Trzech Króli

 

 

Źródło: Ks. Dr. Józef Kaczmarczyk – Hołd Magów, 1932r.

 

 

Do najważniejszych i podziw budzących zdarzeń w czasie narodzin Zbawiciela zalicza Św. Mateusz przybycie Magów („Mędrców”) ze Wschodu do Jerozolimy i hołd, jaki oddali Narodzonemu Mesjaszowi w Betlejemie (Mt. r. 2). Wyraz „Mag” jest pochodzenia perskiego i oznacza mniej więcej tyle, co wyraz grecki megas lub łaciński magnus, tj. wielki, potężny, znamienity. W szczególności zaś u Persów i Medów i w ogóle na Wschodzie „Magowie” byli osobnym pokoleniem, które tworzyło kastę kapłanów (por. Herodot I, 101). Nazwa pokolenia przeszła zwolna na nazwę urzędu i oznaczała kapłanów w medo-perskim, a później w babilońskim kulcie. Magowie posiadali wielkie znaczenie, byli doradcami królów i wychowawcami książąt. Przełożeni ich mieli godność książęcą. Stąd też i w dalszym znaczeniu można by ich nazwać „Królami”. Zajmowali się również nauką, jak w ogóle kapłani, której integralną częścią była znajomość przyrody, a przedewszystkiem astronomja i z nią ściśle wiążąca się astrologia, stąd też wyraz „mag” nabierał szerszego znaczenia i znaczył tyle co „mędrzec”.

Skąd przybyli ci Magowie do Jerozolimy? Ewangelia mówi, że ze Wschodu, bliższych zaś szczegółów co do ich ojczyzny nie podaje. Tradycja po części przemawia za Persją; na malowidłach też katakumbowych są przedstawieni z pokryciem głowy perskim (pileus) (Kraus, Real. Enc. 2, 248). Niektórzy znów pisarze kościelni wymieniają Arabię (skalistą) jako ich ojczyznę. Filologicznie nie ma tu trudności, bo „wschód” w pojęciu biblijnym może oznaczać kraje położone na południowy wschód lub nawet na południe od Palestyny (zob. Ks. Rodz.. 25, 6). Arabia obfituje w złoto, a ziemia Sabeów kadzidło. Origenes jest za Chaldeą, jako krajem astrologów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024