzieli  tym, który jest głodny. – Celnikom, to zna­czy takim, co zbierali podatki, zakazywał brać od ludzi więcej niż trzeba. Żołnierzom nakazywał aby nie bili, nie znieważali i nie rabowali nikogo, tylko żeby żyli z tego, co otrzymują z wojs­ka. * I tak wszystkich uczył św. Jan dobrego, świętego życia,

I jak już wiecie, ludzie słuchali św. Jana. I na znak, że rze­czywiście chcą natychmiast zaczął przygotowywać ścieżki swych serc, to jest zacząć od razu życie dobre i czyste, zostawiali na brzegu swoje pakunki 1 kosze i wchodzili do rzeki Jordanu, a święty Jan polewał im głowy wodą – chrzcił ich chrztom pokuty – na znak, że odtąd będą pokutować i będą żyć święcie i sprawiedliwie, nie obra­żać niczym Boga, kochać Go i dla Niego czynić w życiu jak najwię­cej dobrego*

Prawda, że to było bardzo piękne jak cl ludzie słuchali św. Ja­na, przyjmowali chrzest pokuty i szli do swoich domów starając się być coraz lepsi, skoro Zbawiciel już jest tak blisko …

I my teraz czekamy na Święta Bożego Narodzenia. Pan Jezus jest już blisko. Już nadchodzi. Już niedługo będzie leżeć w żłóbeczku maleńkie dzieciątko Jezus, które tak bardzo kocha dzieci, bo są ma­łe i słabe jak On sam w stajence betlejemskiej, Zawinięty w pie­luszki będzie leżał na sianku i patrzał na nią. Takie maleńka, ta­kie śliczne Dzieciąteczko, wszyscy Go przecież kochamy całym sercem, bo któżby Go nie kochał, prawda?

On przychodzi na świat bo nas kocha i my Go też bardzo kochany. Ale jak mu to okażemy, że Go tak kochamy? Musimy i my posłuchać świętego Jana i przygotować się szczególnie w tym ostatnim tygodniu adwentowym na spotkanie z Panem Jezusem. Też muśliny wyprostować na­sze ścieżki, przygotować drogę Panu Jezusowi, to znaczy tak jak tam­ci ludzie nad Jordanem, tak i my będziemy się starali być lepsi niż dotąd, a więc grzeczniejsi i posłuszniejsi, A przede wszystkim sta­rajmy się choć raz coś dobrego komuś zrobić. Święty Jan w pierwszym rzędzie nawoływał do miłosierdzia, może i my możemy podzielić się czymś z biednymi, z tymi, co mniej od nas mają. Jesteśmy dziećmi, ale i dzieci dużo, dużo dobrego drugim zrobić potrafią. Może poprosimy tatusia, żeby nam dał pieniążki dla biednych, a może – co będzie jeszcze lepsze – może czasem sami podzielimy się z dziećmi, które tego nie mają jakimś ciasteczkiem, czy cukierkami, które dostaniemy dla siebie? A może coś innego jeszcze, za pozwoleniem rodziców, którzy zawsze o wszystkim co robimy wiedzieć powinni – może jeszcze co by innego będziemy mogli z naszych rzeczy dać drugim, pomyślmy nad tym. Pamiętajmy przy tym, że Pan Jezus to przyjmie jakbyśmy to Jemu sami mu dali. I szybko wtedy do nas przyjdzie 1 zostanie z nami.

Będziemy się cieszyć Świętami 1 drzewkiem i tym, że przyjdą do nas goście we Święta, tacy najmilsi goście babcia i dziadziu, cioci, i wujowie. Przyjdą do czyściutko przez mamusię wysprzątanego domu 1 podzielą się z nami opłatkiem i będą jedli z nami różne dobre rzeczy, które mamusia upiecze i przygotuje. I rozmawiać będą serdecznie 1 przyjaźnie wszyscy i będzie przyjemnie, miło i tak radośnie jak rzadko kiedy. Ale najmilej i najradośniej będzie nam dlatego, że i nasze serduszka są czyste jak nasz dom, żeśmy je też przygotowali. To, co było w nich, niedobre usunęliśmy, bośmy żałowali za to, a jak za coś żałujemy to tak jakbyśmy to z serduszka miotłą wymiatali, już tego nie ma. Ale nie tylko oczyścimy je żalem, lecz także przybierzemy je grzecznością, posłuszeństwem i serdeczną modlitwą do Jezuska. A i Pan Jezus gdy  ujrzy, że się tak szczerze i dobrze chcemy przygotować,. będzie z radością na nas patrzał, a gdy jeszcze zobaczy w naszym sercu jakiś miłosierny uczynek jak najpiękniejszy kwiat  przyjdzie do nas jak po drodze prostej i zamieszka w naszych sercach. I będziemy bardzo, naprawdę bardzo szczęśliwi, teraz w te Święta Boża go Narodzenia i zawsze w życiu.

Wiele będzie dzieci po calutkiej ziemi witało Jezuska w Boże Narodzenie.

Gdy się będą starać zawsze być dobrymi to Maleńki Jezus będzie zawsze z nimi.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *