Zawartość strony

 

26 grudnia

II Dzień Świąt Bożego Narodzenia

 

 

Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959)

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Przez Obecność Pana Jezusa:

I. stajenka betlejemska staje się świątynią Panu Bogu poświęconą,

II. a serce nasze świątynią żywą.

 

,,Położyła Go w żłobie, bo nie było Dlań miejsca w gospodzie” (Łk 2, 7).

 

I. — Zastanówmy się na chwilę nad tym, czy nie wyda się nam to niezwykłym, przedziwnym, iż Wcielony Syn Boży, odblask Ojca i Jego doskonały Obraz przyszedł na świat w otwartej stajni i został położony w żłobie. Ale w tej lichej stajni, w ubogim żłobie Pan Jezus godzien jest nie mniejszej adoracji jak w Niebie, na Łonie Swego Niebieskiego Ojca, gdyż jego obecność uświęca każde, choćby pospolite miejsce. Gdy więc ofiarował się Ojcu w żłóbku, podobnie jak ofiaruje się codziennie na Ołtarzu, a Marya i Józef oraz pastuszkowie, którzy zbiegli się na wezwanie Anioła, adorowali na kolanach ,,Słowo, które Ciałem się stało”, a do tego nad stajnią rozbrzmiewały Anielskie pienia, to stajenka stała się świątynią daleko wspanialszą niż była świątynia wzniesiona przez Salomona; stała się nawet drugim Niebem, bo w niej Bóstwo obecne było cieleśnie. Więc wstąpmy też w duchu do tego nędznego schronienia, które Nowonarodzony Arcykapłan przez Swoją Obecność Sam poświęcił na świątynię i z najgłębszym uszanowaniem uczcijmy Pana Boga i dziękujmy Mu z całego serca, że mieszkanie nasze raczył zaszczycić Swoją w nim Obecnością. Prośmy Go o Błogosławieństwo, abyśmy mogli śpiewać z Dawidem: ,,Przyjęliśmy, Boże, Miłosierdzie Twoje wpośród Kościoła Twego” (Ps 47, 10). Pogrążmy myśli swoje w Nieskończonej Dobroci i Miłości Odkupiciela, Który dla dopełnienia Dzieła Odkupienia naszego zechciał się narodzić w nędznej stajence.

 

II. — Pan Bóg w stajni, Pan Bóg w żłobie leży, nie powinno się nam wydawać tak niepojętym, jak to, że Pan Bóg szuka miejsca w sercu ludzkim, i to w sercu grzesznej istoty, w sercu, które może niedawno było Mu nienawistne! Święty Augustyn na widok ubożuchnego żłóbka, który Boskiemu Dzieciątku posłużył za kolebkę, wypowiada myśl, że Zbawiciel dlatego wybrał ciasne mieszkanie, żeby nas to napełniło tym serdeczniejszym pragnieniem ugoszczenia Go w naszym sercu. Rozszerzmy więc nasze serca, uprzątnijmy je i otwórzmy na Jego przyjęcie. Padnijmy więc w duchu przed żłóbkiem i mówmy do Nowonarodzonego Zbawiciela świata:

 

 

Modlitwa:

O biedne, opuszczone Dziecię Jezus, skoro wybrałoś sobie tak nędzne miejsce, to i ja mogę mieć nadzieję, że nie wzgardzisz moim biednym sercem! Ty ukształcileś moje serce na żywą świątynię i prawdziwe mieszkanie Boga, aby zawsze było godnym Ciebie mieszkaniem. Wprawdzie serce moje z powodu brudu moich grzechów podobne jest chłodnej, ciemnej i niskiej stajence. Uczucia mojej woli oschłe i twarde jak żłóbek, niedoskonałości moje kolą Cię jak to twarde siano na którym spoczywasz; ale Ty możesz to mieszkanie oczyścić z grzechów, rozjaśnić blaskiem Twoich oświeceń, ogrzać pobudkami Miłości; owszem nie szczędź mi trudu i doświadczeń, a nawet i cierpień, by zmiękczyć naturalną jego twardość. O przyjdź, mój Jezu, do mego serca, uczyń z niego Ołtarz Twej Chwały, na którym płonąłby nieustanny Ogień Twojej Miłości, i na którym składany by był ,,duch mój skruszony i upokorzony” jako miła Tobie ofiara. Jeśliby jednak Twoją Wolą było, żeby mimo mojej wierności panowała w sercu moim oschłość i opuszczenie ducha, gotów jestem służyć Ci jako twardy żłóbek. Jeślibyś chciał, aby me serce podobne było do otwartej stajenki, po której hulają wiatry pokus, cierpień i utrapień, to niech i do takiego serca mego drzwi będą Ci zawsze otwarte. Tylko wspomagaj mnie Swą Łaską, a wtedy we wszystkim niech się dzieje Święta Wola Twoja. Spocznij, mój Jezu, mój Boski Skarbie w sercu moim, weź mnie jako Swą własność w całkowite posiadanie i złącz je z Twoim Boskim Sercem, aby przepojone Twoją Miłością Ciebie miłowało zawsze, wiecznie. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Zachęcamy do uczczenia dziś Świętego Patrona dnia dzisiejszego Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika: Nabożeństwo do Św. Szczepana, Pierwszego Męczennika.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *