2 Listopada

Dzień Zaduszny.

 

 

 

 

Źródło: Żywoty Świętych z dodatkiem rozmyślań, modłów i rycin napisał Ks. Julian Antoni Łukaszkiewicz, Honorowy Kap. Bazyliki Lor., 1931r.

 

 

Dzień zadusznyŚw. Odilo, opat w Clugny, we Francji, w X wieku wprowadził w Benedyktyńskich klasztorach Dzień Zaduszny. Wkrótce wszystkie kościoły po całym rozsiane świecie obchodzić poczęły uroczyście ten dzień poświęcony modłom za dusze zmarłych, które w drodze do Nieba, zatrzymane zostały w Czyśćcu. U drzwi Nieba stoją, a otworzyć ich same nie mogą. Co to za boleść! A my na ziemi możemy im dopomóc, i złagodzić Wyrok Sprawiedliwego Sędziego. — Każdy grzech obraża i pociąga na grzesznika na karę wieczną i karę doczesną. Za grzech śmiertelny należy się kara wieczna w piekle, za grzech powszedni kara doczesna w Czyśćcu. Karę wieczną i dług winy, czyli obrazy, daruje nam Pan Bóg w Sakramencie Pokuty; ale karę doczesną odcierpieć musimy, albo w tym życiu, albo w życiu pozagrobowym — w Czyśćcu. W Czyśćcu oczyszczają się dusze i ponoszą kary za grzechy odpuszczone co do winy i kary wiecznej, których jednak nie odpokutowały za życia na ziemi. Wszystkie dolegliwości ziemskie razem zebrane niczym są w porównaniu z mękami czyśćcowymi. Kary w Czyśćcu są doczesne, tj. nie trwają na wieki, ale dusze tam pozostające same sobie dopomóc nie mogą wcale. Pan Bóg jednak dozwolił, aby ludzie na ziemi przychodzili im z pomocą, ofiarując za nie modlitwę, posty, jałmużny, Msze Święte i odpusty. — Kościół Święty nad duszami w Czyśćcu jurysdykcji nie ma, ale może się wstawiać do Tronu Miłosierdzia, aby Pan Bóg przyjąć raczył jako okup za nie Zasługi Chrystusa Pana i Świętych Pańskich, na zadośćuczynienie Swej Sprawiedliwości, i skrócił im karę doczesną. Ofiarować odpust lub jubileusz za dusze w Czyśćcu, jest skuteczniejszą rzeczą, aniżeli ofiarowanie innych dobrych uczynków, gdyż wtenczas ofiarujemy Panu Bogu ze skarbca kościelnego Zasługi Chrystusa Pana i Świętych Pańskich na zadośćuczynienie za ich przewinienia. O ile zaś Pan Bóg przyjmie naszą ofiarę na rzecz dusz w Czyśćcu, i wiele im kar odpuszcza, zależy to już od Jego Dobroci i Miłosierdzia. “Święta i zbawienna jest myśl modlić się za umarłe, aby byli od grzechów rozwiązani” (2 Mach. 12), poucza Pismo Święte. A więc w dniu dzisiejszym wstąp na próg Czyśćca i zobacz, jak tam dusze cierpią wśród mąk niewysłowionych. Może tam zobaczysz ojca, matkę, brata, siostrę, przyjaciela, dobrodzieja, którzy tam od kilku lat już cierpią. Ty możesz im dopomóc. Miałżebyś odmówić im tej pomocy i ratunku? Jeżeliś kochał twych krewnych i przyjaciół, okaż uczynkiem, że to prawda, módl się za nich, i udowodnij, że łzy twoje nad ich grobem nie były kłamstwem. — Wielka Chwała Boża rośnie wtedy, gdy dusza jaka dostanie się do Pana Boga. Otwórz więc podwoje Niebios duszom czyśćcowym, wpuść je do Przybytku Pana, a one będą Go tam chwalić nieustannie, i za tobą modlić się będą z wdzięczności. Dziękuj więc Panu Bogu, że duszom w Czyśćcu dopomóc możesz, i staraj się dopomóc im jak najskuteczniej.

 

 

Modlitwa.

Boże, Stwórco i Odkupicielu wszystkich wiernych, racz dać duszom sług i służebnic Twoich odpuszczenie wszystkich grzechów, ażeby przebaczenia, którego zawsze żądały, przez pobożne modły za nich dostąpiły. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023