Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

Od wieku złamałaś jarzmo moje, rozerwałaś związki moje i mówiłaś: Nie będę służyła. – Jer. 2, 20.

 

PRZYGOTOWANIE. — Wszystkie stworzenia są posłuszne Panu Bogu, jako swemu Najwyższemu Panu; Niebo, ziemia, morze, wszystkie żywioły słuchają każdego Jego skinienia. Człowiek zaś, którego Pan Bóg bardziej niż wszystkie inne stworzenia ukochał i obdarował, człowiek słuchać Go nie chce; ilekroć grzeszy, z niesłychanym zuchwalstwem mówi czynem do Pana Boga: Panie, nie chcę Ci służyć: Złamałaś jarzmo moje i mówiłaś: Nie będę służyła”.

 

I. — Pan Bóg mówi: Nie mścij się, człowiek zaś odpowiada: chcę się mścić; nie krzywdź innego na majątku — a ja chcę to czynić; wyrzeknij się tej nieskromnej przyjemności — nie chcę się jej wyrzec. Grzesznik tak odzywa się do Pana Boga, jak faraon odpowiedział Mojżeszowi, gdy ten w imieniu Pana Boga rozkazał mu Izraelitów uwolnić; tak doń rzekł zuchwale: Kto jest Pan, żebym słuchał Głosu Jego? Nie znam Pana (Ks. Wyj. 5, 2). Podobnież mówi grzesznik: Nie znam Cię, Panie; chcę czynić, co mi się podoba. — Jednym słowem grzesznik ze wzgardą, odwraca się od Pana Boga; a właśnie, jak Św. Tomasz powiada: grzech śmiertelny polega na odwróceniu się od Pana Boga, Który jest Dobrem Nieskończonym. — I na to Pan Bóg się skarży: Tyś mnie opuściło, mówi Pan, odwróciłoś się nazad (Jer. 15, 5). Niewdzięczny, mówi Pan Bóg do grzesznika, opuściłeś Mnie, choć Ja cię nigdy nie opuściłem — odwróciłeś się ode Mnie.

Pan Bóg powiedział, iż nienawidzi grzechu; musi więc też nienawidzić tego, kto go popełnia. Człowiek, grzesząc, odważa się oświadczyć, iż jest nieprzyjacielem Pana Boga i spiera się z Panem Bogiem. Wyciągnął bowiem na Pana Boga rękę swoją (Hi 15, 3). Hiob powiada o grzeszniku: Bieżał przeciw Bogu, aby z pychy i głupoty Go obrażać. „Co zrobiłem, pyta grzesznik? Czyż wielkim złem jest grzech, przeze mnie popełniony? Pan Bóg jest Miłosierny, przebacza grzesznikom”. Jakąż obrazą dla Pana Boga są takie słowa! Jakiem zuchwalstwem, jaką bezczelnością!

 

II. — Jeśli w przeszłości staraliśmy się wyrwać spod słodkiego jarzma Pana Boga i odmawiając Mu posłuszeństwa, staliśmy się niewolnikami szatana, to teraz z pokorą i skruchą prośmy Go o przebaczenie; naszą skruchą, swym postępowaniem starajmy się wynagrodzić za tyle zniewag, jakie szczególniej w czasie karnawału wyrządzane są Panu Bogu.

 

 

Modlitwa.

Oto, mój Boże, u Nóg Twych buntownik, zuchwalec, który tyle razy odważył się odmówić Ci szacunku i odwrócić się od Ciebie, lecz teraz błaga o litość. Powiedziałeś: Wołaj do Mnie, a wysłucham cię (Ks. Jer. 33, 2). Wiem, iż mało jest piekła dla mnie, lecz wiedz, iż bardziej nad tym boleję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nieskończona, niż gdybym miał stracić wszystko, co posiadam, i życie. Panie, przebacz mi, i nie dozwól, bym Cię miał jeszcze obrazić. Czekałeś na mnie, abym zawsze wielbił Twe Miłosierdzie i Cię miłował. Tak, uwielbiam Cię, kocham Ciebie i spodziewam się, że dla Zasług Pana Jezusa już więcej nie odłączę się od Twej Miłości. Twa Miłość uchroniła mnie od piekła; ona ma też w przyszłości od grzechu mnie uchronić.

Dziękuję Ci, mój Panie, za to światło i za pragnienie, jakiego mi użyczasz, bym zawsze Cię miłował. Weź w posiadanie mnie całego, duszę, ciało, me zdolności, zmysły, mą wolę i wolność moją. Twoim jestem, wybaw mnie. Tyś jest jedynym Dobrem, jedynie na miłość zasługujesz, bądź też jedyną mą miłością. Spraw, bym żarliwie Cię miłował. Bardzo Cię obrażałem, to też nie zdołam za to dość Cię miłować; pragnę Cię bardzo kochać, aby Ci zadośćuczynić za zniewagi, jakie Ci wyrządziłem. Od Ciebie tej Łaski się spodziewam, gdyż jesteś Wszechmocny; ufność również, Maryo, pokładam w Twych modlitwach, są bowiem Wszechmocne u Boga. Amen. (*II., 68)

 

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Matki Boskiej Bolesnej w miesiącu lutym ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo lutowe ku czci Matki Boskiej Bolesnej.

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *