Źródło: O. Jerzy od Św. Józefa, Chleb powszedni. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. Wyd. OO. Karmelitów Bosych Kraków 1959

 

 

 

 

Rozmyślanie.

Dla uspokojenia duszy naszej, znajdujemy Łaskę Bożą

I. z Maryą,

II. u Maryi i przez Maryę.

 

 

„Znalazłaś Łaskę u Boga” — (Łk 1, 30).

 

I. — Prawdziwy pokój serca staje się udziałem tego, który znalazł Łaskę u Pana Boga i trwa w tej Łasce. Cóż może nie­pokoić tego, kto niczego innego nie szuka i niczego nie chce jak Upodobania Bożego? Choćby u ludzi nie miał względów, choćby się im nie podobał, choćby zewnętrz­nie nie powodziło mu się, to wszystko mało znaczy u niego. Nie zważa na to, gdyż jego największym prag­nieniem, jego szczęściem i radością jest myśl, że może zadowolić Pana Boga.

Zapytajmy się teraz, jak możemy zna­leźć Łaskę u Pana Boga? Mamy na to jedną odpowiedź: szu­kajmy jej z Maryą, u Maryi i przez Maryę, a nie­chybnie ją znajdziemy.

Z Maryą znajdziesz Łaskę, jeśli za Jej Przykładem będziesz pokorny.

W Piśmie Świętym znajdujemy na wielu miejscach powiedzenie: że Pan Bóg pysznym się sprze­ciwia, a pokornym Łaskę daje. Jest to głęboko uzasad­nione. Pan Bóg nie daje Łaski temu, który jej nie chce uznać, przypisując sobie samemu wszelkie dobro. Pycha i Łaska, to dwie rzeczy najzupełniej sobie przeciwne. Najpodatniejszym natomiast gruntem pod Łaskę jest pokora.

Otóż Marya znalazła Łaskę przez Swoją pokorę. Wyraziła to w Swym hymnie: „Wejrzał na niskość Służebnicy Swo­jej”. Te Jej słowa natchnione przez Ducha Świętego oznaczały: Pan wejrzał przed wszystkimi innymi cnotami na pokorę Swej Służebnicy i w Niej znalazł Swoje Upo­dobanie. Oto pokora Maryi sprowadziła Syna Bożego do Jej Łona, pokora także sprowadzi Łaskę do serca na­szego, a z Nią wszelkie dobro. Dlatego też Chrystus Pan nakazuje nam uczyć się od Niego przede wszystkim tej podstawowej cnoty: „Uczcie się ode Mnie, żem jest cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek duszom waszym” (Mt 11, 29).

 

II. — Rozważ dalej jak mamy szukać Łaski Bożej u Maryi i przez Maryę. Gdy ktoś coś zgubi, zwraca się do tego, który to znalazł. My wszyscy wraz z Adamem zgubi­liśmy Łaskę Bożą przez grzech w Raju i pozbawiliśmy się wielu i wielkich Skarbów, także teraz cierpimy, niedostatek duchowy. Ale Marya, wybrana ze wszystkich dzieci Adama, nie podległa grzechowi, zna­lazła Łaskę u Pana Boga jeszcze w pierwszym momencie Swo­jego Istnienia. Znalazła Łaskę u Pana Boga nie tylko dla Siebie, ale i dla wszystkich Swoich duchowych dzieci. Tym samym, że została Matką Chrystusa Pana, w Którym jest życie nasze, ustanowioną została rozdawczynią wszyst­kich Łask.

Rodząc bowiem Chrystusa Pana zrodziła nie tylko Głowę Jego Mistycznego Ciała, ale również członki Jego, to jest nas. Dając nam Chrystusa Pana, dała nam w Nim wszystkie Łaski i z Woli Bożej jest Ich Szafarką. Święty Bernard powiada: „Jeśli mamy nadzieję, jeśli jaką Łaskę otrzymaliśmy, to wszystko dostało się nam przez Ręce Maryi”. Jest to Prawem Bożym i nikt od niego uchylić się nie może, że wszystkie Łaski i każda z osobna jakie kiedykolwiek mają przypaść w udziale wybranym, nie inną drogą zostaną im udzielone, jak przez Pośrednictwo Maryi. Czy moglibyśmy wątpić w Jej Moc wyjednawczą u Chrystusa Pana? Czyż tak Dobry Syn mógłby się oprzeć i odmówić czegokolwiek tak miłującej, tak Świętej, tak pokornej Matce, jaką jest Marya?

Pan Bóg nie jest zmu­szony, ale oprzeć się Jej nie może. Stąd w Nauce Kato­lickiej Marya nazywana jest wspaniałym tytułem „Wszechmocy błagającej”. Może i my modlimy się już dłuższy czas o dostąpienie jakiejś Łaski, a nie otrzymu­jemy jej. A może przyczyną nieskuteczności naszych modlitw jest to, że pomijamy ustanowioną przez Pana Boga drogę, to jest, nie prosimy Go przez Pośrednictwo Maryi?

 

 

Modlitwa.

O Maryo, moja Niebieska Pani i Pośredniczko wszystkich Łask, przepraszam Cię, że dotąd często o Tobie zapominałem w moich modlitwach, o Tobie, Która jesteś drogą do Jezusa. Przychodzę przeto do Ciebie i z ufnością dziecka powierzam Ci wszystkie sprawy mojego życia, wszystkie moje potrzeby, abyś za nimi orędowała u Pana. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie. Okres Bożego Narodzenia – Adwent.
  2. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu.
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP — dzień 14
  4. uczczenia Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w czasie trwania oktawy: Nabożeństwo do Najświętszej Panny Maryi Niepokalanie Poczętej.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023