Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. I., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

NIEZMIENNA DOBROĆ PANA BOGA.

 

 

Główną myślą Ewangelii z trzeciej niedzieli było pożegnanie Chrystusa Pana z Apostołami. Odchodzi, by im przygotować miejsce w domu Ojca. Wnet sprowadzi ich do Siebie. Powrót Chrystusa Pana do Ojca ma jeszcze inny cel: pragnie zesłać swym dzieciom Ducha Świętego, Który ma do spełnienia wielkie zadanie w świecie wrogim Panu Bogu i wobec Apostołów. To jest główna myśl Ewangelii czwartej niedzieli. Abyśmy umieli z ufnością oczekiwać tego najwyższego Daru z Nieba, mówi nam Kościół Święty w Lekcji o Dobrym i w Swej Dobroci niezmiennym Panu Bogu.

 

1. Dobry Pan Bóg.

 

Lekcja dzisiejsza wyjęta jest z listu Św. Jakuba Apostoła (1, 17-21). Apostoł mówi o pokusach, odrzucając zdecydowanie mniemanie, jakoby Pan Bóg był ich sprawcą. Pan Bóg nie kusi nikogo, nic złego nie może od Niego pochodzić. Tylko ,,wszelki dar dobry i każda wzniosła Łaska z wysoka pochodzi, zstępuje od Ojca światłości”. Aby nam jak najlepiej uzmysłowić prawdę, że Pan Bóg jest rozdawcą tylko dobrego, nazywa Go Apostoł ,,Ojcem światłości”. Ma na myśli gwiazdy, a przede wszystkim słońce. Od tysięcy lat wysyła ono światło i ciepło. Od niego ziemia i wszystko, co na niej żyje otrzymuje wzrost, zdrowie i radość. Bez niego byłaby na ziemi wieczna noc, zimno, martwota i śmierć. Ale nie tylko naszej ziemi, więcej niż ośmiuset planetom udziela słońce światła i ciepła. Co za potężne morze ognia, istniejące wśród tylu gwiezdnych światów, rozsyłające wszystkim światło i ciepło. A Stwórcą tego ognia, który wszystko oświeca, ożywia i raduje, jest Pan Bóg, ,,Ojciec światłości”.

Co więcej, nasze słońce jest tylko jednym z tych wielkich rozdawców światła i ciepła, które Pan Bóg umieścił w niezmierzonej przestrzeni wszechświata. Oprócz niego są miliony słońc. Każde z nich rozdaje światło i ciepło innym ciałom niebieskim, innym światom. Kto zmierzy ich działanie? Kto potrafi obliczyć ich energię świetlną i cieplną? A ponad tymi wszystkimi Światami jest Pan Bóg-Stwórca, który je utrzymuje i kieruje nimi. Wszystko światło, ciepło i życie, jakie rozdają od wieków te słońca, otrzymały od Pana Boga. Jest to słaby obraz Jego niezmierzonej Dobroci, na nas spływającej. Zaczynamy trochę rozumieć słowa Św. Jana: ,„Bóg jest miłością” (1 J 4, 16).

— Zastosowanie. Czy Dobry, niezmienny Pan Bóg nie zasługuje na całkowite nasze zaufanie? Życie nasze śmierć, czas i wieczność jest w Dobrej, Ojcowskiej Ręce Bożej. Wszystko, co On czyni, jest dobre i zmierza do naszego zbawienia. Z dziecięcą ufnością rzućmy się w Ojcowskie Ramiona Boże!

— Postanowienie. Nieograniczone zaufanie do Dobrego Pana Boga.

 

2. Niezmienny Pan Bóg.

 

Słońce rozdaje światło i ciepło. Ale nie bez przeróżnych odmian i ciągłych zmian, uwarunkowanych ruchem naszej ziemi. Wschodzi dla nas i zachodzi. Podczas gdy oświeca jedną część kuli ziemskiej, druga jest pogrążona w ciemnościach. Zależnie od tego, czy stoi wyżej, czy niżej, siła jego światła i ciepła jest większa lub mniejsza. Dzień i noc, lato i zima, właściwe im warunki zależą od położenia słońca wobec nas. Chmury wywierają wpływ na działanie słońca, mgły, deszcz, prądy powietrzne, chociaż słońce jest zawsze tak samo jasne i rozsyła tylko światło i ciepło. Co więcej, energia świetlna i cieplna słońca opada, zużywa się i kiedyś się wyczerpie.

Zupełnie inaczej jest u „Ojca światłości”, u Pana Boga. Apostoł mówi, że u Niego nie masz odmiany, ani cienia zmienności”. Psalmista wypowiedział to samo:

,,Na początku utwierdziłeś ziemię

i niebo jest dziełem rąk Twoich.

One przeminą, Ty zaś pozostaniesz

i wszystko jak szata zwiotczeje.

Jako odzienie odmienisz je i zmienią się one;

ale Ty jesteś ten sam i lata Twoje nie mają końca” (Ps 101, 26-28).

Boża Mądrość jest wiecznie jednakowa, Boża Świętość wiecznie ta sama, Potęga Pana Boga wiecznie nieograniczona, a Jego Szczęście niezamącone. Sprawiedliwość Boża po milionach lat będzie tak samo nieubłagana jak dziś, ale również Dobroć i Miłość Boża jest zawsze bez granic. Nie wszyscy wprawdzie korzystają z Dobrodziejstw Światła, Łaski i Miłości Bożej, ale tylko dlatego, że sami odwracają się od światła, że ,,ukochali bardziej ciemności niż światło” (J 3, 19). Zamykają serca Łasce i Miłości Bożej. Tylko człowiek może sprawić zawód. Pan Bóg nie zawodzi nigdy. Dobroć Boża jest niezmienna.

— Zastosowanie. Czy Dobry, niezmienny Pan Bóg nie zasługuje na naszą miłość? Tak bardzo tęsknimy za kimś, kto pozostałby nam wierny, mimo naszego sprzeniewierzenia się. Taka jest właśnie Boża Miłość. Pragniemy dobra i szczęścia, które nigdy nie przeminą. Taki jest wieczny, niezmienny Pan Bóg. Ze Św. Franciszkiem powiedzmy: ,,Bóg mój i wszystko moje!” ,,Nadzieją naszą jesteś, wiarą naszą jesteś, wielką naszą rozkoszą jesteś. Jesteś wiecznym życiem, wielki i przedziwny Pan, Wszechmocny Pan Bóg, Miłosierny Zbawiciel” (Bonmann).

— Postanowienie. Nieograniczona miłość do niezmiennego Pana Boga.

 

 

Modlitwa.

O Panie, Litość Twoja sięga pod niebiosa, a Twoja wierność pod same obłoki. O, jakże cenna łaska Twoja, Boże!” (Ps 35, 6 i 8). ,,Niszczeje ciało i serce moje, skałą serca mego i działaniem moim jest Bóg na wieki” (Ps 72, 26).

,,Boże, który jedną wolą obdarzasz umysły wiernych Twoich, daj ludom Twoim miłować to, co rozkazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, aby wśród zmienności tego świata serca nasze spoczęły tam, gdzie są prawdziwe radości” (Kolekta). Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 7
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *