Droga krzyżowa

Droga krzyżowa za dusze zmarłych.

 

 

 

 

Źródło: Kwiaty pasyjne 1905r.

Ołtarzyk żałobny wyd. nowe 1892

 

 

SERIA II: Za dusze zmarłych.

 

 

Modlitwa przygotowawcza.

Zbawicielu mój Najmilszy, dopomóż mi nabożnie odprawić nabożeństwo bolesnej Drogi Krzyżowej, którą ofiarowałeś Ojcu Niebieskiemu na odkupienie świata. Panie, nie oddalaj ode mnie wspomożenia Twego, wejrzyj na obronę moją. Wybaw mnie przez Boleści Twojej Śmierci od śmierci wiecznej. Spojrzyj, Odkupicielu żywych i umarłych, też na dusze w Czyśćcu cierpiące. Każda z nich do Ciebie woła słowami Psalmisty; „Boże, Boże mój, wejrzyj na mnie, czemuś mnie opuścił? Daleko od zbawienia mego słowa grzechów moich“. Nie poczytaj duszom czyśćcowym grzechów ich. Ofiaruję za nie wszystkie odpusty, które mogę uzyskać, odprawiając tę Drogę Krzyżową. Matko Bolesna Maryo, Matko nasza i Pocieszycielko dusz w Czyśćcu zatrzymanych, wspomóż je przez Zasługi Twoje. Amen.

 

 

STACJA I. Pan Jezus na śmierć osądzony.

 

V. Kłaniamy Ci sią, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Arcykapłan żydowski Kajfasz i przełożeni ludu izraelskiego szukali fałszywego świadectwa przeciw Panu Jezusowi, aby Go wydać na śmierć. I rzekli wszyscy;: „Toś Ty jest Syn Boży?“ Który odpowiedział: „Wy powiadacie, żem Ja jest”. A Oni rzekli: „Cóż jeszcze potrzebujemy świadectwa? Bośmy sami słyszeli z ust Jego”. A powstawszy, skazali Go na śmierć, iż świadectwo dał prawdzie, że jest Synem Bożym. Poncjusz Piłat, starosta rzymski, potwierdził wyrok śmierci i rozkazał ukrzyżować Jezusa.

Módlmy się. Najdobrotliwszy Jezu, przez Kajfasza i Piłata na śmierć skazany, zachowaj nas od potępienia wiecznego. Dusze w Czyśćcu cierpiące wybaw z otchłani. Niechaj te dusze i my sami kiedyś staniemy po Prawicy Twojej. Rzeknij wtedy do nas: „Pójdźcie Błogosławieni Ojca Mojego, posiądźcie Królestwo, które wam od założenia świata jest zgotowane”. Najświętsza Panno Maryo, Matko Miłosierdzia, Tyś nadzieja nasza teraz i zawsze. Zachowaj nas i dusze wiernych zmarłych od Gniewu Bożego. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja II. Pan Jezus bierze Krzyż na Ramiona Swoje

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat

Rozmyślanie. Nim jeszcze Poncjusz Piłat potwierdził był wyrok śmierci, żołnierze porwali Jezusa i ubiczowali. Uplótłszy koronę z ciernia, włożyli na Głowę Jego i szatę szkarłatną na Ciało Jego, wyśmiewali się z Niego, wołając: „Witaj, Królu Żydowski!“ i dawali Mu policzki. Potem, gdy Piłat już na śmierć skazał Jezusa, ciężki Krzyż włożyli na Ramiona Jego. Pan Jezus chętnie przyjął drzewo, na którym miał umrzeć.

Módlmy się. Najcierpliwszy Jezu, Ty pośmiewiska żydów i okrutnych katów cierpliwie ponosisz. Zgładź złości moje, którymi już tak często Boski Twój Majestat obraziłem. Oczyść też dusze wiernych zmarłych od wszelkiej winy złości i niecierpliwości, za którą teraz w Czyśćcu ogniem są trapione. Ucieczko nasza, Niepokalanie Poczęta, Najświętsza Panno Maryo, uproś u Syna Twego duszom czyśćcowym odpuszczenia wszystkich grzechów i kar zasłużonych. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja III. Pan Jezus pierwszy raz upada pod krzyżem

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Jezus Chrystus, będąc Bogiem, tak wyniszczył Samego Siebie, iż przyjąwszy postać sługi, stał się na podobieństwo ludzi i postawą znaleziony jako człowiek. Sam się poniżył, stawszy się posłusznym aż do śmierci. Wziął na Swoje Ramiona Krzyż ciężki i upadł pod Jego ciężarem.

Módlmy się. Jakże jesteś słabym, o mój ukochany Panie! Cudów już nie czynisz, lecz zakrywasz Wszechmocność Twoją. Przez biczowanie, cierniem koronowanie i noszenie Krzyża tak jesteś wyniszczonym, że pierwszy raz upadasz pod Krzyżem. Przez boleści upadku Twojego zachowaj nas od upadku do grzechu śmiertelnego. Przebacz też litościwie duszom w Czyśćcu cierpiącym wszystkie upadki i występstwa, za które teraz pokutują. Ucieczko Grzesznych, Łaski Bożej pełna Maryo Panno, ratuj nas i dusze w Czyśćcu cierpiące, za które się pokornie modlimy. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja IV. Pan Jezus spotyka się z Matką Swoją Bolesną

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Pan Jezus, niosąc Krzyż, był zelżony od niemiłosiernych nieprzyjaciół. Wtedy się wypełniło proroctwo Izajasza: „Ciało moje dałem bijącym, a policzki moje szczypiącym. Twarzy mojej nie odwróciłem od łających i plujących na mnie”. Lecz Najświętsza Matka Jego żywną litością była wzruszona, gdy widziała Syna pogardzonego na drodze śmierci, i niezmiernie ubolewała nad Nim.

Módlmy się. Zbawicielu nasz, od pospólstwa wzgardzony, przez Najświętszą Matkę Twoją żałowany, zlituj się nad duszami zmarłych. Przez Boleści Twoje i niezmierny smutek Twej Matki Najmilszej zachowaj nas od pychy, bo obmierzła jest pycha przed Tobą i przed ludźmi, jest początkiem grzechu każdego. A dusze, które przez pychę i wyniosłość zgrzeszyły, a teraz w Czyśćcu pokutują, wybaw z Czyśćca i zaprowadź je do Światłości Twojej. Bolesna Matko Syna Bożego Maryo, wspomagaj nas i dusze cierpiące w Czyśćcu. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne odpoczywanie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja V. Panu Jezusowi krzyż pomaga nieść Szymon Cyrenejczyk

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Gdy prowadzili Jezusa na Górę Kalwaryjską, spostrzegli, że jest słabym i myśleli, że nie dojdzie na miejsce śmierci.

Dlatego przymusili Szymona Cyrenejczyka ze wsi idącego i włożyli nań Krzyż, aby go niósł za Jezusem.

Módlmy się. O Jezu, za hańbę poczytali sobie żydzi, dotknąć się Krzyża Twego i nikt nie chciał Ci dopomóc na bolesnej drodze Twojej. Tylko Szymon Cyrenejczyk przymuszony przez rotę żydowską, wziął Krzyż Twój i ulżył Ci w słabości Twojej. Wspomóż też łaskawie dusze w Czyśćcu cierpiące w ich nędzy i utrapieniu.

Najłaskawsza Panno Maryo, bądź pociechą naszą w każdym momencie życia naszego; bądź Pocieszycielką dusz w Czyśćcu ogniem trapionych. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja VI. Weronika ociera Twarz Jezusową.

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Oto Zbawiciel mój idzie na Drodze Krzyżowej. Czemuż wtedy od Krwi czerwone jest odzienie Jego, a szaty Jego jako tłoczących prasę? Jakby zasłoniona Twarz Jego, wzgardzona, prochem i potem zbroczona. Weronika ociera tę Twarz Najświętszą i sprawuje ulgę Jezusowi.

Módlmy się. O mój Jezu, dusza moja oszpecona jest grzechami. Pragnę wygody i pociechy tego świata przemijającego. Oczyść duszę moją od zbytecznego pragnienia ziemskich rzeczy. A dusze zmarłych, które już rozwiązane są z tym światem, z Czyśćca zaprowadź do błogosławionego połączenia Twego w Niebie.

Najświętsza Maryo Panno, prowadź nas drogą niewinności lub pokuty do Królestwa Niebieskiego. Módl się za duszami. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja VII. Pan Jezus drugi raz upada pod krzyżem

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Chrystus Pan prawdziwie choroby nasze nosił, a boleści nasze On cierpiał. A myśmy Go poczytali jako trędowatego, a od Boga ubitego i uniżonego. Drugi raz upadł pod krzyżem i był zranion za nieprawości nasze, starty za złości nasze.

Módlmy się. Najmilszy Zbawicielu nasz, czemu drugi raz upadasz pod Krzyżem? Ty nam odpowiadasz: „Biada temu światu dla zgorszenia! Zgorszenia muszą być, lecz biada, który zgorszenie bliźniemu daje. Biada nieczystym i cudzołożnikom!“ Przez bolesny Twój upadek pod Krzyżem zachowaj nas od ducha nieczystości. Zmiłuj się nad duszami, które może dla tego cierpią w Czyśćcu, że zgrzeszyły nieczystością. Najczystsza Panno Maryo, uproś nam u Boga obrzydzenie grzechu nieczystości. Wspomóż litościwie dusze, które w Czyśćcu opłakują upadki swoje. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie.

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

PRZEKAŻ 1.5% PODATKU
na rozwój Salveregina. Bóg zapłać
KRS: 0000270261 z celem szczegółowym: Salveregina 19503

 

 

Stacja VIII. Pan Jezus cieszy nad Sobą płaczące niewiasty

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. I szła za nim wielka rzesza ludu i niewiast, które płakały Go i lamentowały. A Jezus, obróciwszy się do nich, rzekł: „Córki Jerozolimskie, nie płaczcie nade Mną, ale same nad sobą i nad synami waszymi. Albowiem oto przyjdą dni, w które będą mówić górom: Padnijcie na nas! a pagórkom: Przykryjcie nas“.

Módlmy się. Panie Jezu, Zbawicielu nasz, w Mękach Twoich pocieszałeś niewiasty Jerozolimskie, aby nie płakały nad Tobą. Upominałeś je, aby raczej się lękały Sądu Bożego, grożącego im i synom swoim. Jakże i my lękamy się Sprawiedliwości Boskiej, która w Dzień Sądu Twego wykryje i nagrodzi nasze myśli, słowa i uczynki. Ty karzesz występki nasze; w piekle pokutują na wieki dusze potępionych; w Czyśćcu cierpią niezmierne boleści te dusze, które tylko grzechami powszednimi obciążone poszły do wieczności. Przebacz Panie, przebacz nam winy nasze i zmiłuj się nad duszami w Czyśćcu.

Królowo nasza, najchwalebniejsza Boża Rodzicielko Maryo, wstaw się za nami i za duszami wiernych zmarłych. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja IX. Pan Jezus trzeci raz upada pod krzyżem

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Niedaleko od Góry Kalwaryjskiej Głowy Pan Jezus trzeci raz upadł pod Krzyżem. Myśleli wtedy nieprzyjaciele Jego: „Bóg Go opuścił, gońcie, a pojmajcie Go, boć nie masz, kto by wyrwał”. Trzeci ten upadek Jezusa był nader bolesny: pomnożył Jego boleści i powiększył śmiertelne Rany. Zobaczcie, czy jest boleść większa, jak boleść Jezusa!

Módlmy się. Panie Jezu, gdyś Krwią Swoją rosił ziemię, upadając po raz trzeci pod Krzyżem, wypełniło się proroctwo: „Wszyscy my jako owce pobłądziliśmy, każdy na swą drogę wstąpił, a Pan włożył na Niego nieprawość wszystkich nas. Ofiarowan jest, iż sam chciał i nie otworzył ust swoich”. Przez tak wielką Twą cierpliwość uczyń serca nasze pokornymi i cierpliwymi. A duszom wiernych zmarłych zgaś płomienie czyśćcowe i wybaw je z miejsca, gdzie jeszcze cierpią za nieprawości swoje.

Święta Panno nad pannami, Tyś widziała hańbę i Krew wylaną Syna Twego. Módl się za nami i za duszami, abyśmy się stali godnymi obietnic Pana Chrystusowych. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja X. Pan Jezus z szat obnażony octem, żółcią i mirrą napojony

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. I przywiedli Jezusa na miejsce Golgotha: co się wykłada miejsce Trupiej Głowy. I dawali mu pić gorzki napój, z octu, żółci i miry nagotowany, aby zagłuszyć Jego Boleści przy ukrzyżowaniu. Skosztowawszy napój, nie chciał pić, bo w świadomości zmysłów Swoich chciał cierpieć i umierać. Z Jego Ciała zdarli szaty i podzielili je pomiędzy sobą.

Módlmy się. Jak gorzko pokutujesz, najcierpliwszy Synu Boży, za obżarstwa i zbytki tak wielu ludzi! Nieraz może i ja tak haniebnymi grzechami obciążyłem duszę moją. Dopomóż mi i daj mi Łaskę, abym nie grzeszył obżarstwem, pijaństwem, marnotrawstwem. Dusze zaś zmarłych, które w Czyśćcu wołają do Ciebie o ratunek i pociechę, przez tak wielką hańbę Twoją wprowadź do chwały niebieskiej.

Najczystsza i Najświętsza Oblubienico Ducha Świętego, Maryo, zachowaj nas od pijaństwa i nieczystości. Podaj duszom w Czyśćcu cierpiącym Macierzyńską Twoją Rękę, aby zostały wyswobodzone z dołu płaczu i pokuty. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XI. Pan Jezus okrutnie do krzyża przybity

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. W duchu moim słyszę te przerażające uderzenia młotem, którymi Ręce i Nogi Jezusa przybijają kaci do Krzyża. Potem Krzyż podwyższają i do dołu spuszczają, aby stał nieruchomy. Teraz wisi Chrystus Pan na Krzyżu pomiędzy ziemią i niebem!

Módlmy się. Zbawicielu mój, gwoździami do Krzyża przykuty, oto wzdychasz w niewymownych Boleściach Twoich słowami Psalmisty: „A jam jest robak, a nie człowiek, pośmiewisko ludzi i pospólstwa. Wszyscy, którzy mnie widzieli, naśmiewali się ze mnie, mówili usty i kiwali głową“. Przez Ukrzyżowanie Twoje oderwij mnie od złych namiętności i od grzechu śmiertelnego. A dusze sług i służebnic Twoich wybaw z Czyśćca, posadź je na tron w Królestwie Ojca Twego. O Maryo, Matko Boża, Matko Miłosierdzia, módl się za nami i za zmarłymi. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XII. Pan Jezus podniesiony na krzyżu umiera

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. I stały obok Krzyża Jezusowego: Marya Matka Jego, Maryja Kleofasowa i Maryja Magdalena. Gdy wtedy ujrzał Jezus Matkę i Ucznia Jana stojącego, rzekł Matce Swojej: „Niewiasto, oto syn Twój.“ Potem rzekł uczniowi: „Oto Matka twoja.“ I od tej chwili miał nad Nią pieczę. Jezusowi podali ocet, zmieszany z żółcią i mirą, a gdy skosztował, rzekł: „Wykonało się“. A skłoniwszy Głowę, Ducha oddał.

Módlmy się. Zbawicielu nasz, na Krzyżu umierający, zmiłuj się nad nami umierającymi. Jak Matkę Twą Najświętszą oddałeś w opiekę Janowi, tak oddajemy Miłosierdziu i Opiece Twojej wszystkich konających, którzy jeszcze dzisiaj umrzeć mają. Zmiłuj się nad nami w godzinie śmierci naszej; oto słudzy i współbracia Twoi jesteśmy! Przez gorzkości Śmierci Twojej pociesz dusze zmarłych w Czyśćcu cierpiących. Przemień ich cierpienia, które przez swoją śmierć na ziemi doznali, w radość wieczną.

Święta Maryo, Matko Boża, módl się za nami teraz i w godzinie śmierci naszej. Bądź łaskawą Pocieszycielką umierających i dusz czyśćcowych. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XIII. Pan Jezus z Krzyża zdjęty na Łonie Matki Swojej położony

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Wielkie znaki działy się przy śmierci Jezusa: słońce się zaćmiło, ziemia zadrżała, skały się wzruszyły, a umarli z grobu powstawali. A po tym wszystkim przyszli uczniowie Jego i zdjęli Ciało z Krzyża. Położyli Je na Łono Bolesnej Matki Jego.

Módlmy się. Najboleśniejsza Matko Jezusa, jako morze nieograniczona jest Boleść Twoja. Któż Cię pocieszy? Na Łonie Twoim spoczywa umarły Syn Twój, Jezus Chrystus. Teraz się wypełniło, co o Nim mówi Psalmista: „Wylanym jestem jako woda, i rozsypały się wszystkie kości moje. Wyschła jak skorupa siła moja, a język mój przysechł do podniebienia mego: i obróciłeś mnie w proch śmierci”. Przez te gorzkie łzy, którymi zalewałaś Rany Syna Twego, uproś nam Pomoc Boską w smutku i boleści. Pociesz też dusze w Czyśćcu, które za grzechy swoje gorzko żałują i ciężko pokutują.

Słodkie Serce mojego Jezusa, spraw, niech Cię kocham coraz więcej. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

Stacja XIV. Pan Jezus do grobu złożony

 

V. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste i błogosławimy Tobie,

R. Żeś przez Krzyż i Męką Twoją odkupił świat.

Rozmyślanie. Wzięli wtedy Ciało Jezusowe i związali Je prześcieradłem z rzeczami wonnymi jako jest zwyczaj żydom grzebać. A na miejscu, gdzie był ukrzyżowan, był ogród, a w ogrodzie grób nowy, w którym jeszcze nikt nie był położony. Tam wtedy dla przygotowania żydowskiego, iż grób był blisko, położyli Jezusa.

Módlmy się. Jezu, Królu Chwały, w grobie już odpoczywasz. Lecz Ciało Twoje nie ujrzy skazitelności! Przeminęły Boleści Twoje, droga krzyżowa się skończyła. Po Śmierci Twojej i uniżeniu następuje chwalebne Zmartwychwstanie Twoje. Jakże chwalebny jest Święty Grób Twój! Przez pogrzeb Ciała Twego i Grób Twój uczyń Sobie przybytek w sercu moim. Niechaj dusze zmarłych, które w Łasce Twojej zasnęły, usłyszą Głos Twój i chwalebnie powstaną z grobu na żywot wieczny.

Niech będzie błogosławione Święte i Niepokalane Poczęcie Najświętszej Panny Maryi, Matki Bożej. Amen.

 

Na zakończenie każdej stacji odmawia się:

Litościwy Jezu Panie! Daj im wieczne spoczywanie!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. O Jezu miłościwy za nas ukrzyżowany.

R. Zmiłuj się nad nami.

 

 

ZAKOŃCZENIE.

Módlmy się najmilsi nam, za Kościół Boży: ażeby Go Pan Bóg zachował od prześladowania heretyków, obdarzył pokojem, utrzymywał w jedności, oddając Mu władzę i panowanie: i aby nam pozwolił, ażebyśmy żyjąc w pokoju i bez prześladowania, wychwalali Boga Ojca Wszechmogącego, panującego nad żyjącymi i zmarłymi. Amen.

 

 

Ofiarowanie nabożeństwa Kalwaryjskiego.

Źródło: Przewodnia książeczka Nowej Kalwaryi w Piekarach 1902

O Boże mój! Dawco wszystkiego Dobra, dziękuję Ci jak najserdeczniej, żeś mi dozwolił Łaski do rozpamiętywania strasznej Męki i Boleści Twoich. Dziękuję Ci za wszystkie myśli i uczucia pobożne, które za Łaską Twą Świętą wzbudziłeś w grzesznej duszy mojej. Spraw, o Najłaskawszy Jezu! by pamięć Męki Twej okrutnej od wszelkiego strzegła mnie występku!

Niech widok tych Mąk, które Ty, Baranku najcichszy i najniewinniejszy znosisz, wciąż wzbudza w sercu moim myśl o strasznych mękach, których ja dla sprośnych mych grzechów od Sprawiedliwości Twojej oczekiwać muszę, skoro z Łaski Męki i Śmierci Twojej dla mego zbawienia tak dobrotliwie podjętej korzystać bym nie chciał. Niech Krzyż Twój, o Jezu mój! głęboko wbije się w serce moje, niech strzeże i uświęca wszystkie myśli, słowa i uczynki moje, niech mi będzie mocą pociechą, nadzieją i nagrodą. Krew Twoja Przenajdroższa, którą tak obficie dla nas przelałeś, o Najłaskawszy mój Jezu! niechaj obmyje serce moje ze wszystkich win i grzechów moich. Ty tylko, o Najmiłosierniejszy Jezu! wzmacniaj siły moje i spraw, aby ta Krew Twoja Przenajświętsza na moje zbawienie, a nie na wieczne potępienie moje wylaną była. Nie moje, o Słodki mój Jezu! zasługi ofiarują Tobie, bo cóż ja grzeszny człowiek bez Twojej pomocy uczynić mogę? ale Zasługi całego Świętego Żywota Twojego, całej Męki i Śmierci Twojej okrutnej, o najmilszy mój Jezu, ofiaruję Trójcy Przenajświętszej na zgładzenie ciężkich grzechów moich.

Przyjmij, o Najłaskawszy Jezu! to dzisiejsze nabożeństwo moje, które ku większej Chwale i czci Twojej ofiaruję na odpuszczenie wszystkich grzechów moich, na uproszenie sobie zbawienia wiecznego i na uwolnienie dusz w Czyśćcu zostających. Ofiaruję Ci się, o Najmilszy Jezu! w Ręce Twoje tak, jak Ty Sam wisząc na krzyżu, oddałeś się Ojcu Przedwiecznemu. Dodaj mi Łaski i zdrowia, abym często jeszcze mógł obchodzić te święte miejsca Męki Twojej, a przez rozpamiętywanie Śmierci Twojej, drogą cnoty chodząc, żył i umierał szczęśliwie, a w końcu był zaprowadzony do żywota wiecznej radości, gdzie Ty, Zbawco mój, z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

 

Akt dziękczynienia.

Źródło: Przewodnia książeczka Nowej Kalwaryi w Piekarach 1902

Tobie cześć, Tobie Chwała, Tobie dziękczynienie niechaj będzie, o Najłaskawszy, o Najukochańszy, o Najsłodszy Panie Jezu Chryste! za wszystką Mękę Twoją. Za wszystkie krople Krwi Przenajświętszej Twojej, Którąś wylał dla nas najniegodniejszych grzeszników w Obrzezaniu, w krwawym poceniu, w biczowaniu i cierniem koronowaniu z Najświętszych Rąk i Nóg Twoich, z Najukochańszego i Ubóstwianego Serca Twego i z całego Najświętszego Ciała Twego. O mój Najukochańszy Jezu! bądź miłościw tym, których za tak kosztowną i niepojętą cenę odkupić raczyłeś. — Odpuść nam i zbaw nas, o Jezu Nieskończonego Miłosierdzia!

MODLITWA.

Oto, Jezu Ciebie proszę,

Gdy Twe Męki usty głoszę,

Wypisz Sam na sercu moim,

Krwią zmoczonym palcem Twoim,

Niech w nim czytam Miłość wielką,

I boleści przykrość wszelką,

Którą dla mnie ucierpiałeś,

Gdy mnie śmierci wydzierałeś.

Niech ich pamięć we mnie żywa,

Do wdzięczności słusznej wzywa,

Abym Tobie z Twej pomocy,

Dzięki czynił we dnie w nocy. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024