Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

UCZESTNICZYĆ WE MSZY ŚWIĘTEJ.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Jezu, Ty każdego dnia i każdej godziny ofiarujesz się na naszych ołtarzach, dozwól mi uczestniczyć w Twojej Ofierze.

Rozważanie.

1. Encyklika Mediator Dei zachęca wszystkich wiernych ,,do uczestniczenia w Ofierze Eucharystycznej, wszakże nie obecnością bierną, niedbale i z roztargnieniem, lecz z zapałem i gorliwie, aby mogli nawiązać ścisłą łączność z Najwyższym Kapłanem”. Sama obecność na Mszy Świętej nie wystarcza, trzeba brać w Niej udział, ,,uczestniczyć w Niej”. We Mszy Świętej Pan Jezus nieustannie oddaje się za nas, ofiaruje się za nas Swemu Ojcu, by ściągnąć na nas Błogosławieństwo Boże. Oczywiście, Pan Jezus się ofiaruje przez posługę kapłana, lecz kapłan składa ofiarę w imieniu wszystkich wiernych, więcej nawet, bo w łączności z nimi, jak to wyrażają słowa Kanonu: ,,Pomnij, o Panie, na sługi i służebnice Twoje… za których Tobie ofiarujemy, lub którzy Tobie składają tę ofiarę chwały”. Słowa te oznaczają, że wierni są wezwani, by wespół z kapłanem ofiarować Boską Żertwę, czyli, jak poucza encyklika Mediator Dei, mają oni ,,łączyć własne intencje chwalby, błagania i zadośćuczynienia z intencjami kapłana, owszem, w łączności z intencjami samego Najwyższego Kapłana”. Za wzorem Najświętszej Dziewicy, która na Kalwarii nie przypatrywała się biernie Męce Syna, lecz jednoczyła się z Jego intencjami i ofiarowała Go Ojcu, my również słuchając Mszy Świętej, możemy Ojcu Niebieskiemu ofiarować Boską Żertwę, która jest naszą, bo się za nas wszystkich ofiarowała. Nasze uwielbienia, zadośćuczynienia i błagania są nędzne, lecz gdy je ofiarujemy Bogu Ojcu w łączności z Pana Jezusowymi, wzbogacone Jego Ofiarą, możemy ufać, że będą Bogu Ojcu miłe i zostaną wysłuchane z uwagi na nieskończoną godność Boskiej Żertwy. Pan Jezus, Głowa Ciała Mistycznego, ofiarował się za nas, swoje członki, a ponieważ jest naszą Głową, należy do nas, jest naszym. Jest On Żertwą, która choć raz jeden już się wyniszczyła na Kalwarii dla naszego zbawienia, pragnie nieustannie Ofiarę Swoją ponawiać na naszych Ołtarzach, tak, że codziennie i o każdej godzinie możemy z niej korzystać i ofiarować ją Ojcu w Swoich intencjach.

2. ,,Aby Ofiara, za pośrednictwem której wierni składają Ojcu Niebieskiemu Boską Żertwę, była w pełni skuteczna, niezbędny jest drugi warunek: powinni i wierni wyniszczyć się jako ofiary całopalne” (Mediator Dei). Ta autorytatywna Nauka Kościoła Świętego zachęca nas do takiego uczestnictwa we Mszy Świętej, abyśmy się stali ,,wespół z Hostią Niepokalaną, ofiarą miłą Bogu Ojcu”. Pan Jezus ofiarował się Ojcu jako Żertwa, przyjmując we wszystkim Jego Wolę, nie wyłączając śmierci na Krzyżu dla Jego Chwały. My ofiarujemy się Panu Bogu jako żertwa, gdy wyrzekamy się wszystkiego co w naszej woli mogłoby się Jego Woli sprzeciwiać i staramy się we wszystkim uzgodnić naszą wolę z Jego Wolą, czy to przez sumienne pełnienie naszych obowiązków, czy też przyjmując wielkodusznie wszystko, co Pan Bóg na nas ześle. Jeśli zaś obowiązek wymaga ofiary, a życie niesie z sobą cierpienie, każdego ranka podczas Mszy Świętej mamy możność nadać najwyższą wartość naszym ofiarom, składając – jak poucza encyklika Mediator Dei – ,,wespół z ukrzyżowaną Boską Głową siebie samych i nasze troski, bóle, cierpienia i nędzę”.

Na Kalwarii Pan Jezus ofiarował się sam dla naszego zbawienia, lecz na Ołtarzu chce nas do Swej Ofiary przyłączyć, bo jeśli Głowa stała się Żertwą, żertwą powinny być również członki. Jakąż wartość mogą mieć ofiary, a nawet życie nędznego stworzenia złożone Panu Bogu w duchu zadośćuczynienia? Żadnej. Albowiem jesteśmy niczym. Lecz jeśli tę ofiarę złączymy z Ofiarą Pana Jezusową, wtedy z Nim, przez Niego i w Nim stanie się ona hostią Ojcu miłą. Gdy po Mszy Świętej wrócimy do naszych zajęć, złożona z rana Ofiara, pomoże nam przyjmować wielkodusznie wielkie i małe codzienne cierpienia, a myśl, że w każdej chwili dnia i nocy Pan Jezus ofiaruje się za nas na naszych Ołtarzach, dopomoże nam do łączenia nieustannie naszej ofiary z Jego Ofiarą, będzie nam bodźcem do życia godnego prawdziwej ofiary w zjednoczeniu z Boską Żertwą. Ileż mocy i wielkoduszności przysporzy duszy takie żywe i nieustanne uczestnictwo we Mszy Świętej!

Rozmowa.

,,O Jezu, spraw, aby Twoja Ofiara, Święta Ofiara Ołtarza, była źródłem i wzorem mojej ofiary, albowiem i moje życie powinno być Świętą Ofiarą. To rzecz pewna, że jest ono ofiarą, bo całe życie jest jednym pasmem umartwienia, wyrzeczeń i cierpienia… Lecz aby ta ofiara stała się ,,świętą”, jak Twoja na Kalwarii i na naszych Ołtarzach, musi ją ożywiać miłość, musi ją składać miłość, i miłość musi jej dokonać. Jezu, daj mi miłość tak wielką, aby ofiara moja stała się wartościową i przyniosła obfity owoc na Chwałę Ojca, zwycięstwo Kościoła Świętego i dobro dusz.

,,O Jezu, Boski Kapłanie, cóż Ci ofiaruję jako materię ofiary, jako żertwę miłości, by uczestniczyć w Twej Ofierze? Oddam Ci moje serce, moją wolę, a nade wszystko moją miłość, abyś ją całkowicie przekształcił w swoją. Tyś mi jest wzorem doskonałej uległości, jedności i zdania się na Boga. Dajesz mi przykład w Twojej Świętej Ofierze. Oto więc ofiara, jaką i ja Ci składam: pełna i całkowita zgoda na każde zrządzenie Opatrzności, na każdy wyraz Woli Bożej” (zob. s. Karmela od Ducha Św., o. c. d.).

,,O mój Zbawicielu, na cześć i w zjednoczeniu z Ofiarą, Którą z Siebie Samego składasz Ojcu, ofiaruję się Tobie jako krwawa hostia Twojej Woli, jako całopalna ofiara ku Twojej Chwale i ku Chwale Ojca Twego. Niechaj będę jednego ducha z Tobą, o Dobry Jezu, pociągnij mnie do Twojej Ofiary, abym był ofiarowan razem z Tobą i przez Ciebie. A ponieważ hostia powinna być poświęcona, zabita i spalona, daj, abym umarł sobie, czyli moim wadom i namiętnościom, oraz wszystkiemu, co Ci nie jest miłe. Wyniszcz mnie całkowicie w Świętym Ogniu Twojej Boskiej Miłości i spraw, aby od tej chwili całe moje życie stało się nieustanną ofiarą uwielbienia, Chwały i Miłości dla Twego Ojca i dla Ciebie” (Św. Jan Eudes). Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 5
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *