CHLEB POWSZEDNI Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

I TYDZIEŃ ADWENTU

Czwartek

 

 

Miłość Boża we Wcieleniu odnosi się:

 

I. nie tylko do ludzkości jako całości, ale i do jednostek,

II. dlatego też wymaga od każdej duszy wzajemnej miłości.

 

 

„Oznajmiłem im Imię Twoje, aby Miłość, którą Mnie umiłowałeś w nich była (Jan 17, 26).

 

I. — Chociaż świat został stworzony dla pożytku wszyst­kich ludzi, a Chrystus Pan narodził się i umarł dla wszyst­kich ludzi również, to jednak każdy z nas jako jednostka tak jest ubogacony, jakby dla niego tylko świat został stworzony, i dla niego tylko Chrystus Pan przyjął naturę ludzką i tylko jemu wyświadczył wszystkie Łaski i Do­brodziejstwa. Pan Bóg w postanowieniu Swego Wcielenia miał na myśli każdą duszę jak i cały rodzaj ludzki. Przecież Apostoł w liście do Galatów powiada: „Umi­łował mnie i wydał samego siebie za mnie’’ (Gol 2, 20). Znaczy to: umiłował mnie osobiście, nie tylko wśród innych, w gronie ludzkich dusz; stał się dla mnie czło­wiekiem z taką miłością, jakbym ja sam był tylko do Odkupienia. Gdyby istotnie tylko dla mnie przyszedł na świat i dla mnie poniósł te wszystkie cierpienie miałby więcej jak teraz posiadam. Słońce oświeca promieniami całą ziemię i równocześnie mnie. Chociaż cała ziemia żyje z jego światła, żadna jednostka na tym nie traci. Tym bardziej nie tracimy, przeciwnie szczę­ście nasze wzrasta, przez dzielenie się radością Łask Bożego Słońca z całym światem dusz. Zbawienie każdej duszy jest najwyższym dowodem Jego Miłości. Naj­droższa Jego Krew wylana i Ciało ofiarowane za wszystkich ludzi są nam tym bardziej drogocenne, a Pan Jezus Eucharystyczny jest w równej mierze Pokar­mem i Źródłem Łask dla każdej duszy.

 

II. — Rozważajmy więc w czasie adwentowym Bożą Miłość tak do nas jak do wszystkich ludzi i powtarzajmy za Św. Pawłem: „Umi­łował mnie i wydał Samego Siebie za mnie” w modlitwie arcykapłańskiej, w słowach: „Aby Miłość, którą mnie umiłował w nich była” wyraził Pan Jezus to czego od nas teraz żąda i jaki ma być plon Jego Nauk, Męki i Śmierci krzyżowej. Miłość żąda wzajemnej mi­łości od wszystkich, ode mnie, a także od ciebie. Nie trudno kochać sercu wtedy, gdy Zbawca zbliża się do niego, gdy czujemy Dowody Jego Miłości w przenikają­cym całą naszą istotę błogim spokoju i szczęściu. Ale czy umiemy kochać także wtedy, gdy pozornie oddala się od nas, gdy cofa Słodycze Swego Obcowania? Gdy tysiące zwodniczych głosów wabią na bezdroża, gdy życie we­wnętrzne ulega załamaniu, gdy nas ogarnia poczucie opuszczenia, nędzy, utrapienia i zewnętrzne prześlado­wania? Tak, nawet wtedy, a nawet szczególnie wtedy miłość nasza nie może się chwiać. Musi być ona taka wśród ofiar jaka wśród pieszczot. Wszystko w nas musi być obrócone na Służbę Bożą. Miłości nie mogą gasić utrapienia, właśnie wśród nich musi ona jasno gorzeć i strzelać w górę ku Panu Bogu. „Zbawca wszystko poświęcił, żeby naszą miłość pozyskać — dlatego nie opuszczaj ni­czego woła Św. Teresa — co możesz uczynić dla Niego z miłości” (Podniety Miłości Bożej). Nie wygody, nie samolubstwo, ale Miłość Boża niech nami kieruje we wszystkim i względem każdego, w każdej godzinie, i mi­nucie. Urodziliśmy się dla miłości; jej stopień wyznaczy stopień naszego wiecznego szczęścia.

 

Modlitwa:

Mój Jezu! Jakże się wstydzę widząc nikły płomyk mojej ku Tobie miłości! Jak niewdzięczny jestem względem Ciebie, jak słabo odpłacam Twoją Miłość, jak często odważałem się obrażać Ciebie! Nie dopuść, o Boże, by mnie znowu coś odwiodło od Twojej Miłości, moje Najwyższe Dobro, moje wszystko! Nic nie powinno wiązać mego serca w taki sposób, bym nie był gotów w każdej chwili oderwać się od tego. Pragnę nawet znieść najcięższe ciosy z miłości ku Tobie. Ponieważ Ty stałeś się moim i dla mnie się narodziłeś, dla mnie cierpiałeś tyle i taką poniosłeś Śmierć, przeto i ja pragnę być tylko Twoim, w życiu i w śmierci, Ciebie tylko miłować tak na ziemi jak w Niebie. Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

 

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *