Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

7 STYCZNIA

Dzieciątko Jezus płacze.

 

 

I zapłakał Jezus. — Jan 11, 35.

 

PRZYGOTOWANIE. — Podwójna była przyczy­na płaczu Dzieciątka Jezus. Najpierw płakało z litości nad ludźmi, którzy zasłużyli na śmierć wieczną i łzy swoje składało w ofierze Bogu Ojcu, aby wyjednać im przebaczenie. Do płaczu następnie skłaniała Pana Jezusa boleść, jaką odczu­wał na widok tylu grzeszników, którzy nawet po dokonanym dziele Odkupienia będą w dalszym ciągu gardzić Łaską Bożą. — Nie powiększajmy już więc cierpień najukochańszego Serca Pana Je­zusa i pocieszajmy Go, łącząc nasze łzy z Jego łzami.

 

I. — Łzy Dzieciątka Jezus bardzo się różniły od łez innych nowonarodzonych dziatek. Te pła­czą z bólu, mówi Św. Bernard, Pan Jezus zaś pła­cze, litując się nad nami, z Miłości ku nam. — Płacz jest wielkim znakiem Miłości. Tak też są­dzili żydzi, widząc, jak Pan Jezus płakał z powodu śmierci Łazarza: Oto jak go miłował! To samo również mogli mówić Aniołowie, patrząc na łzy Dzieciątka Jezus: Oto, jak nasz Pan Bóg kocha ludzi — widzimy, iż z Miłości ku nim stał się człowiekiem, dziecięciem i płakał Pan Jezus, i składał Swe łzy w Ofierze Bogu Ojcu, aby wyjednać nam przebaczenie grzechów. „Owe Łzy, powiedział Św. Ambroży, me winy obmyły“. Swym kwileniem, Swym płaczem Pan Jezus wypraszał Miłosierdzie dla nas, skazanych na śmierć wieczną, i w ten sposób uspokajał Gniew Swego Ojca. Jakże te Łzy Dzieciątka Jezus musiały przemawiać na naszą korzyść. Jakżeż one były drogie Panu Bogu! I oto Pan Bóg ogłasza przez Aniołów, iż zawarł pokój z ludźmi i przyjął ich do Swej Łaski. A na ziemi pokój ludziom dobrej woli.

 

II. — Dzieciątko Jezus płacze z miłości, lecz płacze i z bo­leści, widząc tak wielu grzeszników, którzy, po­mimo tylu Łez Jego i Krwi przelanej dla ich zba­wienia, będą dalej pogardzać Jego Łaską. — Lecz, czyż znajdzie się kto tak zatwardziały, iż widząc, jak Bóg-Dziecię płacze nad naszymi grzechami, sam nie zapłacze i nie znienawidzi grzechów, które tę ukochaną Dziecinę do płaczu przywiodły? Nie pomnażajmy więc cierpień tego niewinnego Dziecięcia, lecz pocieszajmy Je, łącząc łzy nasze z Jego Łzami. Złóżmy Panu Bogu w ofierze Łzy Jego Syna i prośmy, aby przez Zasługi tych Łez udzielił nam przebaczenia.

 

 

Modlitwa:

Dziecię me ukochane, płacząc w sta­jence betlejemskiej i o mnie myślało, już wtedy widziało me grzechy i one do płaczu Cię skła­niały. A więc, mój Jezu, zamiast Cię pocieszać miłością i wdzięcznością za to, co dla mego zba­wienia wycierpiałeś, powiększałem Twą Boleść i stawałem się przyczyną Twego płaczu. Gdybym mniej grzeszył, mniej byś płakał. Płacz. Słusznie płaczesz, widząc, jak wielką niewdzięcznością odpłacają Ci ludzie za tak wielką Twą ku nim Miłość. Twe Łzy są nadzieją moją.

I ja opłakuję przykrości, jakie Ci, mój Odku­picielu, wyrządziłem; nienawidzę ich, brzydzę się nimi, żałuję za nie z całego serca. Opłakuję te wszystkie dni i noce nieszczęśliwe, kiedy żyłem jako Twój nieprzyjaciel, pozbawiony Twojej Łaski; lecz łzy moje, mój Jezu, na co by się przy­dały bez Łez Twoich? Ojcze Przedwieczny, skła­dam Ci Łzy Dzieciątka Jezus; spojrzyj na nie i udziel mi przebaczenia. I Ty, mój Drogi Zbawi­cielu, ofiaruj Swemu Ojcu wszystkie Łzy, jakie za mnie przelałeś i nimi przebłagaj zagniewanego na mnie Twego Ojca.

Proszę Cię też, ma Miłości, abyś tymi Łzami zmiękczył me serce i rozpalił je Świętą Twą Miłością. Obym mógł odtąd swą miłością tak Cię po­cieszać, jak przedtem, obrażając Cię, boleść Ci sprawiałem! Spraw, mój Panie, abym przez resztę dni swego życia Cię nie obrażał, lecz opłakiwał zniewagi, jakie Ci wyrządziłem i miłował Cię z ca­łej duszy. — Maryo, proszę Cię przez tę serdeczną Litość, jaką tyle razy odczuwałaś, widząc płaczące Dziecię Jezus, uproś mi, bym ustawicznie żałował za wyrządzone Mu zniewagi. Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. W oktawie Epifanii Tajemnicy Objawienia Pańskiego tj. Święta Trzech Króli: Nabożeństwo na święto Trzech Króli.
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *