Różaniec

25 PAŹDZIERNIKA — DZIEŃ 25.

KRÓTKI WYKŁAD 15 TAJEMNIC RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

Część II. Tajemnice Bolesne.

4. Tajemnica Bolesna. — Niesienie krzyża przez Pana Jezusa na drodze krzyżowej.

 

 

 

 

Rozważanie.

 

Czasopisma Czytanki różańcowe dla dzieci opracowanej przez ks. Franciszka Nowakowskiego, wydanych w latach 1938-1939r

 

 

Poznaj zawartość nagrania:

 1. Wstęp [00:00 – 00:34 / 00:34]
 2. Pieśń Zawitaj Królowo Różańca Świętego [00:34-03:36 / 03:02]
 3. Rozważanie dla dzieci — 4 Tajemnica Bolesna. Niesienie krzyża przez Pana Jezusa na drodze krzyżowej [03:36 -11:38 / 07:02]
 4. Pieśń: Jak paciorki Różańca – część chwalebna [11:38 – 13:03 / 01:25]
 5. Różaniec Święty odmawiany przez dzieci – Tajemnice chwalebne [13:03 – 47:44 / 34:41]
 6. Litania Loretańska i modlitwy końcowe Różańca Świętego [47:44 – 01:00:19 / 12:35]

 

 

Skończyło się biczowanie Pana Jezusa, skończyły się niedawne Męki cierniem koronowania, a rozszalała tłuszcza żydowska pragnie dalszych mąk, dalszych Cierpień Jezusowych. 

Mało im było strasznego widoku biczowania kiedy to prawie kawałami od kości odchodziło. Ciało Jezusowe ze zbicia okrutnego. 

Mało im było widoku koronowania cierniem, kiedy to w Głowę Przenajświętszą Chrystusa wbijano ostre ciernie głogu. Nie wzruszyło ich bolesne Oblicze Jezusowe, nie wzruszyła ich Krew niewinna, cieknąca obficie po Twarzy Przenajświętszej. 

Oto jeszcze mało tego wszystkiego jest rozszalałej tłuszczy żydowskiej, która krzyczy dziko i szatańsko: „Ukrzyżuj Go!” 

I zgodził się Piłat i pozwolił ukrzyżować Zbawiciela świata. 

Cieszy się zgraja żydowska. Zdaje się, że ich nienawiść do Chrystusa będzie już teraz nasycona, bo Pan Jezus już na krzyż skazany. I biorą dwie belki grube, składają je razem i krzyż zbijają, i kładą go na zbolałe Ramiona Jezusowe. 

Zatrąbił trębacz, otworzyły się bramy dziedzińca Piłatowego, a z nich wyprowadzono Pana Jezusa, a za Nim wypłynęło morze żydowskich głów z wrzawą wielką, rzucając ku Panu Jezusowi coraz to nowe, coraz to sromotniejsze obelgi. 

A Chrystus idzie wolno, bo krzyż ciężki jest bardzo, a ciało całe osłabione. Każdy nowy krok zaznacza Chrystus Pan Krwią Swoją Świętą, której krople sączą się z niezagojonych Ran, z Głowy cierniem ukoronowanej. 

A siły Jezusowe słabną coraz bardziej, że wreszcie upada pod ciężarem ciężkiego drzewa krzyżowego. Upada potem i drugi raz i trzeci… 

Boi się żydostwo, że Pan Jezus nie dojdzie na górę, Kalwarią zwaną, gdzie ma być ukrzyżowany. I nie z litości, lecz z tej obawy, aby po drodze nie umarł, wołają nadchodzącego człowieka, zwanego Szymonem Cyrenejczykiem i każą mu pomagać Panu Jezusowi w dźwiganiu krzyża. I Szymon niesie ciężkie drzewo, a że był dobrym człowiekiem, więc cieszy się, że może pomóc Chrystusowi Panu. 

Krzyki i hałas, jakie pospólstwo żydowskie wyprawiało, idąc za Panem Jezusem na tej drodze krzyżowej roznosił się hen po Jeruzalem całym. 

Wśród tłumu widać niewiastę imieniem Weronika. Podchodzi do Pana Jezusa, pada przed Nim na kolana, a widząc Go Krwią zalanego zdejmuje białą chustę ze swej głowy i ociera nią Twarz Chrystusową, cześć największą Mu przy tym oddając. 

Za tę przysługę miłości zapłacił Jej Chrystus Pan sowicie, bo oto na chuście jej zostawił Wizerunek Swej Twarzy Najświętszej. 

Aż wreszcie pochód bolesny zbliża się ku końcowi. Stoją już pod górą, a Pan Jezus krokiem słabym, chwiejnym wchodzi pomału, na szczyt Kalwarii, gdzie będzie Ukrzyżowany. 

Dźwiganie krzyża, to Czwarta Tajemnica Bolesna Różańca Świętego. 

Trudno wyobrazić sobie, dziecko drogie, ile Boleści mieściło się w dźwiganiu krzyża. 

Pomyśl: Pan Jezus, Bóg Prawdziwy, Który Narodził się z Miłości ku nam dlatego, aby zbawić ludzkość, jest teraz przez tę ludzkość poniewierany, bity, obrzucany największymi bluźnierstwami, wreszcie obarczony krzyżem ciężkim, Który musi Sam zanieść na Kalwarię, gdzie dotychczas tylko złoczyńców karano śmiercią krzyżową. Razem z Nim idzie dwóch łotrów. Jakaż to sromota straszna! Najświętszy Bóg zrównany jest z łotrami. Cóż to za poniżenie wielkie! 

Ale czy Chrystus Pan skarży się na co? Nigdy się nie skarżył, a i teraz szedł posłusznie, nawet z pewną radością krzyż dźwiga na barki Swe, gdyż na nim dokonać ma największego Dzieła — Odkupienia. Na Krzyżu pojedna przecież ludzi z Bogiem, przez Krzyż moc piekła zwycięży, przez Krzyż otworzy drogę zbawienia dla wszystkich ludzi. Oto jak ogromną jest Miłość Chrystusa ku ludzkości. 

A jak się Ty zachowujesz wobec tej przeogromnej Miłości Pana Jezusa? Czy wiele lepiej niż ta bezlitosna tłuszcza żydowska? Tamci za Miłość płacili nienawiścią. A czy Ty płacisz miłością za Miłość? Zastanów się nad tym. 

Krzyż Chrystusowy, to nie tylko to drzewo ciężkie, zbite w kształcie krzyża. Krzyż Chrystusowy — to przecież grzechy, wady i ułomności ludzkie, na zgładzenie, których Bóg żądał Ofiary tak wielkiej, jaką była śmierć krzyżowa ukochanego Syna. Nic i nigdy nie byłoby w stanie okupić grzechów ludzkich, gdyby nie Chrystus Pan i Jego śmierć krzyżowa. 

Dlatego to właśnie, każdy grzech i dzisiaj jest bardzo bolesną zapłatą za Miłość, jaką okazał nam Chrystus Pan. 

Po zastanowieniu się nad tą Czwartą Tajemnicą Bolesną Różańca Świętego, nad dźwiganiem Krzyża — wierzę, że na pewno zastanowisz się głębiej, dziecko drogie, nad grzechami swoimi, będziesz ich unikał, aby w ten sposób ulżyć Panu Jezusowi, aby pokazać Mu, że Go kochasz i miłujesz. 

Matka Najświętsza, Ucieczka grzeszników dopomoże ci do tego — módl się tylko do Niej często, módl się na Różańcu.

 

 

 

Na zakończenie odmów Różaniec Święty wraz z litanią Loretańską. 

Różaniec Święty codzienny.

 

 

 

Różaniec

 

 

ZESTAW PIEŚNI KU CZCI NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY, KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO.

 

 

DO KRÓLOWEJ RÓŻAŃCOWEJ

Śpiewnik różańcowy 1935

Bractwo Matek Chrześcijańskich 1937

Do Królowej Różańcowej * Zwróć swe oczy, duszę swą * Pobożnymi czcij Ją słowy * Tam ożywcze źródła są.

Jej opiece zawdzięczamy * I miłości Pani Tej * Że różaniec z Nieba dany * Na pożytek duszy swej.

Skarb to wielki, który sama * Moc Najwyższa Go obrała * Dominikowi Go dała * Różańcowa Królowa.

Gdy Różańcem czcisz Tą Panią * Słodką ufność w sercu miej * Choć cierpienia duszę ranią * Ona ulży doli złej.

O, Najświętsza Pani nieba * Usłysz dziś Twych dziatek głos * Twej opieki nam potrzeba * Jako kwiatom kropel ros.

Z głębi serca Cię błagamy * Nad narodem trzymaj straż * By był mężny i bez plamy, * Wszak Ty Polskie berło masz,

O, Królowo polskiej ziemi * Ty jej dawną wielkość wróć, * Wypleń chwasty dłońmi swymi * I niedolę naszą skróć.

Pobłogosław ziemi łany * Gdy niedoli znika noc * Na lud wszystek i kapłany * Zlej ożywczą ducha moc,

Usłysz smutnych serc wołanie * Nie patrz w mroki naszych win * Jak wierzycie niech się stanie * Powiedz, jak Twój Boski Syn.

Cóż Ci dadzą dziatki Twoje * Za bezmierne skarby łask? * Za cudownych pociech zdroje * Za natchnienia świętych łask.

Oto tron Twój niech opasze * Modła zwana „wieńcem z róż“ * W nią wplatamy serca nasze * I szum Polskich drzew i zbóż.

 

 

JAK PACIORKI RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Refren: Jak paciorki różańca, przesuwają się chwile, * Nasze smutki, radości i blaski, * A Ty Bogu je zanieś, połączone w Różaniec, * Święta Panno, Maryjo pełna łaski.

I. My także mamy małe zwiastowanie, * My też czekamy Twego narodzenia, * My też Jezusa z drżeniem serc szukamy, * W Tajemnicach radosnych, módl się za nami. * Refren.

II. Ty też płakałaś i doznałaś trwogi, * I jak nikt poznałaś nasze ludzkie drogi. * Gdy nas mrok otoczy, nie jesteśmy sami, * W Tajemnicach bolesnych, módl się za nami. * Refren.

III. My także mamy swą ojczyznę w Niebie, * Tam w pełnym blasku zobaczymy Ciebie. * Tam w pełnym słońcu wszyscy się spotkamy, * W Tajemnicach chwalebnych, módl się za nami. * Refren.

 

 

MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO BROŃ NAS

(Mel. Matko Niebieskiego Pana)

Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

 1. Matko Różańca Świętego, * Broń nas od wszystkiego złego; * Wszak świat cały, lud nie mały, * Przez te wieki, Twej Opieki * Doznaje.
 2. Pomoc dajesz strapionemu. * Przybądź i mnie dziś grzesznemu, * Każdy tego żebrze i ja. * Kto cię wielbi o Marya. * Najświętsza!
 3. Więzy, wszelkie utrapienie. * Niknie na Twoje wspomnienie; * Chorzy przez Cię zdrowie mają, * Umarli z grobów powstają * Szczęśliwi.
 4. Przez Twe Najświętsze zasługi, * Jezus niechaj grzechów długi * Nam odpuści, my statecznie * Służyć Tobie, będziem wiecznie. * Marya!

 

 

ŚWIĘTA PANNO TYŚ NAD WSZYSTKIE

Śpiewnik kościelny i książka modlitewna ok. 1850r.

 1. Święta Panno Tyś nad wszystkie czystsza dziewice, * Której darem Różańcowe są Tajemnice: * Wszak z samego znać Imienia, * Że chcesz Łaski do zbawienia * Dać kto Ci służy.
 2. Uciekam się do Twej Łaski i ja niegodny, * Użycz proszę z darów Twoich mej duszy głodnej: * Niechaj w grzechu nie umiera. * Wszakże skarb się tu otwiera, * Całemu światu.
 3. Żywisz wszystkich boś Królowa i Pani miła, * Wszak Monarchę Niebieskiego Tyś wykarmiła ; * A cóż stworzenie mizerne, * Gdy obrócisz miłosierne * Ku niemu oczy.
 4. Chociaż wiem że gorzej jeszcze niźli łotr żyłem, * Gdy na świecie ciężkich grzechów dość popełniłem: * Ciałom tylko miał w wygodzie, * A dusza była o głodzie, * Ach! nieszczęśliwa.
 5. Jednak ufam, iż mnie przyjmiesz, jest tyle cudu, * Przez Różaniec ratowałaś tak wiele ludu, * Choć nie z zasług to z afektu. * Kto się udał do respektu * Twego a szczerze.
 6. Okaż litość, tego żebrze mdlejąca dusza, * Którą znana dobroć Twoja ku Tobie wzrusza: * Hej! zmiłuj się ratuj onę, * Przez Różańcową koronę, * Nie daj jej zginąć.
 7. Proś Syna wszystko uczyni, dla Twej miłości, * Niech drogim Ran Swych balsamem orzeźwi mdłości: * Niech tym chlebem, w którym Święta * Krew jest z ciałem wraz zamknięta * Wiecznie nasyci.
 8. Oddaję się Twej Opiece Pani łaskawa. * Abym słuchał Syna Twego Świętego Prawa: * Dodaj siły, a me życie * Niech Ci służy należycie. * Przez całe wieki.
 9. Któż mi znajdzie tak dobrego na świecie Pana? * Jak Marya Różańcowa, Niepokalana: * Niech Jej każdy chwałę śpiewa, * Bo nas karmi i odziewa. * Nieba Królowa.
 10. Karmisz w życiu Dobrodziejstwem, dajże i w śmierci * Mieć Cię w sercu z Twoim Synem wraz i w pamięci: * Niech w skonaniu, każdy i ja * Grzesznik ma Imię Marya, * Jezus i Józef.

 

 

ZAWITAJ KRÓLOWO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Korona Niepokalanej Maryi Dziewicy z dwunastu gwiazd 1935

 1. Zawitaj Królowo Różańca Świętego, * Jedyna nadziejo człowieka grzesznego. * Zawitaj bez zmazy Lilija, * Matko Różańcowa, Marya!
 2. Panno nad pannami, Święta nad Świętymi, * Najświętsza Królowo, Pani Nieba, ziemi, * Najśliczniejszy kwiecie, Lilijo, * Matko Różańcowa, Maryo!
 3. Matko Różańcowa, jasna Gwiazdo morska, * Anielska Królowo, śliczna Matko Boska, * Raju rozkosznego, Lilijo, * Matko Różańcowa, Maryo!
 4. Tyś jest najśliczniejsza, Różo ogrodowa, * Tyś najprzyjemniejsza, Różdżko Aaronowa, * Najwdzięczniejszy kwiecie, Lilijo, * Matko Różańcowa, Maryo!
 5. Chwała bądź Maryi na niebieskim Tronie, * Która w różańcowej króluje koronie, * Święta nad Świętymi, Lilijo, * Matko Różańcowa, Maryo!

 

 

ZAWITAJ MATKO RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO

Droga do Nieba Olesno 1901

Śpiewnik dla ludu katolickiego oraz książka do nabożeństwa 1908

Mały kancyonał najuzywanszych do nabozenstwa piesni 1904

 1. Zawitaj Matko Różańca Świętego, * Przybytku Boga w Trójcy Jedynego, * Ucieczko nasza, Ucieczko nasza * W życiu i wieczności, * O Cedrze czystości.
 2. Najozdobniejsza Różo ogrodowa, * Najprzyjemniejsza Różdżko Aaronowa, * Wonna balsamu, wonna balsamu, * W balsam przechodząca, * Matko kochająca.
 3. Za nic są w oczach, co widzimy rzeczy, * Gdy ani ciała ani duszy leczy, * Lecz zdrowie, życie, lecz zdrowie, życie * Daje nam Królowa, * Matka Różańcowa.
 4. O jak są miłe, Jej słodkie wyrazy, * Które śpiewamy sto pięćdziesiąt razy, * W tych Tajemnicach, w tych Tajemnicach, * Róża się rozwija, * Jezus i Marya.
 5. Wiedzieć potrzeba, że Różaniec Święty * Z samego Nieba jest początek wzięty, * Ten zaś złożyła, ten zaś złożyła * Dobroć niepojęta, * Sama Trójca Święta.
 6. Który za prezent Panna odebrała, * Dominikowi z rąk swoich podała, * Przy licznych światłach, przy licznych światłach * I anielskiej tłuszczy, * W tolożańskiej puszczy.
 7. Dominik Święty nam go ufundował, * Wielkimi Łaskami uprzywilejował. * Tym którzy wiernie, tym którzy wiernie * Niewinnie Poczętej * Służą Pannie Świętej.
 8. Prześliczna Różo Panieńskiej czystości, * Chciej nas zachęcić do świątobliwości, * Byśmy w tym życiu, byśmy w tym życiu, * Ciebie wychwalali, * Wiecznie kochali.
 9. Biedny, kto Ciebie nie zna od powicia, * Lecz ten biedniejszy, kto w rozpuście życia, * Kto nigdy Twego, kto nigdy Twego * Nie słyszał Imienia * Pełen zawinienie.
 10. I Imię Twoje już zatarł w pamięci * I Tobie Matce, życia nie poświęci, * Ach Łaska Boska, ach Łaska Boska, * Serca się zarzeka, * Które Cię nie szuka.
 11. Kto się za życia z Tobą nie połączy, * Ten i bez Ciebie to życie zakończy, * Tęskniąc nie szuka, tęskniąc nie szuka * Twej Świętej Opieki * Zginie na wieki.
 12. Kto Cię nie uczci ni słowem, ni czynem, * Kto gardzi Matką ten gardzi i Synem, * Za tym nie staniesz, za tym nie staniesz * Na Sądzie w obronie, * W ciemnościach zaginie.
 13. A kogo Matko Ty błogosławisz, * A za kim Matko na Sądzie się wstawisz, * Ten do wieczności, ten do wieczności * Szczęśliwie dopłynie, * Nigdy nie zginie.
 14. Nas braci, siostry Różańca Świętego, * Racz przyjąć pod płaszcz zgromadzenia Twego, * Gdy Syn Twój miły, gdy Syn Twój miły * Będzie dekretować, * Chciej nas ratować.
 15. A gdy za Twoją Przyczyną moc władną * Staniem raz z szatą białą i nadobną, * Ty nasze róże, Ty nasze róże * Jak pięknie pachnące, * Przyjmiesz w Swe wieńce.
 16. A ci, którzy się z światem pożegnali, * A Twoje Imię żyjąc wychwalali, * Niechże im świeci, niechże im świeci * Światłość Wiekuista, * Panno przeczysta. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *