Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego
1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów: Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu. — Mat. 5, 22.

 

PRZYGOTOWANIE. — Pan Jezus mówi, iż kto się gniewa, zasługuje na śmierć wieczną, gniew bowiem doprowadza człowieka do mnóstwa nadu­żyć, a co gorsza, nie widzi się zła, jakie on za sobą pociąga. Prośmy więc Pana Jezusa, by uchronił nas od tej namiętności; bądźmy łagodni względem wszystkich i zawrzyjmy układ z naszym językiem, a mianowicie: jeśli ktoś co powie przeciw nam, co by nas mogło pobudzić do gniewu, nic się nie odzywajmy. Jeśli zaś na nieszczęście w gniew wpadniemy, „niechaj słońce nie zapada na rozgniewaniem naszym”.

 

I. — Ileż zła pociąga za sobą szkaradny wystę­pek gniewu! Podobny jest do ognia; a jako ogień wszystko trawi gwałtownie, a dymem oczy zaśle­pia, tak i gniew doprowadza człowieka do mnó­stwa wykroczeń i nie pozwala mu widzieć, co czyni. Toteż Pan Jezus powiada w dzisiejszej Ewangelii: „Każdy, który się gniewa na brata swego, będzie winien sądu”.

Gniew jest tak niebezpieczny dla człowieka, iż zeszpeca go nawet zewnętrznie. Dana osoba ma wyraz twarzy miły i łaskawy, skoro się jednak rozgniewa, wówczas, jak mówi Św. Bonawentura i jak to stwierdza doświadczenie, staje się potwo­rem, dzikim zwierzem, który zgrozą przejmuje. Jeśli więc ten występek zeszpeca go w oczach ludzi, jakże dopiero musi go czynić brzydkim w oczach Boga!

Gniew męża, pisze Św. Jakub, nie sprawuje Sprawiedliwości Bożej. Czyny człowieka, którego gniew opanował, nie mogą zgodzić się ze Sprawiedliwością Bożą, dlatego nie są wolne od winy, częstokroć bardzo ciężkiej. Według Św. Hieronima, człowiek przez gniew pozbawiając się rozumu, postępuje, jak ślepy, szalo­ny, jak zwierzę: narzeka, popełnia różne niespra­wiedliwości, mści się, bluźni, gorszy innych i w ogóle popełnia mnóstwo przewinień. Toteż, jak powiada tenże Święty Doktor, gniew jest bramą, przez którą wchodzą do duszy wszystkie występki.

Biada więc gniewliwym! Gdy nieszczęśliwi zapalają się gniewem względem bliźniego, Pan Bóg nie tylko odsuwa się od nich ze Swymi Łaskami, lecz uzbraja Swą Rękę w bicze, aby ich karać w tym i w przyszłym życiu. Poza tym gniewliwi zawsze wiodą życie nieszczęśliwe, zawsze burza nimi wstrząsa.

 

II. — Skoro tyle i tak wielkich szkód gniew sprowadza, powinniśmy jak najusilniej się starać, by go poskramiać, a starać się o łagodność, która jest cnotą, szczególniej umiłowaną przez Pana Jezu­sa. Według Św. Franciszka Salezego, ten, kto daje się opanować choćby przez małe poruszenie gnie­wu, niebawem stanie się gwałtownym i nieznoś­nym. — Należy więc, jak zachęca nas do tego Św. Paweł, przyodziać się we wnętrzności miłosier­dzia względem bliźniego, znosić jego błędy, pamiętając, iż on musi również znosić nasze, może jeszcze większe.

Gdy spotka nas jaka zniewaga, odpowiadajmy ze słodyczą, lub co jest łatwiejsze, nic nie odpo­wiadajmy, naśladując w tym Św. Franciszka Salezego, który zawarł układ ze swym językiem, że wstrzyma się od mówienia, gdy zajdzie coś, co by mogło jego gniew wywołać.

Jeśli zaś na nie­szczęście gniew nas opanuje, nie idźmy z nim na spoczynek. Słońce niechaj nie zapada na rozgniewaniem waszym. Toteż Pan Jezus powiada w dzisiejszej Ewangelii: „Jeśli tedy ofia­rujesz dar twój do ołtarza, a tam wspomnisz, że brat twój ma nieco przeciw tobie, zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a idź pierwej pojednać się z bratem twoim, a wtedy przyszedłszy, ofiarujesz dar twój”.

Przede wszystkim jednak, aby nie ulec jakiej namiętności, szczególniej zaś gniewowi, winniśmy zawsze prosić Pana Boga i mówić z Eklezjastykiem: „Duszy niewstydliwej i wyuzdanej nie oddawaj mnie”.

 

Modlitwa.

Ojcze Przedwieczny, przez Miłość ku Jezusowi nie pozwól, bym kiedy uległ występkowi gniewu, lecz wlej w me serce ducha łagodności i słodyczy, abym nigdy nikogo nie obraził i przebaczał tym, którzy mnie znieważają. „Boże, któryś miłującym Cię niewidzialne dobra zgotował, wlej w serce moje małość, abym miłując Cię we wszystkim i nade wszystko, dostąpił obietnic Twoich, które przewyższają wszelkie nasze pożądania”. Spraw to przez zasługi Pana Jezusa, za Orędownictwem Najświętszej Panny Maryi. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa w miesiącu Lipcu ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lipcowe do Najdroższej Krwi Pana Jezusa – dzień 2
  2. uczczenia Najdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa poprzez nabożeństwo: Nabożeństwo ku czci Przenajdroższej Krwi Pana naszego Jezusa Chrystusa
  3. Nauka katolicka na święto Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
  4. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w Jej Tajemnicy Nawiedzenia: Nabożeństwo ku czci Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *