Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

Rozmyślanie XXV o Męce Chrystusowej.

PAN JEZUS POSTAWIONY NIŻEJ OD BARABASZA.

I. przez żydów,

II. przez grzeszników.

 

,,Cała zatem rzesza zawołała społem mówiąc: strać Go, a wypuść nam Barabasza” — (Łk 23, 18).

 

I. — Piłat poznał dobrze niewinność Pana Jezusa i złość żydów. Toteż pragnął Go uwolnić i wyrwać z rąk wrogów. Prosiła go też o to żona, mająca o Proroku dziwny sen. Był wtedy zwyczaj udzielania amnestii jednemu z więźniów z okazji święta Paschy. Piłat postanowił skorzystać z tego zwyczaju. W tym celu przedstawił żydom do wyboru dwu ludzi: niewinnego Pana Jezusa otoczonego sławą, Barabasz był bowiem znienawidzony przez naród z powodu jawnych zbrodni. Miał na sumieniu także zabójstwo. Jakież jednak było zdumienie Piłata, gdy cały lud zażądał uwolnienia Barabasza.

Straszliwy wybór! Głęboko zraniło Serce Pana Jezusowe już samo zestawienie Go z osławionym mordercą. Jakże dopiero sam wybór! Nie tak przecież dawno za otrzymane dobrodziejstwa chciano Pana Jezusa obwołać królem, z wielkimi honorami towarzyszono Mu do miasta. Obecnie nie znalazł się nikt, kto by zażądał choćby uwolnienia Jego. Owszem, wołali jednozgodnie: strać Go, wypuść nam Barabasza.

Mój Jezu! Więc do tego doszło? Nie pociągasz do Siebie serc żydów, którzy niedawno jak triumfatora wiedli Cię do miasta? Przecież masz w ręku serca wszystkich ludzi i kierujesz nimi jak strugą wody! Czemuż nie pociągniesz ich do Siebie? Widocznie masz inne Zamiary. W osobie Barabasza cały świat chcesz uwolnić i dla ludzkości nowe życie otrzymać. Wieczne dzięki niechaj będą Ci składane o Panie, za to cierpienie u Piłata.

 

II. — Odwróćmy teraz spojrzenie od zaślepionego ludu żydowskiego na nas samych i przypatrzmy się naszej niewdzięczności i złości. Czyż myśmy też po tylu Łaskach i Dobrodziejstwach nie stawiali wielokrotnie Pana Jezusa niżej jak Barabasza? Niżej Stwórcę jak stworzenie? Najwyższe Dobro niżej jak doczesną korzyść i chwilowe zadowolenie?

Wiara mówi nam, że Pan Bóg nieskończenie przewyższa wszystkie rzeczy stworzone, a mimo to obchodzimy się z Nim tak, że musi się na nas skarżyć: ,,Opuścili Mię” (Jer 2, 13; 5, 7; 16, 11; 17, 13). Przenosimy marne zadowolenie nad obcowanie z Panem Bogiem, lekceważymy Wolę Bożą, aby swojej dać pełną wolność, serca nasze oddajemy złym skłonnościom zamiast iść za Natchnieniami Bożymi. Tak! – Postępujemy podobnie jak żydzi i podobnego występku jesteśmy winni. Złu bowiem dajemy pierwszeństwo przed Sprawami Bożymi.

 

 

Modlitwa

Tak, mój Jezu! Bardzo często tak czyniłem, ale teraz musi być inaczej. Nie dopuść, błagam, aby podobne postępowanie miało się powtórzyć. Chcę Cię wiernie miłować i spoglądać na Ciebie, jako na Pana mojego i Króla, mego Zbawcę i Oblubieńca; Sprawcę szczęścia mego. Amen.

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *