Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

 

UWAGA!

W wtorki Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

Rozmyślanie.

NA ŁONIE MATKI.

 

Zbawiciel skonał. Rzymianie pozostawiali zazwyczaj ciała skazańców na krzyżach na łup dzikim zwierzętom i ptactwu drapieżnemu. Można je było jednak również wydać krewnym, stwierdziwszy przedtem śmierć, przebijając serce włócznią. Żydzi nie mieli ochoty pozostawić Ciała Pana Jezusa na całe święta Wielkanocne na Krzyżu, zwłaszcza pod wrażeniem niezwykłych zjawisk, jakie towarzyszyły Jego Śmierci. Prosili więc Piłata, aby wydał rozkaz przyspieszenia śmierci wszystkich trzech ukrzyżowanych przez połamanie im goleni i następnie pozwolił zdjąć ich z krzyżów. Ponieważ jednak żołnierze wyznaczeni do tej czynności stwierdzili, że Pan Jezus już umarł, nie łamali Nóg Jego, tylko jeden z nich przeszył Bok Jego włócznią (J 19, 31-37). Po tym straszliwym stwierdzeniu śmierci, Matka i przyjaciele Pana Jezusa musieli zadrżeć z lęku, co się stanie z Ciałem. Niespodziewanie wdał się w tę sprawę pewien dostojnik żydowski, członek Najwyższej Rady.

 

1. Zdjęcie z krzyża.

 

Po Śmierci Pana Jezusa stopniowo zaczyna się zmniejszać w sercach Jego wrogów dumne poczucie zwycięstwa. Wstrząsające zjawiska przyrody, głośne wyznanie Wiary rzymskiego setnika, skrucha tłumu: wszystko to mocno ich przygnębiło. Spodziewali się, że przynajmniej Rzymianie każą zakopać byle gdzie Ciało znienawidzonego Nazarejczyka, wraz z dwoma łotrami, a w ten sposób zatrze się wszelki ślad po Nim. Nagle jednak występuje odważnie Józef z Arymatei, wybitny członek Najwyższej Rady. Osobiście udaje się do Piłata z prośbą o wydanie Ciała Pana Jezusa. Rzymianin, który już w sprawie napisu na Krzyżu wykazał tak mało ustępliwości w stosunku do wrogów Pana Jezusa, spełnił prośbę Józefa (J 19, 38). Ucieszył się zapewne, że może dać członkom Najwyższej Rady dowód swej niechęci. Na miejsce ukrzyżowania przybył Józef z pełnomocnictwem namiestnika. Przyjaciele Chrystusa Pana mają więc ręce rozwiązane. Cisną się teraz ze wszystkich stron do Krzyża. Wstrząśnięci głęboko stoją wobec Jego Ciała. Następnie zabierają się do zdjęcia go z Krzyża. Wspinają się na drabiny, zdejmują cierniową koronę ze skrwawionych włosów, wyciągają gwoździe z obrzękłych Ran, owijają Najświętsze Ciało w prześcieradło i spuszczają je powoli na dół. Wszystko to czynią ze wzruszeniem, miłością i wielkim szacunkiem. ,,Zstąp z krzyża!” wołali Doń z szyderstwem wrogowie. Nie zstąpił. Wytrwał, aż dopełnił ofiary, aż wypełnił Świętą Wolę Ojca. Teraz, po dokonaniu dzieła, inni zdejmują Go z Krzyża, ze świętą czcią i miłością.

— Zastosowanie. ,,Zstąp z krzyża!” Uwolnij się od uciążliwych więzów, które jak gwoździe przybijają cię.do bezsensownego życia! Tak przemawiają do nas namiętności w chwili pokusy. Tak woła do nas świat, szydząc i wabiąc. Nie dajmy się oszukać! Trwajmy wiernie na krzyżu życia zakonnego i kapłańskiego. Zbawiciel wytrwał na Ołtarzu Ofiarnym z Miłości dla nas. Niech i nas Miłość Zbawiciela utrzyma na Krzyżu Ofiary, aż będziemy mogli wraz z Nim powiedzieć: ,,Wykonało się”. Jak wielkie ukojenie przyniesie nam ta chwila, gdy Boża Ręka Sama zdejmie nas z krzyża. ,,Jakże piękna jest śmierć, – mówił Proboszcz z Ars, – gdy spędziło się życie na krzyżu”. Módlmy się codziennie o Łaskę wytrwania do końca. Jest to wielki Dar Boży, wieńczący wszystkie inne Łaski.

— Postanowienie. Modlić się codziennie o wytrwanie w świętym powołaniu.

 

2. W Ramionach Matki.

 

Niewątpliwie Matka Boża brała żywy udział we wszystkich czynnościach związanych ze zdjęciem z Krzyża. Pewien artysta przedstawia Maryę, jak z wyrazem wielkiej Miłości tuli do Ust Prawą Dłoń Syna, uwolnioną właśnie z ramienia krzyża.

Gdzie złożyć Święte Ciało? Serce Chrześcijańskie odpowiada bez namysłu: na kolanach Matki. Prastara tradycja potwierdza to. Była to wzruszająca chwila, gdy w milczeniu składano na Łonie Matki Jej zmarłe Dziecko. Ogląda teraz z bliska straszliwe ślady Męki: na Głowie, na Ramionach, na Rękach i Nogach, na całym Ciele. Z Miłością oczyszcza, układa, gładzi skrwawione, stargane włosy. Delikatnie usuwa cierń za cierniem ze.skroni i czoła. Zamyka przekrwione Oczy. Całuje blade, milczące Usta. Troskliwą Ręką dotyka Ran i zamyka je. Jakaż różnica między szczęśliwymi chwilami w Betlejem i w Nazarecie, a chwilą obecną. Oto, co sprawiły nasze grzechy! Marya jednak nie gniewa się na nas. Każda Rana Syna mówi Jej o Jego Miłości dla nas. Jakże mogłaby o nas zapomnieć? Poprzez te Rany imiona nasze zapisane są niezatartymi głoskami w Jej Sercu.

— Zastosowanie. Idźmy do Matki Bożej Bolesnej z naszymi troskami i bólami! W porównaniu z Jej niezmiernym Cierpieniem, nasze staną się mniejsze. Padnie na nie snop światła. Obraz Matki Bolesnej wskazuje, że Cierpienie to nie tylko kara, ale i Łaska, i Miłość i wielkie wyróżnienie. Lżej nam znosić ból, gdy miłujące i pełne zrozumienia Serce Matki pomaga nam go dźwigać: Idźmy więc zawsze z ufnością do Pocieszycielki strapionych z każdym naszym cierpieniem, z każdą troską. Nigdy nie odejdziemy od Niej bez pociechy.

— Postanowienie. Z ufnością oddać Matce Bolesnej wszystkie troski i bóle.

 

Modlitwa.

Zbawicielu Ukrzyżowany! Dziękuję Ci całym sercem, że z Miłości dla mnie wytrwałeś do końca na twardym Ołtarzu Ofiarnym Krzyża, wypełniając polecenie Ojca i dokonując Dzieła mojego zbawienia. I ja także pragnę wytrwać aż do końca w Twej Świętej Służbie, mimo wszelkich trudności.

,,Gdy kres dni przede mną stanie,

Przez Twą Matkę, dojść mi, Panie,

Do zwycięstwa palmy, daj!” Amen.

 

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Tajemnicy Odkupienia w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo kwietniowe do Tajemnicy Odkupienia.
  2. NABOŻEŃSTWO NA WIELKI TYDZIEŃ
  3. WTOREK WIELKIEGO TYGODNIA

 

 

 

© salveregina.pl 2023