CHLEB POWSZEDNI Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego

 

 

IV TYDZIEŃ ADWENTU

 

 

Poniedziałek

 

 

Rozmyślanie.

Pan Jezus, Korzeń i gałązka z drzewa Dawida:

I. jest dla wielu znakiem zbawienia.

II. lecz równocześnie kamieniem obrazy dla niektórych.

 

 

„O Korzeniu Jessego, który jesteś dany na znak na­rodom; przed którym królowie zamilkną a poganie bła­gać będą: przyjdź nas wyzwolić i nie zwlekaj!”
(Antyfona ,,O Radix Jesse”).

 

I. Prorok Izajasz przepowiedział: „Wynijdzie różdżka z Korzenia Jessego, a kwiat z Korzenia jego wyrośnie” (11, 1). Pan Jezus jest nazwany kwiatem ludzkości, a jednak nie we wszystkich ludzkich sercach wzbudzi jego widok upodobanie. Wskazał na to Symeon, gdy przy ofiarowa­niu Jezusa w świątyni rzekł do Maryi: „Oto Ten położony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą” (Łk 2, 34). Przy­patrzmy się najpierw Panu Jezusowi jako temu najszlachet­niejszemu kwiatu z różdżki Jessego, praojca Dawida. Według Swego Bóstwa jest On jako Stwórca wprawdzie Początkiem i Korzeniem rodu Jessego i pokolenia Da­wida, lecz według Swego Człowieczeństwa jest On naj­szlachetniejszą różdżką i kwiatem, prawdziwym Synem Maryi Niepokalanej. Zaledwie ten piękny Kwiat zaczął roztaczać woń po ziemi, zaraz począł Boskim Swoim powabem przyciągać serca ludzkie do Siebie, tak iż żydzi powiadali: „Cały świat za nim poszedł” (Jan 12, 19). Pan Jezus zawsze pociągał do Siebie, a najsilniej wtedy, z ty zawisnął na krzyżu. I wtedy to stał się wielkim zna­kiem narodów. Już nikt na świecie nie może Go nie znać i uchylić się od Jego wpływów. Krzyż, symbol Jego Miłości, został poniesiony we wszystkie strony świata. Poganie pogrążeni w ciemnościach błędów wzdy­chają za Nim nieświadomie i błagają: „Przyjdź nas wyzwolić i nie zwlekaj”.

 

II. Zastanówmy się jednak i nad tą smutną rzeczywistością, że Pan Jezus jest równocześnie znakiem, któremu wielu się sprzeciwia. Przyczyna tego nie jest oczywiście po stronie Pana Jezusa. Wprawdzie przyniósł miecz, a nie pokój na świat, podjął walkę przeciw piekłu, ciału, i przeciw światu, nie nienawidząc wszakże żadnego czło­wieka, lecz jedynie zło. Chrystus Pan walcząc z grzechem okazał właśnie przez to, jak miłuje grzeszników, nie dlatego, że są grzesznikami, ale że są Jego stworzeniami przeznaczonymi do szczęścia wiecznego. Niestety ludzie tego często nie rozumieją i walczą z Panem Bogiem. Nie pojmu­jąc jak wielkiego szczęścia pragnie dla nich Chrystus Pan, owładnięci próżnością i samolubstwem gardzą Jego nauką a w następstwie gardzą i wiecznymi Dobrami oraz prawdziwym szczęściem. Tak sprzeciwiają się Chrystusowi Panu niedowiarkowie i heretycy, którzy trzy­mają się uparcie swoich błędów. Tak sprzeciwia się Mu wielu Chrześcijan, którzy wprawdzie uznają Pana Boga i Jego Prawo, w czynie jednak zapierają się Go. Zdarza się nawet, że i osoba duchowna staje w szeregu przeciw­ników, gdy sprzeciwia się swoim przepisom lub sprze­niewierza własnemu powołaniu, idąc za tym co jej obie­cuje świat. Jak Chrystus Pan według świadectwa Apostoła, za Swego ziemskiego Życia wycierpiał od grzeszników prześladowanie, a nawet został zdradzony przez jednego z najbliższych przyjaciół, tak dzieje się niestety jeszcze i dziś.

Nie dawajmy Odkupicielowi powodu do użalania się na nas. Okazujmy Mu wierność i przyjaźń we wszyst­kim, nawet w najdrobniejszych sprawach. Sprzeciwiaj­my się sobie, to jest swoim skłonnościom i namiętno­ściom, a tak będziemy zawsze w doskonałej przyjaźni z Panem Jezusem.

 

 

Modlitwa:

O mój Boże, jak słusznie muszę się lękać, żeby znak zba­wienia nie stał się wskutek moich niewierności znakiem mo­jego potępienia. Miej Litość nade mną i nad wszystkimi grzesznikami. Wyrzekam się moich niewierności i wstydzę się ich całym sercem. Zwracam się do Ciebie jako mojego Jedynego Boga i Pana, jako do Tego, Który jest Stwórcą moim oraz Najwyższym Dobrem moim. W Tobie jest szczęście moje, w Tobie jest wolność moja. „Przyjdź mnie uwolnić, a nie zwlekaj”. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego: Nabożeństwo na okres Adwentu

Zachęcamy także do uczczenia Najświętszej Maryi Panny, Niepokalanie Poczętej w nabożeństwie miesiąca Grudnia ku Jej czci poświęconym: Nabożeństwo grudniowe ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP.

Nowenna na cześć Bożego Narodzenia na pamiątkę oczekiwania Najświętszego Dzieciątka Jezus – Dzień czwarty.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *