Godzinki o Najświętszej Maryi Panny, słynącej cudami w Częstochowie

Nabożeństwo Parafjalne na chwałę Pana Boga w Trójcy Świętej Jedynego 1882

 

 

 

NA JUTRZNIĘ.

Przewodniczący: W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.

Zgromadzeni: Amen.

 1. Zacznijcie usta moje chwalić Pannę świętą,

Zacznijcie opowiadać cześć Jej niepojętą;

 1. Przybądź nam miłościwa Pani ku pomocy,

A wybaw nas z nałogów i grzechów przemocy.

 1. Chwała Ojcu, Synowi Jego Przedwiecznemu,

I równemu im w Bóstwie Duchowi Świętemu.

 1. Tę Trójcę Przenajświętszą ciągle wychwalajmy,

W każdem miejscu Jednemu Bogu cześć oddajmy.

Pieśń uwielbienia (hymn).

To osobliwe miejsce Częstochowa!

Za cel łask bierze Matka Chrystusowa;

Tu chromi, chorzy cudownie zdrowieni,

Z kalectw leczeni.

Tu na tem miejscu i w Twojej kaplicy,

Pokutę czynią, i wielcy grzesznicy;

Każdy tu człowiek, rzucając swe grzechy,

Szuka pociechy.

Tę twarz bolesną Łukasz wymalował,

Boskim natchnieniem On tak odwzorował;

By nam została pociechą Maryja,

Czystsza niż lilja.

Tyś nam za Matkę serdeczną oddana,

A więc nas wspieraj Matko ukochana!

Ratuj w tem życiu, a przy naszej śmiercią

Łagodź boleści.

 1. Tyś jest wiernem zwierciadłem najwyższej jasności,
 2. Tyś jest wzorem dobroci i sprawiedliwości.
 3. Wysłuchaj nasze prośby o Pani łaskawa!
 4. Niech przez Twoją przyczynę Bóg nam łaski dawa.

Módlmy się. Wszechmogący i wieczny Boże, który dla pociechy rodzaju ludzkiego, wyobrażenie najukochańszej Matki Syna Jednorodzonego, słudze swojemu wiernemu pozwolił odnajdować, a do tegoż obrazu szczególniejsze przywiązał dobrodziejstwa i cudowne dary łask swoich, aby wierni i do tej Pani uciekający się w potrzebach swoich odbierali cudowne pociechy; — prosimy Cię pokornie, aby Obraz Twój Boski wypiętnowany na duszach naszych, a z powodu grzechów naszych zacierany, przez przyczynę Najświętszej Dziewicy i przez zasługi Jej ukochanego Syna, a naszego Zbawiciela, był, w duszy naszej odnawiany; który z Tobą i Duchem Świętym króluje na wieki wieków. Z. Amen.

 1. Wysłuchaj nasze prośby o Pani łaskawa!
 2. Niech przez Twoją przyczynę Bóg nam łaski dawa.
 3. Bogu dziękujmy, Pana wychwalajmy,
 4. I na wieki wieków Bogu cześć oddajmy.
 5. A dusze wiernych zmarłych niech u Boga spoczną,
 6. I niechaj już otrzymają szczęśliwość wieczna.

NA LAUDES.

Przybądź nam….

Pieśń uwielbienia (hymn).

Jerozolima ogniem już gorzała,

Z powodu wojny zapalona cała,

Ocaliła Obraz Matka Jezusa,

Z ognia Tytusa.

Stąd go Helena bierze Cesarzowa,

I w swym pałacu z gorliwością chowa,

Potem go ze czcią oddaje Synowi,

Konstantynowi.

Cesarz dla Maryi i dla Boskiej chwały,

Stawia w Stambule przybytek wspaniały,

Za to go broni w potrzebie Maryja,

Świadkiem historia.

On z Jej pomocą, odniósł zwycięstw wiele,

Utrwalił wiarę, dał pokój w kościele.

I nąm daj zwalczać natury niemocy,

Przy Twej pomocy.

 1. Ogarnięty płomieniem nie spłonął on razem,
 2. A miasto się wsławiło Przeczystej obrazem.
 3. Wysłuchaj….

Módlmy się (jak wyżej).

NA PRYMĘ.

Przybądź nam

Pieśń uwielbienia (hymn).

Gdy srogi Leo cześć obrazów burzy,

Zacna Irena woli Boskiej służy,

Nicefor, Obraz daje Karolowi.

Francy i Królowi.

Stąd się Książęciu na Rusi dostaje,

Który z nim łaski od Boga doznaje;

Składa go w Bełzie, a ufny pomocy,

Nabiera mocy.

Książe Opolski Tatarów zwyciężą,

I sam wyznaje: nie siłą oręża;

Przyczyna Matki nieba jego wspiera,

Wojsko odpiera.

Gdy w świętej szyi zła utkwiła strzała,

Słońce się zćmiło i ciemność nastała.

My więc te blizny dzisiaj rozważajmy,

Głowy zniżajmy.

 1. Dzielną niewiastę znalazłszy, ona wychwalajmy,
 2. Ona jest naszym wzorem, jej się przyglądajmy.
 3. Wysłuchaj….

Módlmy się (jak wyżej)-

NA TERCJĘ.

Przybądź….

Pieśń uwielbienia (hymn).

Tyś Jasną Górę sobie podobała,

Księciu łaskawie objawienie dała,

Tu Twojej łaski, — cuda i opieki,

Zasłyną wieki!

Szląsk się zadziwia, gdy za Twą przyczyną,

Bóg wskrzesza Matkę i oddaje synom,

A to się dzieje gdy się modlą razem,

Przed Twym Obrazem.

A gdy niewinnie więzień był skazany,

Za Twą przyczyną spadły mu kajdany,

Gdy moc ogląda wielkiej swej zbawczyni,

Dzięki Jej czyni!

Zmiłuj się proszę Matko ukochana,

Racz nas ochronić od sideł szatana;

Bym rzucił nałóg i grzechowe pęta,

Spraw Pani święta!

 1. Ślepi wzrok, chromi siłę, a umarli wstają,
 2. Trędowaci są czyści, wszyscy łask doznają.
 3. Wysłuchaj….

Módlmy się (jak wyżej).

NA SEKSTĘ.

Przybądź….

Pieśń uwielbienia (hymn).

Złoczyńcy na Twą napadli kaplicę,

Zdarli sukienkę, skaleczyli lice,

Dwa wielkie cięcia odniósł w strasznej chwili,

Obraz Maryi.

Gdy Cię bezbożna ręka uderzyła,

Tyś się o Pani wcale nie broniła;

I ani kary nie prosiłaś z Nieba,

Choć było trzeba.

Gdy błotem Twoja twarz była zwalana,

Cudowna woda była pokazana,

Trysła ze skały na obmycie lica,

Czysta krynica.

Zmyj serca nasze zwalane grzechami,

Przyczyń się Pani i błagaj za nami.

Niechaj, czystymi będziemy przez Ciebie,

Jak Święci w Niebie.

 1. Mieczem przebiwszy, bezbożnie zranili,
 2. Suknią zabrali, i tern się chełpili.
 3. Wysłuchaj….

Módlmy się (jak wyżej).

NA NONĘ.

Przybądź nam…

Pieśń uwielbienia (hymn).

Wielka Twa chwała tu na Jasnej Górze,

Wojny uśmierzasz, uspokajasz burze.

Trwóż nieprzyjaciół, a nie dopuść wojny,

Daj czas spokojny.

Gustaw i Miller tego są świadkami,

Gdy przerażeni uciekali sami,

Tern się zdziwiła w napadzie zdradziecka,

Kraina Szwedzka.

Gdy Miller klasztor zburzyć usiłuje,

Oblega ściśle, srodze bombarduje,

Twoja tu działa pomoc i opieka;

W nocy ucieka.

 1. Ciemność i bojaźń wojska przeraziły,
 2. Od Częstochowy śpiesznie odpędziły.
 3. Wysłuchaj…

Módlmy się (jak wyżej).

NA NIESZPÓR.

Przybądź nam…

Pieśń uwielbienia (hymn).

Już Gustaw w Polsce, srodze zapędzony,

Całe królestwo bierze w swoje szpony.

Wtedy Jan Kaźmierz pieczy Twej oddaje,

Swe Polskie kraje.

A gdy się ku nam twarz Twa święta zwraca,

Kaźmierz do Polski już szczęśliwie wraca,

Dumnego Szweda wypędza i goni,

Dzielnością broni.

Gdy nas opuszczą, ostatnie już siły,

I gdy pokusy będą na nas biły,

Broń nas Maryjo, pokornie prosimy,

Ręce wznosimy.

 1. Tyś sławą dla wybranych, dla Twych sług poci echa,
 2. Radość ludu Twojego, cnotliwych uciecha
 3. Wysłuchaj…

Módlmy się (jak wyżej).

NA KOMPLETĘ.

Przybądź nam….

Pieśń uwielbienia (hymn).

Upokorzony człowiek w Twoim progu,

Gdy się poprawia, oddaje cześć Bogu;

Cudów doznaje i odmiany serca,

Nawet bluźnierca.

Twoja twarz święta miła jest grzesznikom,

Ona dodaje siły pokutnikom,

Cudów doznaje tu lud zgromadzony,

Od każdej strony.

Wspieraj nas Pani jako swoje sługi,

Bądź naszym wzorem jako wiek nasz długi;

Pozwól do Ciebie modlić się w potrzebie,

Znaleźć Cię w Niebie.

 1. Prawdziwa jesteś Pani łaskami słynąca,
 2. Twarz Twoja święta nadzieją płonąca.
 3. Wysłuchaj….

Módlmy się (jak wyżej).

Polecenie godzinek.

O Maryo! gdy stoisz już przed Boga tronem,

Oddaję Ci te pieśni z głębokim pokłonem,

Miłym je przyjmij sercem ozdobo niebieska,

Uproś nam przebaczenie o Pani Anielska!

Jakoś wyszła spod pędzla Świętego Łukasza,

Niechaj Cię odwzorowuje w sercach miłość nasza.

Proś córko Ojca Twego, Matko, Syna swego,

Oblubienico czysta Ducha Najświętszego.

Uproś życie szczęśliwe, zamknij nam powieki,

Niech po śmierci żyjemy już z Tobą na wieki.

Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2021

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *