Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

„ZDROWAŚ MARYA”.

 

 

My katolicy razem z Ojcze nasz prawie jednym tchem odmawiamy Zdrowaś Marya. To odpowiada planom Bożym. Jako bracia Pana Chrystusowi możemy do Pana Boga mówić ,,Ojcze”, a do Maryi ,,Matko”. W porządku nadprzyrodzonym mamy również Matkę, z całą radością i pokojem, jaki wywołuje to Imię. Do tej Matki przemawiamy najczęściej w Zdrowaś Marya.

 

1. Pozdrowienie dziecka.

 

Podobnie jak Ojcze nasz i Zdrowaś jest wysokiego pochodzenia. Z Bożego zlecenia Anioł je zaczął. ,,Bądź pozdrowiona, Łaski pełna, Pan z Tobą! Błogosławionaś Ty między niewiastami” (Łk 1, 28). Napełniona Duchem Świętym Elżbieta prowadzi je dalej: ,,Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego” (Łk 1, 42). Te dwie natchnione pochwały Matki Bożej znajdujemy już w Liturgii Św. Jakuba i w formularzu mszalnym Św. Grzegorza Papieża, jako modlitwy z sobą połączone. Od XI wieku są jedną z najbardziej lubianych modlitw ludu. Nigdy i nigdzie nie milknące Zdrowaś to wypełnienie proroczych słów: ,,Błogosławioną zwać mnie będą wszystkie narody” (Łk 1, 48).

Nie tylko jednak w tym znaczeniu, ale i ze względu na treść można nazwać Zdrowaś ,,pozdrowieniem nieskończonym” (A. Stolz). Jego głębia i bogactwo jest niewyczerpane. Pozdrowienie Anioła jest najwyższą pochwałą, jaka kiedykolwiek spotkała córę tej ziemi” (*). W trzech zdaniach wyraża niepojętą wielkość Maryi, której podstawą jest Jej udział w Tajemnicy Wcielenia. Pełnię Łaski, jako przygotowanie do Macierzyństwa Bożego, samo Macierzyństwo Boże, zaszczytne stanowisko w świecie, jako skutek Macierzyństwa Bożego. ,,Bądź pozdrowiona, Łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami”.

Elżbieta powtarza ostatnie zdanie Anioła i uzupełnia je: ,,Błogosławionaś Ty między niewiastami i Błogosławion Owoc Żywota Twojego”. Jeszcze raz podkreśla, że właściwym powodem wyjątkowego i zaszczytnego stanowiska Maryi wśród cór Ewy jest Jej Macierzyństwo Boże, Boże Dzieciątko, Które nosi pod Sercem. W ustach Elżbiety pochwała Matki zmienia się w Chwałę Syna. Chwała Syna jest jednak i pochwałą Matki, bo przecież będzie On zawsze ,,Owocem Jej żywota”. Niezrównane pozdrowienie! Św. Bernard nazywa je ,,królewską szatą Maryi”, bo w niewielu słowach streszcza wszystkie Jej Przywileje. To ,,złota róża”, którą składamy u Stóp Matki niebieskiej.

— Zastosowanie. Wkładajmy całe serce w pozdrowienie naszej Matki w Niebie. Św. Bernardyn ze Sieny mówi, że każde Zdrowaś odwzajemnia Marya jakimś dowodem Swej Miłości”.

— Postanowienie. Zwracać się do Maryi z dziecięcą miłością.

 

2. Prośba dziecka.

 

Zdrowaś zawierało początkowo tylko słowa Anioła i Elżbiety, z zakończeniem Amen. Kaznodzieje franciszkańscy zaczęli dodawać do niego w wieku XIV modlitwę: ,,Święta Marya, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen”. W tej formie Kościół powszechny przyjął Zdrowaś. Prośba jest prosta i pełna treści.

Na początku podaje tytuł prawny, na którym się opiera. „Święta Marya, Matko Boża”. Boża Rodzicielka, Matka Boża, to formuła Wiary, ujmująca całą wielkość Maryi zamkniętą w słowa Anioła i Elżbiety. Na tym Bożym Macierzyństwie opiera się też stosunek Macierzyński Maryi wobec nas. Do Maryi, jako do naszej Matki zwracamy się z prośbą. Jest to prośba dziecięca, a zatem prosta. Bo domyślnej, współczującej, gotowej do pomocy Miłości Matczynej wystarczy gdy dziecko tylko wyrazi swą potrzebę. Wielka nędza, która uciska pielgrzymów ziemi, która szczególnej grozy nabierze, gdy będziemy mieli wrócić do domu Ojca to grzech. Dlatego błagamy Matkę: ,,Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej!” Prośba ta zawiera wszelką ludzką nędzę i objawia ją Matce. Zdrowaś Marya jest naprawdę godnym zakończeniem Ojcze nasz.

— Zastosowanie. Wkładajamy całe serce w pozdrowienie naszej Matki w Niebie. Św. Bernardyn ze Sieny mówi, że każde Zdrowaś odwzajemnia Marya jakimś dowodem Swej Miłości”.

— Postanowienie. Zwracać się do Maryi z dziecięcym zaufaniem.

 

 

Modlitwa.

Wraz ze Św. Franciszkiem pozdrawiam Cię Matko Najmilsza jego słowami:

,,Bądź pozdrowiona Pani Święta, Królowo Najświętsza, Bogarodzico, Maryo! Jesteś Dziewicą na wieki, wybrana przez Ojca Najświętszego w Niebie, uświęcona z Jego Najświętszym umiłowanym Synem i Duchem Pocieszycielem. Była i jest w Tobie pełnia Łaski i wszelkie dobro.

 

Bądź pozdrowiona, pałacu Boga!

Bądź, pozdrowiona, przybytku Jego!

Bądź pozdrowiona, mieszkanie Jego!

Bądź pozdrowiona, szato Jego!

Bądź pozdrowiona, służebnico Jego!

Bądź pozdrowiona, Matko Jego!” (Bonmann). Amen.

 

 

(*) Kard. Faulhaber: ,,Charakterbilder der bibl. Frauenwelt”. Paderborn 1935.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 11
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *