Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960 r.

 

 

 

 

Rozmyślanie.

CZYSTOŚĆ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, Lilio czystości, Miłośniku dusz czystych, daj mi zrozumieć piękno doskonałej czystości.

Rozważanie

1.,,Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży w was mieszka? Jeżeli ktoś niszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Bo świątynia Boga święta jest, a tą świątynią jesteście wy” (1 Kor 3, 16-17).

Łaska Chrztu uświęciła ciało Chrześcijanina: uczyniła go świątynią Boga żywego, członkiem Chrystusowym. Stąd pochodzi obowiązek poszanowania tego ciała, obowiązek, który od każdego chrześcijanina wymaga cnoty czystości, praktykowanej w stopniu wymaganym przez własny stan. Grzech nieczysty bezcześci ciało, świątynię Bożą, i czyni z członków Chrystusa Pana ,,członki nierządnicy” (1 Kor 6, 15).

Poza małżeństwem wszyscy obowiązani są do całkowitej wstrzemięźliwości, czyli do wstrzymywania się od wszelkiej zmysłowej przyjemności, w małżeństwie zaś wymagana jest czystość małżeńska, która ogranicza takie przyjemności do celu małżeństwa samego. Jak ubóstwo uwalnia od niewoli dóbr doczesnych i kieruje ich używaniem, tak czystość oswobadza od tyranii zmysłów i miarkuje ich używanie.

Dlatego cnota czystości nie jest zastrzeżona dla dusz poświęconych Panu Bogu, lecz jest poważnym zadaniem każdego Chrześcijanina. I nie wystarcza czystość ciała, potrzebna jest czystość myśli, pragnień, serca, bo Pan Jezus powiedział: ,,Co… pochodzi z serca to czyni człowieka nieczystym. Bo z serca pochodzą złe myśli, zabójstwa, cudzołóstwa” (Mt 15, 18-19).

Czystość ciała wymaga więc koniecznie czystości serca. Pan Jezus nalega usilnie na tę czystość wewnętrzną: ,,Oko jest światłem ciała twego. Jeżeli więc oko twe jest czyste, całe twe ciało będzie miało światłość. Jeżeli zaś oko twe zajdzie mgłą, całe ciało twoje w ciemnościach będzie” (Mt 6, 22-23).

2.,,Kto nie ma żony, troszczy się o sprawy Pana, jakby mógł spodobać się Panu… i panna troszczy się o sprawy Pana: pragnie być święta na ciele i na duszy” (1 Kor 7, 32 i 34).

Doskonała czystość, obrana i ślubowana jako stan życia, uwalnia od wszystkich zajęć i trosk, jakich wymaga koniecznie życie małżeńskie, i które dzielą serce między Pana Boga i uczucia do ludzi. Pan Jezus powiedział, że są tacy, którzy wyrzekli się założenia rodziny ,,ze względu na Królestwo Niebieskie” (Mt 19, 12). Istotne znaczenie ślubu czystości polega właśnie na tym wyrzeczeniu, jakie człowiek nakłada sobie dobrowolnie, by oddać się Panu Bogu całkowicie, duszą, ciałem, sercem i duchem. Wszystko jest zastrzeżone i poświęcone Jemu samemu.

Kto zawiera małżeństwo staje się współpracownikiem Pana Boga w przekazywaniu życia innym istotom, kto zaś przez ślub czystości poświęca się Panu, staje się Jego współpracownikiem w udzielaniu ludziom życia Łaski. Osoba poświęcona Panu Bogu wyrzeka się korzystania z płodności ciała dla płodności o wiele wyższej, tj. duchowej. Ojcostwo czy macierzyństwo naturalne zostaje zastąpione przez ojcostwo czy macierzyństwo nadprzyrodzone. Św. Teresa od Dz. J. tak wyraziła swoje powołanie do Karmelu: ,,Być Twą oblubienicą, o Jezu, i przez zjednoczenie z Tobą matką dusz!” (Dz. 11).

To jest płodność dziewic, tego ,,czystego rodzaju”, jaki Pan Jezus wzywa do całkowitego wyrzeczenia się dozwolonych przyjemności małżeństwa, by uczynić z nich najbliższych współpracowników w swym dziele odkupienia i uświęcenia świata. Ślub czystości nie zamyka dusz w życiu bezpłodnym, lecz oddając je całkowicie Panu Bogu, otwiera im niewysłowioną płodność apostolstwa. ,,Wieczyste dziewictwo jest hostią czystą złożoną Bogu, jest żertwą świętą, jest kwiatem, który przynosi za- szczyt i radość Kościołowi, jest wielkim źródłem siły” (Pius XII: Przemówienie, wrzesień 1951).

Rozmowa

,,O Panie! cała moja nadzieja w Twoim wielkim Miłosierdziu. Daj, co nakazujesz i nakaż, czego chcesz. Nakazujesz nam powściągliwość. A ktoś powiada, że nikt nie może być powściągliwy, jeśli Bóg nie użyczy mu tego. Już to samo jest dowodem mądrości wiedzieć, czyim to jest darem. Przez powściągliwość skupiamy się i wracamy do jedności, od której odeszliśmy, rozpraszając się na wiele rzeczy. Bo mniej Cię kocha ten, kto równocześnie z Tobą kocha coś, czego nie kocha dla Ciebie. O miłości, która zawsze płoniesz i nigdy nie gaśniesz! O miłości, Boże mój, roznieć żar we mnie! Nakazujesz powściągliwość: daj, co nakazujesz i nakaż, czego chcesz” (św. Augustyn: Wyznania 29).

O Jezu, daj mi zrozumieć, że nie ma dla człowieka większego zaszczytu nad ten, jaki Ty mu czynisz, gdy go uwalniasz od utrapień ciała” (1 Kor 7, 2) i wzywasz, aby się związał z Tobą węzłem doskonałej czystości. O święty węźle, który jednoczysz z Bogiem, czystością nieskończoną, stworzenie skalane i wywyższasz je, dając mu udział w czystych blaskach boskiego dziewictwa! O święty węźle, który łączysz człowieka z Bogiem nierozerwalnie i przedstawiasz dusze jako czyste dziewice jednemu mężowi, Chrystusowi” (zob. 2 Kor 11, 2), aby stały się Jego oblubienicami przez wiarę i miłość.

O Jezu, Oblubieńcze dusz czystych, Ty powiedziałeś: ,,Nie wszyscy to pojmują, lecz jedynie ci, którym jest dane” (Mt 19, 11). Spraw, abym rozumiał coraz lepiej ogromne znaczenie doskonałej czystości. Czyż istnieje wznioślejszy dar, o który mógłbym Cię prosić, a Ty czy mógłbyś mi czegoś wznioślejszego udzielić? Tyś, o Jezu, wzywając mnie do doskonałej czystości uwolnił od trosk rodzinnych i uczuć ziemskich. Spraw, abym nie zasklepiał się egoistycznie w sobie samym, lecz dzielił z Tobą Twoje troski, wyniszczenie i ofiarę na zbawienie ludzi i na chwałę Ojca. Ty chcesz, abym był dziewicą, ponieważ mam być wiernym Twoim współpracownikiem w dziele Odkupienia. Im goręcej i pełniej oddam się Tobie, tym hojniej udzielisz mi daru płodności duchowej. Wzmocnij, o Jezu, więzy mego zjednoczenia z Tobą, abym przez nie stał się zdolnym zrodzić wiele dusz dla Twojej Miłości i Łaski! Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *