NOWENNA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA.

 

 

Dzień 1

(7 czerwiec)

 

 

Uwaga. Nowennę na cześć Najświętszego Serca Jezusowego możemy odprawiać publicznie lub prywatnie więcej razy do roku i to: przy okazji uroczystości Serca Jezusowego (w piątek po oktawie Bożego Ciała), a potem w każdym innym czasie roku. W wielu kościołach powstał zwyczaj odprawiania publicznie tej Nowenny bezpośrednio po oktawie Bożego Ciała: zaczyna się w piątek w uroczystość Serca Jezusowego i trwa dziewięć dni. Modlitwy używane do odprawiania Nowenny powinne być potwierdzone przez Zwierzchność duchowną.

  1. Jedna, którą odprawiać można w każdym czasie, za którą jednakże raz tylko na rok odpust zyskać można.
  2. Inna nowenna, ułożona przez O. Borgo T. J., może być odprawiona dwa razy w roku, tj. przed samem świętem Serca Pana Jezusa i raz jeszcze w innym czasie roku. (Pius VII). Pius IX. pozwolił Reskr. Sw. Kongr. Odp. d. 26 list. 1876 r. używać innych modlitw.

Odpusty:
1) 300 dni w każdym dniu nowenny, którą się pobożnie i ze skruszonym sercem odprawia.
2) Odpust zupełny w bezpośrednio następującym dniu po nowennie, albo w innym dniu oktawy. Warunki: Spowiedź św., Kom. św., modlitwa na intencję Ojca Św.

(Pius IX, 5 stycznia 1849 i 26 listopada 176).

 

 

Modlitwa na każdy dzień Nowenny.

Najświętsze Serce Jezusa, zwracam się do Ciebie z dziecięcą ufnością w ciężkim położeniu, w jakim się znajduję. Dusza moja pogrążona jest w smutku i cierpieniu. Napastują mnie lęki i zwątpienie mnie ogarnia. Brak mi światła, rady, pomocy… Przyjaciele ziemscy zawodzą, liczyć przeto na nich nie mogę. Dlatego też nie do nich, lecz do Ciebie, o Jezu, zwracam się z największą ufnością, błagając Cię o pomoc i ratunek. Mam niezachwianą nadzieję, że Ty, o Jezu, któryś jest Źródłem nieskończonego Miłosierdzia, nie odrzucisz mnie od Swego najlitościwszego Serca, ale mnie wysłuchasz, po­cieszysz, uspokoisz i dasz Łaskę, o którą Cię w tej nowennie proszę.

 

DZIEŃ PIERWSZY.

 

Serce Jezusa — Sercem najlepszego Przyjaciela.

 

Najświętsze Serce Jezusa, które jesteś Sercem najlepszego Przyjaciela, komuż chętniej i z większą ufnością mógłbym powierzyć moje troski, cierpienia i potrzeby, jeżeli nie Tobie, któreś dało mi tyle dowodów miłości nieskoń­czonej w całym mym życiu? Wszak Ty Sam rzekłeś, Panie: “Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy pracujecie i obciążeni jesteście, a Ja Was ochłodzę…”, 0 jakże często błądziłem w życiu moim, pokładając nadzieję w przyjaźni stworzeń i jak często doznałem gorzkiego zawodu, przekonując się po wiele razy, jak są zwodnicze!… przebacz mi krzywdę, jaką Ci czyniłem dotąd! Odtąd jedynie Tobie ufać będę… jedynie do Ciebie uciekać się będę w każdej potrzebie, jedynie Tobie zwierzać wszystkie me troski i bóle, jedynie Ciebie prosić o wsparcie, pomoc i opiekę. Ty Sam, o Jezu, będziesz jedynym moim przyjacielem. Do Ciebie też zwracam się z ufnością w dzisiejszej potrzebie, błagając Cię o pomoc i ratunek. Amen.

 

Najświętsze Serce Jezusa, bądź moją miłością.

 

 

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Należy odmówić w każdym dniu Nowenny: Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jeżeli nie łączy się z nabożeństwem czerwcowym.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas,
Ojcze z Nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przed­wiecznego,
Serce Jezusa w łonie Matki Dziewicy przez Ducha Świętego ukształtowane,
Serce Jezusa, z Boską Osobą Słowa zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego Ma­jestatu,
Serce Jezusa, Świątynio Boga,
Serce Jezusa, Przybytku Najwyższe­go,
Serce Jezusa, Domie Boży i Bramo Niebios,
Serce Jezusa, gorejące Ognisko Mi­łości,
Serce Jezusa, Sprawiedliwości i Mi­łości skarbnico,
Serce Jezusa, Dobroci i Miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszelkich głębokości niezmierzona,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały naj­godniejsze,
Serce Jezusa, Królu i celu serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka ca­ła pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełności wszys­cyśmy wzięli,
Serce Jezusa, pożądanie wzgórz wiekuistych,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świę­tości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywościami nasycone,
Serce Jezusa, starte dla grzechów na­szych,
Serce Jezusa, aż do śmierci po­słuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pocie­chy,
Serce Jezusa, życie i zmartwych­wstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro za grzechy,
Serce Jezusa, zbawienie ufających w Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy Wszystkich Świętych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas,

Kyrie, eleison, Chryste, eleison, Kyrie, eleison.

Ojcze nasz. Zdrowaś Marya. Chwała Ojcu.

Antyfona
Do Serca Twojego uciekamy się, Jezu, Boski Zbawicielu. Naszymi grzechami racz się nie zrażać, o Panie Święty, ale od wszelakich złych czynów racz nas zawsze zachować, Boże łaskawy i najlitościwszy. O Jezu, o Jezu, o Jezu Dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna Ucieczko nasza! W Sercu Twoim racz nas obmyć. Do Serca Twojego racz nas przytulić. W Twym Sercu na wieki racz nas zachować. O Jezu, o Jezu, o Jezu Dobry! Zbawicielu słodki, Pośredniku Boski, jedyna Ucieczko nasza!
V. Jezu cichy i pokornego Serca.
R. Uczyń serca nasze według Serca Twego.
V. Módlmy się: Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na Serce Najmilszego Syna Swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imie­niu grzeszników Ci składa, daj się prze­błagać tym, którzy żebrzą Twego Miło­sierdzia i racz udzielić przebaczenia w Imię tegoż Syna Swego, Jezusa Chry­stusa, który z Tobą żyje i króluje na wie­ki wieków.
R. Amen.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *