Matka Boska Anielska

 

 

Źródło: Porcyunkula zbiorek modlitw na cześć Najśw. Maryi 1912

U stóp Maryi 1884

 

 

 

 

Nowenna rozpoczyna się dnia 24 Lipca.

 

 

MODLITWA PRZYGOTOWAWCZA

Odmawia się każdego dnia Nowenny:

V. Boże ku wspomożeniu memu wejrzyj.

R. Panie ku ratunkowi memu pospiesz się.

V. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.

R. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Módlmy się. Maryo Niepokalana, Matko Boża, pozdrawiam Cię jako Królowe Aniołów i proszę Archaniołów Michała, Gabryela, Rafaela i wszystkie Chóry Niebieskie, a w szczególności mojego Anioła Stróża, aby w moim imieniu cześć Ci składali, i doskonałością swych hołdów, gorącością swych modlitw i zapałem swej miłości dopełniając tego, czego brakuje modlitwie i miłości mojej, uprosili mi u Ciebie Łaskę N(wymień Łaskę, o którą chcesz prosić w czasie tej Nowenny) i szczęście wielbienia Ciebie w Niebie przez całą wieczność. O to szczęście błagam Cię także dla tych, których kocham, i dla wszystkich ludzi, oraz dla biednych dusz w Czyśćcu cierpiących.

 

 

DNI NOWENNY:

 

 

Dzień pierwszy (24 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, Któraś od początku świata odbierała hołdy Aniołów i była ich radości przedmiotem, gdyż przyszłe Odkupienie dokonane być miało przez Boskiego Syna Twojego, a Ty zostałaś przeznaczona na Pośredniczkę grzeszników, których nawrócenie tak wielką radością napełnia Aniołów Bożych. O Królowo Anielska, módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień drugi (25 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, wyobrażona przez Arkę przymierza, nad którą dwóch Cherubinów swe złote roztaczało skrzydła; Ty, Która od pierwszej chwili Twojego Niepokalanego Poczęcia byłaś otoczona hufcami Aniołów, od Najwyższego mającymi zlecenie czuwania nad najpiękniejszym kwiatem różdżki Jessego, nad kwiatem, na którym miał spocząć Duch Święty, o Królowo Anielska módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień trzeci (26 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, Której cały Dwór Niebieski cześć oddał w chwili, gdy Archanioł Gabryel pozdrowił Cię Łaski pełną; Ciebie jedną uznano godną hołdów Anielskich wtedy, kiedy wielki zaszczyt udzielony Abrahamowi i innym ludziom, którzy przez Boskich Posłanników byli nawiedzani, na tym zależał, że się mogli pokłonić przed nimi, o Królowo Anielska, módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień czwarty (27 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, Którą Król królów ponad Cherubinów i Serafinów upodobał Sobie; Któraś była uczczona od Boga, jako najgodniejsza Służebnica i Matka Jego, Ty, w Której po Bogu znajduje się wszystko, co jest najpiękniejszego i najsłodszego; Ty, największa nasza chwało i największa nasza radości, o Królowo Anielska, módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień piąty (28 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, którą podczas Twojego wygnania na ziemi, nawiedzały Duchy Błogosławione dla zbierania i zanoszenia do Boga gorących modlitw i pobożnych Łez Twoich, a Któraś w świętej niecierpliwości nieustannie im powtarzała: „Dzieci Niebieskiej Jerozolimy, powiedzcie Umiłowanemu Mojemu, że omdlewam z miłości“, o Królowo Anielska, módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień szósty (29 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, w dniu Chwalebnego Twojego Wniebowzięcia ponad Chóry Duchów Niebieskich wyniesiona i umieszczona po Prawicy Syna Bożego, Ty, Której Imię od Aniołów czczone, od ludzi ukochane i bojaźnią szatanów przejmujące, nie ustanie brzmieć w pieśniach w Niebie i na ziemi, o Królowo Anielska módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień siódmy (30 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, wybrana jako słońce dla rozlewania Twych promieni na Zastępy Niebieskie; Ty, Szato Niepokalana Tego, Który się przyoblekł Światłością; Ty, Któraś jest blaskiem i Chwałą Aniołów, Ty, Która Swą obecnością Niebo i ziemię oświecasz, o Królowo Anielska, módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień ósmy (31 Lipca).

 

 

Królowo Anielska, Któraś jest pieśnią Cherubinów i Serafinów, hymnem Aniołów; Ty, Której Miłość i Zasługi Aniołowie, uznając się niegodnymi chwalenia Boskiego Syna, składają dla zastąpienia nieudolności Ich hołdów i uwielbień, o Królowa Anielska módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Dzień dziewiąty (1 Sierpnia).

 

 

Królowo Anielska, Której Duchy Niebieskie są Posłannikami i Sługami, Któraś jest drabiną Jakubową, po jakiej zstępują one ku nam dla wspierania słabości naszej i znowu wznoszą się w górę dla ofiarowania Panu podczas naszego życia, modlitw i dobrych uczynków naszych, a gdy ostatnia dla nas przyjdzie godzina, dla zaprowadzenia nas do Niebieskiej Ojczyzny, o Królowo Anielska, módl się za nami.

9 Zdrowaś Marya… 1 Chwała Ojcu… 

 

 

Każdego dnia Nowenny należy odmówić poniższą Litanię.

 

 

Litania do Matki Boskiej Anielskiej

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Królowo Anielska, Matko nasza, módl się za nami!

Królowo Anielska, bez grzechu poczęta,

Królowo Anielska, samego Boga zachwycająca,

Królowo Anielska, która pod tym Wezwaniem łaskawie nasze przyjmujesz hołdy,

Królowo Archaniołów,

Królowo Mocy Niebieskich,

Królowo Potęg,

Królowo Księstw niebieskich,

Królowo Panowań,

Królowo Tronów,

Królowo Cherubinów,

Królowo Serafinów,

Królowo całego Niebieskiego Dworu,

Królowo Anielska, Której Chwała i cuda z każdym dniem wzrastają,

Królowo Anielska, Która wzrok ślepym, a paralitykom władzę członków przywracasz,

Królowo Anielska, Która uzdrawiasz chorych, wskrzeszasz umarłych i najzatwardzialszych nawracasz grzeszników,

Królowo Anielska, Pomocy nasza we wszystkich naszych potrzebach,

Królowo Anielska, Która ufających w Tobie nigdy nie opuszczasz,

Królowo Anielska, wzywającym Ciebie wszelkich Łask udzielająca,

Królowo Anielska, wspierająca tych, którzy Boskiemu Twojemu Synowi poświęcić się pragną,

Królowo Anielska, noszących Twój Szkaplerz od piekła zachowująca,

Królowo Anielska, Któraś tylu Świętych ukształciła,

Królowo Anielska, Którą Bóg Ojciec kocha jako umiłowaną Córkę Swoją,

Królowo Anielska, Którą Bóg Syn czci jako Niepokalaną Swoją Matkę,

Królowo Anielska, Którą Duch Święty kocha jako Swą Najświętszą Oblubienicę,

Królowo Anielska, Która rozkazujesz Zastępom Niebieskim,

Królowo Anielska, przed Którą Aniołowie na twarz upadają,

Królowo Anielska, życie nasze,

Królowo Anielska, radości nasza,

Królowo Anielska, nadziejo nasza,

Królowo Anielska, Pośredniczko nasza,

Królowo Anielska, Której nikt nigdy nie wzywa na próżno,

Królowo Anielska, Której po Bogu winniśmy wdzięczność największą,

Królowo Anielska, Arcydzieło Ducha Świętego,

Królowo Anielska, Wszechmocna nad Sercem Jezusa,

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Panie!

Baranku Boży, Który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módl się za nami, Królowo Anielska.

R. Abyśmy się stali godnymi Obietnic Chrystusa Pana.

V. Módlmy się. Boże, Któryś Niepokalaną Królowę Aniołów w Niebie i na ziemi Wszechmocną uczynić raczył, spraw, abyśmy pod tym chwalebnym czcząc Ją Wezwaniem, skutków Jej opieki doznać zasłużyli. Błagam Cię to przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.

R. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023