CHLEB POWSZEDNI Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

I TYDZIEŃ ADWENTU

 

 

Środa

 

 

Mądrość Boża umiała we Wcieleniu Pana Jezusa:

 

I. połączyć największe przeciwieństwa,

II. wyciągnąć dobro nawet ze złego.

 

 

“O głębokości bogactw, mądrości i wiedzy Bożej! Jakże niedościgłe są drogi Jego!” (Rz 11, 33).

 

I. Boska Mądrość otworzyła nam we Wcieleniu wszyst­kie Swe Skarby. Żaden stworzony rozum nie jest w stanie ich zgłębić, raczej będzie je uważał za niemożliwe. Boska Wszechmoc i Mądrość działały tu razem w tajemniczej zgodności, żeby na pozór nie dające się pogodzić i sprze­czne rzeczy weszły ze sobą w najściślejsze połączenie. Pan Bóg i człowiek połączyli się w jednej osobie, Stwórca Wszechrzeczy miał być poczęty i zrodzony przez Swe stworzenie, Dziewica miała stać się Matką, a zarazem pozostać Dziewicą. Czyż można by znaleźć — woła Św. Tomasz — głębszą mądrość, jak to, żeby ku najwyższej ozdobie i chwale stworzenia zaszło zjednoczenie między najniższym rozumnym stworzeniem, a Najwyższym Stwórcą i Początkiem Wszechrzeczy? O jakie przeobfite uszczęśliwienie, jaką słodką pociechę kryje w sobie ta Tajemnica Mądrości Bożej! Im głębsze to i bardziej nie­pojęte dla naszego rozumu, tym więcej w tym jaśnieje Miłość Boża i Potęga Łaski. Możemy tylko wyrażać nasze uczucia wdzięczności i cieszyć się myślą, że wszystkie te poczynania Boskiej Mądrości odnosiły się do nas bied­nych, nieszczęśliwych i zbłąkanych grzeszników. Zagłę­biajmy się w przepaści naszej nicości i w najgłębszej pokorze uwielbiajmy Mądrość Bożą. Podziwiajmy jej przedziwne Zarządzenia i zdumiewajmy się nad Jej miłosiernym przeprowadzeniem. Przyjmujmy mocno w ciemnościach Wiary to czego nie możemy pojąć, a tym mniej zgruntować i powtarzajmy za wielkim Apostołem: „O głębokości bogactw i wiedzy Bożej…!” pojąć Ciebie nie mogę, ale Cię uwielbiam i poddaję się z ufnością tajemniczemu działaniu Twojej Łaski.

 

II. Jeszcze wyraźniej i jaśniej objawia się Mądrość Boża we Wcieleniu przez to, że dopuściwszy nieszczęście grzesznego upadku ludzi uzyskała dla nas większe dobro. Boska Mądrość potrafiła tak unicestwić zakusy szatana usiłującego zepchnąć ludzi z wyznaczonej im wysokości, że stały się one przyczyną jeszcze większego ich wynie­sienia. Umiała tak przedziwnie wszystkim pokierować, że z największego nieszczęścia, jakie spotkało ludzkość, wyniknęło jej zbawienie. Szatan został pobity własną bronią, a jego trucizna posłużyła za lekarstwo dla grze­sznego świata. Człowiek otrzymał życie przez to samo, przez co je stracił. Nawet jeśli jeden anioł upadły po­pchnął nas w zgubę przez Ewę, to Anioł z szeregu szczę­śliwych Duchów otrzymał zaszczytne zlecenie przedsta­wienia Najświętszej Panny Maryi sprawy naszego zbawienia. Przez owoc z zakazanego drzewa przyszła na nas zguba, wi­szący na drzewie krzyża Owoc Żywota Panieńskiego przy­wrócił życie wieczne rodzajowi ludzkiemu. O szczęśliwa wino, która nam takiego Zbawiciela wysłużyłaś! O Boże jak niepojęte są Dary Twoje, jak niezbadane Drogi Twoje!

 

Modlitwa:

O nieskończona Mądrości Boska! Do jakiej wdzięczności, do jakiej miłości jestem obowiązany, żeś dla mnie otworzył Skarby Twego Miłosierdzia, dla mnie i zbawienia wszystkich ludzi. Chętnie poddaję rozum mój i moją wolę Świętej Wierze i Twym Zarządzeniom. Nic bowiem nie może być lepszego i mądrzejszego jak to, co Ty obmyślisz dla nas. Panie, ucz mnie Dróg Twoich, rządź wszystkimi moimi krokami, aby mnie nigdy nie zaślepił podstęp szatana, a ponieważ Ty umiesz nawet ze złego dobre skutki wyprowadzać, daj, aby moje dotychczasowe grzechy, były mi skuteczną pobudką do gorliwego służenia Tobie i do miłości tym gorętszej im bar­dziej Cię obraża dusza moja. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do praktykowania uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *