Trzech Króli

 

 

Źródło: Ks. Dr. Józef Kaczmarczyk – Hołd Magów, 1932r.

 

 

Jakim sposobem pod wpływem gwiazdy przyszli Magowie do pewności o Narodzeniu się Króla żydowskiego (Mesjasza)? Ponieważ u starożytnych zjawiska gwiaździste posiadały wielkie znaczenie (Suet. Jul. ces. 88), więc musieli i Magowie jako znawcy przyrody zwrócić pilną uwagę na tę niezwykłą gwiazdę, na którą się powołują. Oczekiwania mesjańskie żydów nie były wówczas tylko własną ich tajemnicą, ale odbiły się echem po całym prawie świecie a nawet w Rzymie znalazły zainteresowanie, jeżeli nie u Wergilego (Egl. 4) to co najmniej u Swetoniusza (Vesp. 4) i Tacyta (Hist. 5, 13), którzy to pisarze mówią, że w starych pismach kapłańskich znajduje się wiadomość, iż właśnie w tym czasie mają wynijść z Judei władcy i zapanować nad światem (*). O wiele silniej zaznaczały się te nadzieje mesjańskie pośród starożytnego Wschodu. Wskutek wielostronnego stykania się żydów z tymi ludami, zwłaszcza od niewoli babilońskiej, musieli i Magowie, jako ludzie uczeni i badający pisma wiedzieć o tych oczekiwaniach żydowskich, zwłaszcza o proroctwie Balaama i wejściu gwiazdy z Jakuba (Ks. Liczb 24, 17); mogli też czytać lub zasłyszeć o proroctwie Daniela, znać księgi Sybillińskie (które po r. 140 przed Chr. zaczęły się pojawiać), księgi Henocha, Psalmy Salomona itd.

Że właśnie w tym czasie spodziewano się Przyjścia Mesjasza, świadczy i Flawiusz Józef (Staroż. 17, 2), który pisze, że oczekiwano Mesjasza nawet na dworze Heroda. Faryzeusze przepowiedzieli żonie Ferorasa (brata Heroda) sprzysiężonemu przeciw Herodowi z jego synem Antypatrem, iż jest przeznaczonym od Boga, by Herod i jego potomstwo utracili królestwo, które potem ma przejść na żonę Ferorasa, a że Bagoas, eunuch Heroda będzie ojcem obiecanego Króla (który mu da siłę po temu), a ten wszystko podbije pod Swe panowanie.

 

 

———————————————————————

Przypis do powyższego rozważania:

(*) W Rzymie odnoszono te przepowiednie do dynastii Flawijuszów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024