Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

 

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM II.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

Przez przestępowanie Zakonu Boga nie czcisz. — Rzym. 2, 23.

 

PRZYGOTOWANIE.Grzesznik znieważa Pana Boga, ponieważ dla marnego zysku, nędznej przy­jemności wyrzeka się Jego Przyjaźni. Lecz może Go nie znieważa w Jego Obecności? Przeciwnie, w zuchwalstwie swym znieważa Pana Boga, Który jest w każdym miejscu, a co więcej, posługuje się do znieważania Go Jego własnymi stworzeniami, miedzy innymi tym ciałem, którego mu Pan Bóg udzielił, by używał go ku Jego Chwale. Jakaż czarna nie­wdzięczność! Jakże musi cierpieć Serce Jezusowe, Miłości najgodniejsze!

 

I. — Grzesznik znieważa Pana Boga: „Przez przestępowanie Zakonu Boga nie czcisz”. Wyrzeka się bowiem Jego Łaski i dla nędznej przyjemności depcze Przyjaźń Bożą. Gdyby człowiek stracił Przyjaźń Pana Boga dla pozyskania jakiego królestwa lub całego świata, byłoby to wielkim złem, ponie­waż Przyjaźń Boża warta jest więcej niż świat i tysiąc światów. Tymczasem niejeden obraża Pana Boga dla odrobiny ziemi, dla dania upustu gniewowi, dla zwierzęcej przyjemności, dla dymu chwały, dla zachcianki. „Obrażali Mnie dla garści jęczmienia, dla sztuki chleba”.

Gdy grzesznik zastanawia się nad tym, czy ma się zgodzić na grzech, czy też nań nie przyzwolić, wówczas niejako bierze wagę, aby zobaczyć, co więcej warte: czy Łaska Boża, czy ten wybuch gniewu, ta przyjemność. A skoro na ów gniew, na tę przyjemność się zgodzi, okazuje się, iż uważa je za cenniejsze od Przyjaźni Bożej. Jakąż więc obrazę grzesznik wyrządza Panu Bogu! To też skar­ży się On przez Proroka: „Do kogóż przypodoba­liście Mnie i zrównali? Czyż jestem tak nędzny w oczach waszych, że przekładacie nade Mnie tę nędzną przyjemność?

Zdaniem Św. Cypriana i Św. Tomasza, jeśli grzesznik dla swego upodobania obraża Pana Boga, czyni je swym bogiem — swym najwyższym ce­lem. Według Św. Hieronima, występek w sercu jest bałwanem na ołtarzu. Skoro Jeroboam zbuntował się przeciw Panu Bogu, chciał również cały swój lud pociągnąć do bałwochwalstwa i pokazując mu bałwany, rzekł do niego: „Oto bogowie twoi, Izraelu”. Podobnież czyni szatan. Okazuje czło­wiekowi daną przyjemność, i tak do niego się od­zywa: Co cię Bóg obchodzi? Twym bogiem — to upodobanie, ten wybuch gniewu. Zezwól na nie, a opuść Pana Boga. — I rzeczywiście, skoro grzesznik na to się zgadza, danej przyjemności oddaje cześć, jako swemu bogu. „Występek w sercu jest bał­wanem na ołtarzu”.

 

II.Gdyby grzesznik, znieważając Pana Boga, nie czynił tego w Jego Obecności, gdyby do obrażania Pana Boga nie używał Jego własnych Darów, mniejszym byłoby jego zuchwalstwo. — Lecz nie, grze­sznik zuchwale obraża i znieważa Pana Boga w Jego Obecności, ponieważ Pan Bóg jest wszędzie; obraża Go i znieważa, posługując się do tego Darami Bożymi, między innymi tym ciałem, które otrzymał dla chwa­lenia Pana Boga.

To właśnie szczególną goryczą napawało Ser­ce Pana Jezusa i przywiodło Go do skargi: „Wychowałem syny i wywyższyłem, a oni Mną wzgardzili”. Wychowałem Swych synów, mówi Pan Jezus, opiekowałem się nimi, karmiłem ich, lecz oni z barbarzyńską niewdzięcznością Mną wzgardzili i nie przestają w dalszym ciągu w Mych Oczach Mnie znieważać. „Do gniewu Mnie przywodzi przed Obliczem Moim zawsze”.

 

 

Modlitwa.

A więc, mój Boże, jesteś Dobrem Nieskończonym, a ja tylekroć wymieniałem Cię za jakąś nędzną przyjemność, która zaraz przeminęła! Po­mimo tego jednak, iż pogardzałem Tobą, teraz ofiarujesz mi przebaczenie, bylebym z niego chciał korzystać i przyrzekasz mi przyjąć mnie do Swej Łaski, bylebym tylko żałował za swe grze­chy. Tak, mój Panie, żałuję z całego serca, że znie­ważałem Cię tak bardzo; brzydzę się swymi grze­chami nade wszystko. Oto, jak ufam, już powróciłem do Ciebie, Ty mnie przyjąłeś, przygarnąłeś jak syna. Dziękuję Ci za to, Dobroci Nieskończona. Lecz udziel mi teraz Swej Pomocy, nie dozwól, bym miał się jeszcze oddalić od Ciebie.

Piekło nie przestanie mnie kusić, lecz Tyś po­tężniejszy od piekła. Wiem, iż nie odłączę się od Ciebie, jeśli będę się zawsze Tobie polecał. Proszę Cię o tę Łaskę, abym zawsze do Ciebie się uciekał i zawsze Cię prosił, jak teraz proszę: Panie, opiekuj się mną, udziel mi światła, mocy, wytrwania, Nieba; lecz przede wszystkim użycz mi Swej Mi­łości, która dla dusz jest prawdziwym Niebem. Kocham Cię, Dobroci Nieskończona, i pragnę zawsze Cię kochać. Ojcze Przedwieczny, wysłu­chaj mnie z Miłości ku Jezusowi. Maryo, Tyś Ucieczką grzeszników, dopomóż więc grzeszni­kowi, który pragnie Boga miłować. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Najświętszej Maryi Panny Królowej Różańca Świętego ku czci Jej poświęconym: Miesiąc październik poświęcony ku czci Różańca Świętego — dzień 23

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *