Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

„A gdy nie stawało wina, rzekła Matka Jezusowa do Niego: Wina nie mają” — (Jan 2, 3).PRZYGOTOWANIE. — Dzisiejsza Ewangelia opowiada, iż Pana Jezusa zaproszono na gody weselne do Kany Galilejskiej; udał się tam wraz z Matką Najświętszą. W czasie uczty zabrakło wina. Najświętsza Dziewica pierwsza to zauważyła, i zwróciwszy się do Syna, powiedziała: Wina nie mają. Uderza, iż Pan Jezus nie chciał czynić Cudów przed czasem na nie przeznaczonym, lecz następnie, ze względu na prośbę Swej Matki, przemienił wodę w wino.

To zdarzenie jasno okazuje:

1. jak wielka jest Potęga Maryi, gdy idzie o wyjednanie nam Łask, jakich potrzebujemy;
2. z jakim Miłosierdziem Najświętsza Panna Marya wspiera nas we wszystkich naszych potrzebach.

 

I. — Tak wielkie, mówi Św. Bonawentura, jest znaczenie Maryi przed Panem Bogiem, iż nie może doznać odmowy, gdy Go o co prosi. Dlaczego jednak modlitwy Maryi są tak skuteczne?

Św. Antonin za powód tego podaje, iż Marya jest Matkę Pana Jezusa. Modlitwy Świętych są modlitwami sług, modlitwy zaś Maryi — prośbami Matki; są one niejako rozkazem dla Pana Jezusa, który tak Matkę Swą miłuje. Toteż niemożliwe, by Jej prośby mogły być odtrącone.

Pomoc tej Bożej Matki Kosma Jerozolimski nazywa Wszechmocną. — Słuszna to rzecz, powiada Ryszard od Św. Wawrzyńca, iż Syn Swej władzy Matce udziela. Syn, będąc Wszechmocnym, i Swą Matkę Wszechmocną uczynił, o ile stworzenie takim być może. — Według Św. Bernardyna z Sieny, wszyscy są posłuszni Maryi, nawet Pan Bóg pod pewnym względem.

Pewnego razu Św. Brygida, będąc w zachwycie, usłyszała, jak Zbawiciel powiedział do Swej Matki: „Proś Mnie, o co chcesz, a na pewno Cię wysłucham” — podał jako powód: „Ponieważ niczego Mi nie odmówiłaś na ziemi i ja Ci w Niebie niczego nie odmówię”.

Jerzy, arcybiskup Nikomedyjski, powiada, iż Pan Jezus spełnia wszystkie prośby Swej Matki, jakby przez to chciał się Jej wywdzięczyć za to, iż zgodziła się przyjąć Go za Syna i dała Mu Życie. Możemy więc odezwać się do Maryi słowami Jerzego Nikomedyjskiego: Nic się nie oprze Twej Potędze u Stwórcy, On bowiem Twą Chwałę za Swoją uważa. — Możemy również powiedzieć ze Św. Piotrem Damianem: Wszystko, Maryo, dla Ciebie możliwe, nawet rozpaczającym nadzieję zbawienia możesz przywrócić.

 

II. — Słowa Ewangelii okazują również Miłosierdzie Maryi. — Wina zabrakło, oblubieńcy strapieni. Nikt nie zwraca się do Najświętszej Panny, aby poprosiła Syna o poratowanie ich w kłopocie. Lecz Serce Maryi, mówi Św. Bernardyn Sieneński, umie współczuć ze strapionymi — skłania Ją do przyjęcia na się Urzędu Pośredniczki — do poproszenia Syna o cud. Jeśli więc, dodaje tenże Święty, ta dobra Pani, choć nie proszona, tak postąpiła, cóż dopiero uczyni, jeśli się Ją o to poprosi!

Ze zdarzenia w Kanie Św. Bonawentura taki wyprowadza wniosek: Jeśli Marya już na ziemi była tak miłosierna, to jakież wielkie Jej Miłosierdzie musi być teraz, gdy w niebie przebywa! I tak Święty swe słowa tłumaczy: W Niebie bowiem Marya w Obliczu Pana Boga o wiele lepiej niż przedtem poznaje nasze potrzeby.

Św. Piotr Damian powiada, iż Najświętsza Dziewica kocha niezwyciężoną Miłością.

Co chciał przez to powiedzieć? Że miłość Świętych, którzy tak kochali swoją Królową, nigdy nie dorówna Miłości, jaką ku nim żywi Marya. — Wielka jest Potęga Świętych przed Panem Bogiem, mówi Św. Augustyn, i mogą wiele uprosić Łask tym, którzy się im polecają, ponieważ jednak Marya jest potężniejsza, niż Wszyscy Święci, toteż o wiele bardziej niż oni pragnie Miłosierdzie Boże dla nas uprosić.

Nie zaniedbujmy więc we wszystkich naszych potrzebach uciekać się do tej Matki Miłosierdzia, Która jest zawsze gotowa pomagać tym, którzy do Niej się uciekają. Przyswójmy sobie słowa Św. Bonawentury:

 

 

O, jakże niezmierna i godna podziwu Dobroć naszego Boga, Który nam nędznym Ciebie, Pani i Matko moja, zechciał dać za Orędowniczkę, abyś mogła Swym Wstawiennictwem upraszać nam wszystko, czego zapragniesz. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 21.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 14.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024