Trzech Króli

 

 

Źródło: Ks. Dr. Józef Kaczmarczyk – Hołd Magów, 1932r.

 

 

Ilu ich przybyło? Nie wiadomo. U Ojców Kościoła i w pomnikach sztuki staro-chrześcijańskiej jest mowa o Trzech Mędrcach (Orig. com. 14 in Gen.). Liczba ta odpowiada trzem darom, jakie ci Magowie Dzieciątku składają. Było też przekonanie, że są oni przedstawicielami trzech narodów (ras) pochodzących od trzech synów Noego: Sema, Chama i Jafeta. Dlatego w sztuce średniowiecznej ukazują się o różnej barwie skóry. Nie wyklucza to jednak przypuszczenia że przybyli, z bardzo liczną świtą, a może i wojskiem, zwłaszcza, że droga np. z Arabii do Palestyny przedstawiała wiele trudności i niebezpieczeństw, czego dowodem były liczne zamki i twierdze obronne, stawiane przez władców Palestyny, koło morza Martwego i w ogóle na południowym wschodzie Ziemi Świętej, chroniące kraj, przed napadami różnych niebezpiecznych plemion.

Z imionami ich spotykamy się pierwszy raz w rękopisie paryskiej biblioteki z końca 7 wieku. Nazywają się tu: Bithisarea, Melchior i Gathaspa. Dzisiejsze imiona: Kasper, Melchior, Baltazar przytacza Agnellus historyk z 9 wieku (w książce Liber pontif. eccl. Raven. 2, 2). Niepewność ta co do ich imion jest bez znaczenia dla kościelnego kultu. Od 12 wieku na pomnikach sztuki chrześcijańskiej widzimy Melchiora jako starca z siwą brodą, niosącego złoto (Jafet Europa); Kaspara młodego i rumianego niosącego kadzidło (Sem Azja) i Baltazara, brunatnego z pełną brodą, niosącego myrhhę (Cham – Afryka).

Kiedy przybyli? Euzebiusz jest zdania, że dopiero w dwa lata po narodzeniu Jezusa, opierając się na tym, że Herod każe mordować aż 2-letnie dzieci. Lecz tyran ten zastawia szerokie sieci na Jezusa i każe znacznie starsze od Dzieciątka Bożego dzieci zabijać, aby je pośród nich tym pewniej pochwycić i zgładzić. Przeważa zdanie, że Magowie przybyli nie długo po narodzeniu Jezusa, zaraz po ukazaniu im się gwiazdy znaczącej te urodziny, a więc mniej więcej w dwa tygodnie po narodzeniu się Jezusa. Na wielbłądach mogli byli w tak dość krótkim czasie przebyć drogę z ojczyzny swojej do Judei. Jeżeli Kościół obchodzi święto „Trzech Króli” 6 stycznia, to z tego jeszcze terminu ich przybycia nie da się wywnioskować, bo Kościołowi idzie o Liturgię, a nie o zaznaczenie daty wydarzeń, jakie tą Liturgia święci, ani o ich chronologiczny porządek. W ustanowieniu tego (6 stycznia) Kościół kierował się wewnętrznym powiązaniem z Sobą Tajemnic, jakie w tym dniu obchodzi. Święto „Trzech Króli” nazywa się w Kościele Świętym „Objawienia się Pana” (Epiphania) poganom (Medreom) i następuje niedługo po Bożym Narodzeniu, jako święcie objawienia się Jezusa Narodzonego pasterzom (żydom).

Zresztą święto „Trzech Króli” jest świętem kolektywnym, w którem schodzą się trzy momenty z Życia Pana Jezusa, w których ujawniło się Jego Bóstwo tj. pokłon Mędrców, chrzest w Jordanie i Cud w Kanie Galilejskiej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024