Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

Rozmyślanie.

MARYA PRZEWODNICZKA I WZÓR.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — Uciekam się pod Twoją Opiekę, o Maryo, bądź mi Przewodniczką i Wzorem życia wewnętrznego.

Rozważanie.

1. Miesiąc maj, to miesiąc Maryi. Każde chrześcijańskie serce samorzutnie zwraca się do Matki niebieskiej i wyraża Jej pragnienie utrzymania z Nią serdecznej zażyłości oraz umocnienia słodkiej łączności. Wielka to pociecha spotkać w swej duchowej drodze – nieraz ciężkiej i najeżonej trudnościami – słodką postać Matki. Jak dobrze przebywać obok Niej. Z Nią wszystko staje się łatwiejsze, serce zniechęcone i zmęczone, czy strwożone wśród burzy, nabiera nowych sił, odzyskuje nadzieję i z większą odwagą podejmuje dalszą drogę.

,,Gdy szaleją wichry pokus – śpiewa śwz. Bernard – gdy uderzasz o ostre kamienie przeciwności, spoglądaj na gwiazdę, wzywaj Maryę. W niebezpieczeństwach, w ucisku, w niepewności: myśl o Maryi, wzywaj Maryę”. Bywają chwile, kiedy twarda droga ogołocenia napawa strachem naszą nędzę i wówczas potrzebujemy więcej niż kiedykolwiek naprawdę Macierzyńskiej Pomocy. Najświętsza Dziewica pierwsza szła wąską i stromą ścieżką, która wiedzie do świętości, przed nami niosła Swój krzyż i pierwsza z nas poznała, że postęp duchowy dokonuje się przez cierpienie. Nieraz może nie śmiemy podnieść wzroku na Pana Jezusa, Boga-Człowieka, którego niepojęcie wynosi ponad nas Jego Bóstwo. Lecz obok Pana Jezusa jest Marya, Jego Matka i Matka nasza, istota, owszem, uprzywilejowana, lecz stworzenie jak my, a więc wzór bardziej dostępny dla naszej słabości.

2. Św. Teresa od Dzieciątka Jezus, mówiąc o pewnych kazaniach o Matce Bożej, mówiła: ,,Ukazują nam Matkę Bożą jako niedościgłą, należałoby raczej przedstawiać Ją jako łatwą do naśladowania” (NV.). To prawda, że Marya jest niezrównana w tych najwyższych przywilejach, które koronują Jej Boskie Macierzyństwo, i słusznie można rozważać te przywileje, by podziwiać, kontemplować, wychwalać wielkość naszej Matki i coraz więcej w Niej się rozmiłowywać.bLecz jednocześnie trzeba Maryę oglądać w konkretnych warunkach codziennego życia, skromnego i prostego, nie wykraczającego zgoła poza ramy zwykłego życia domowego, jakie prowadzą wszystkie matki rodzin; pod tym względem możemy Maryę naśladować.

Oddawać się kontemplacji wielkości Maryi i pobudzać się do naśladowania Jej cnót – to nasz program na miesiąc maj. A nade wszystko pragniemy patrzeć na Maryę, jako na wzór i ideał dusz życia wewnętrznego. Nikt tak głęboko jak Ona nie rozumiał słów Pana Jezusowych: ,,Jednej rzeczy tylko potrzeba” (Łk 10, 42) i nikt lepiej niż Ona nie przeżył tych słów całkowicie. Od zarania swego życia Marya należała całkowicie do Pana Boga i tylko dla Niego żyła: taką była w ciągu lat spędzonych w cieniu świątyni w milczeniu i na modlitwie, czy też w miesiącach pobytu w Nazarecie, oddana skupieniu i uwielbianiu Słowa Przedwiecznego, Wcielonego w Swym Łonie. Taką była w czasie trzydziestu lat słodkiej zażyłości z Panem Jezusem, Synem i Bogiem Swym, a potem uczestnicząc w Jego Apostolstwie i w Męce, wreszcie w ostatnich latach życia przy Św. Janie, kiedy modlitwą Swoją wspierała rodzący się Kościół Święty. Mimo zmiennego tła, na którym się porusza i działa, mimo zmieniających się zewnętrznych okoliczności, w jakich się obraca, życie Maryi pozostaje niezmienne w Swej istocie, wewnętrznym poszukiwaniu tego, co ,,jedynie potrzebne”, w przywiązaniu do Pana Boga. Ani bieg wydarzeń, ani nawet zewnętrzna Jej działalność nie przeszkadzają Jej trwać w nieustannej modlitwie, jak Ją przedstawia Św. Łukasz: ,,Marya zaś zachowywała wszystkie te słowa, rozważając je w Sercu Swoim” (Tamże, 2, 19).

Jeśli za przykładem Maryi serce nasze mocno będzie utwierdzone w Panu Bogu, nic nie zdoła go oderwać od wewnętrznego, jedynego zajęcia: od szukania i miłowania Pana Boga oraz ścisłego z Nim współżycia.

Rozmowa.

,,Duszo moja, lękasz się może zbliżyć do Boga? Przecież On ci dał Jezusa za Pośrednika. Czegóż nie może wyjednać dla ciebie u Ojca taki Syn? Będzie wysłuchany, bo Go Ojciec miłuje. A może i do Niego lękasz się przystąpić? Bratem twoim jest i towarzyszem, raczył przyjąć na Siebie wszystkie słabości natury ludzkiej, prócz grzechu, aby móc współczuć twojej nędzy. Tego Brata dała ci Marya. A może przeraża cię jeszcze Boski Jego Majestat, bo będąc Człowiekiem, Jezus nie przestaje być Bogiem? Pragniesz więc orędownika do Niego, uciekaj się do Maryi. Ona jest czystym stworzeniem, czystym nie tylko dlatego, że jest bez grzechu, ale i dlatego, że posiada jedynie ludzką naturę. O Maryo, jestem pewien, że będziesz wysłuchana przez wzgląd na szacunek, jaki Ci się należy: Syn wysłucha Cię niewątpliwie, bo jesteś Jego Matką, a Ojciec wysłucha swego Syna. Oto niezłomna moja ufność, oto podpora całej mojej nadziei! Panno błogosławiona, Anioł powiedział, że znalazłaś Łaskę u Boga. A więc zawsze znajdziesz łaskę, a ja tylko Łaski potrzebuję i o Łaskę Cię proszę” (zob. Św. Bernard).

,,Pociągnij mnie za Sobą, o Najświętsza Dziewico, abym mógł biec za wonnością olejków Twoich. Pociągnij mnie, bo wstrzymuje mnie ciężar mych grzechów i złość Twych nieprzyjaciół. Jak nikt nie przychodzi do Syna Twego, jeśli go Ojciec nie pociągnie, tak w pewnej mierze śmiem twierdzić nikt do Syna Twego nie przyjdzie, jeśli Ty go nie pociągniesz swym świętym wstawiennictwem u Niego… Ty uczysz prawdziwej mądrości, Tym wypraszasz Łaskę dla grzeszników i jesteś ich orędowniczką. Ty obiecujesz Chwałę Swoim czcicielom, bo jesteś rozdawczynią Łask. Tyś znalazła Łaskę u Boga, o Najsłodsza Dziewico! Zachowana zostałaś od zmazy pierworodnej i napełniona Duchem Świętym poczęłaś Syna Bożego. Wszystkie te Łaski otrzymałaś, o najpokorniejsza Maryo, nie tylko dla Siebie, ale i dla nas, byś nas wspierać mogła we wszystkich naszych potrzebach” (zob. czcig. R. Jordan). Amen.

 

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszej Maryi Panny w miesiącu maju: Nabożeństwo majowe – dzień 8
  2. uczczenia Zmartwychwstania Pańskiego: Nabożeństwo na okres wielkanocny.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *