Trzech Króli

 

 

Źródło: Ks. Dr. Józef Kaczmarczyk – Hołd Magów, 1932r.

 

 

Magowie dowiedziawszy się o miejscu narodzenia Mesjasza, ruszają w drogę. Przewodniczka — gwiazda ukazuje im się na nowo, co ich napełnia ogromną radością. Zniknięcie im z przed oczu gwiazdy w Jerozolimie tłumaczą niektórzy egzegeci Zrządzeniem Opatrzności. Magowi mieli być zmuszeni w Jerozolimie do zasięgnięcia rady, a tym samym do rozszerzenia wieści o fakcie narodzenia się obiecanego Mesjasza. Wydać się może dziwnym, że mimo tej wieści, która tak silnym i uroczystym echem rozeszła się po całej wtedy Judei, oficjalne koła żydowskie znające miejsce narodzenia się Mesjasza, nie poczuwają się do obowiązku powitania Go wraz z Magami w Betlejemie. Ale do pewnego stopnia tłumaczy nam to Ewangelista (zob. Mat. 2, 3), że kiedy Herod usłyszał od Magów o narodzeniu się Mesjasza, przeraził się bardzo i cała Jerozolima z nim. Strach zatem przed tyranem, oportunizm oficjalnych sfer żydowskich o zmaterializowanych pojęciach mesjańskich i zgangrenowanych obyczajach odebrał im odwagę.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024