Źródło: O. Bernardyn Goebel OFMCap. – PRZED BOGIEM. Rozmyślania na wszystkie dni roku kościelnego. T. II., 1965r.

 

 

Rozmyślanie.

CZYSTOŚĆ SUMIENIA.

 

 

W Dekrecie o częstej Komunii Świętej pisze Św. Pius X: ,,Sakramenty Święte działają wprawdzie Swą Mocą, ale skutek ich jest tym większy, im lepsze jest usposobienie przyjmującego. Dlatego Komunię Świętą powinno poprzedzać staranne przygotowanie, a po Niej następować odpowiednie dziękczynienie, zależnie od warunków i obowiązków komunikującego” (DB 1988). Kościół Święty przypomina pierwszy warunek odpowiedniego usposobienia: czystość sumienia.

 

1. Wolność od grzechu śmiertelnego.

 

W pierwszym liście do Koryntian jeszcze raz Św. Paweł opowiada o ustanowieniu Eucharystii Świętej, o czym już ustnie im mówił (1 Kor 11, 23-29). Chce umocnić ich w wierze, że przy Stole Pańskim pożywają naprawdę Ciało i Krew Pana Jezusa. Potem dodaje: ,,Niechajże tedy doświadcza człowiek samego siebie, a tak niechaj pożywa chleba i z kielicha pije”. Według wyjaśnienia Kościoła Świętego słowa te oznaczają, że nie wolno zbliżać się do Eucharystii w stanie grzechu ciężkiego, taka bowiem Komunia Święta byłaby niegodna (DB 880).

Apostoł następująco uzasadnia te zalecenia: Komunikujący niegodnie wyrządza Chrystusowi Panu największą zniewagę. „Ktokolwiek by pożywał ten chleb, albo pił kielich Pański niegodnie, winien będzie Ciała i Krwi Pańskiej”. Sam dla siebie zaś pije śmierć ze źródła życia. ,,Kto pożywa i pije niegodnie, potępienie dla siebie pożywa i pije, nie bacząc na Ciało Pańskie”.

Te dwie uwagi napełniają zbawienną bojaźnią przed niegodną Komunią Świętą.

Kościół Święty wskazuje komunikującemu najpewniejszą drogę do pozbycia się grzechu ciężkiego. Komu sumienie wyrzuca grzech ciężki, ma obowiązek wyspowiadać się przed Komunią Świętą, aby odzyskać stan Łaski. Na żalu doskonałym wolno poprzestać tylko wtedy, kiedy Spowiedź jest niemożliwa, a musi się komunikować lub odprawiać Mszę Świętą. Kapłan, który w podobnych warunkach, po żalu doskonałym, odprawia Mszę Świętą, ma potem jak „najprędzej”, tzn. w ciągu trzech dni wyspowiadać się, choćby w tym czasie nie miał zamiaru iść do Ołtarza (DB 880). Sam Chrystus Pan nałożył obowiązek Spowiedzi na człowieka, który ma na sumieniu grzech ciężki (DB 899). Każdy więc akt szczerego żalu powinien zawierać w sobie wolę wyspowiadania się. Kościół Święty, nakazując wyraźnie Spowiedź przed Komunią Świętą swym dzieciom obarczonym grzechem śmiertelnym, chce je chronić przed złudzeniami żalu i zapewnić im odzyskanie Łaski na bezpieczniejszej drodze.

— Zastosowanie. Nieszczęście grzechu śmiertelnego może i nas zaskoczyć, nawet w tym Bożym sąsiedztwie, jakie stwarza powołanie. Św. Franciszek liczy się poważnie z tą smutną możliwością. W VII rozdziale Reguły pisze: ,,Jeśli za poduszczeniem nieprzyjaciół bracia ciężko zgrzeszą…”. Gdyby ta smutna rzecz miała nas kiedyś spotkać, nie nieśmy jej nigdy do Stołu Pańskiego! Wchodzilibyśmy na pochyłą drogą, która nie wiadomo gdzie może się skończyć. Natomiast po pokornej Spowiedzi Komunia Święta przyniesie podwójny owoc: ,,Sercem skruszonym i uniżonym, Boże, nie wzgardzisz” (Ps 51/50/, 19).

— Postanowienie. Pokorna modlitwa o Łaskę godnego przyjmowania Komunii Świętej.

 

2. Możliwie największa wolność od grzechu powszedniego.

 

W opactwie Cluny przy śpiewie psalmów siano i zbierano pszenicę przeznaczoną na hostie. Wśród modłów wybierano i obmywano najpiękniejsze ziarna. Kamień mlyński i przetak do przesiewania po obmyciu byl poświęcany. Po odmówieniu jutrzni i psalmów pokutnych z litanią, czterech biało ubranych braci w nocy przygotowywało hostie, Odbywało się to wśród głębokiego milczenia. Każdy z braci uważał, by jego oddech nie musnął hostii.

Jeśli głęboka wiara średniowiecza z taką starannością przygotowywała hostie, martwe piastunki Eucharystii, czyż my moglibyśmy lekceważyć przygotowanie żywego Tabernakulum, naszej duszy? Czy moglibyśmy zadowolić się, by tylko z grubsza je oczyścić? Dlatego Św. Hieronim upomina: ,,Piękniejsza i czystsza nad wszystko ma być dusza, która stanie się mieszkaniem Pana Boga. Pana Boga bowiem raduje nie tyle świątynia błyszcząca złotem, co dusza strojna cnotami, wolna od zmazy grzechu” (List 148, 19).

Oczywiście Pan Jezus po to przychodzi do naszej duszy, by ją od skaz grzechowych oczyścić. Przyzwoitość jednak wymaga, abyśmy Najświętszego witali w świątecznej, najczystszej szacie. Jego Boskie Oko i tak odkryje w naszej duszy dosyć braków, które wymagają oczyszczenia i uzdrowienia. Im więcej będziemy się starać usunąć przed Komunią Świętą to wszystko, co Dostojnemu Gościowi może się nie podobać, tym obfitsze w Łaski będzie Jego przyjście. Płomień Jego Świętej Miłości tym pełniej nas obejmie, im wolniejsi będziemy od wszelkiego grzechu.

— Zastosowanie. Osiągajmy potrzebną czystość sumienia przez regularną spowiedź, akt szczerego żalu w czasie rozmyślania, przygotowania do Mszy Świętej i modlitw liturgicznych samej Mszy Świętej. ,,Tchnienie Ducha Świętego – pisze Doktor Seraficki – ma odwiać plewy grzechów powszednich. Płomień miłości, żar gorący serca ma zniszczyć te żużle”. Pamiętajmy słowa Św. Franciszka: ,,Skoro Św. Jan Chrzciciel drżał i nie śmiał dotknąć Głowy Syna Bożego, o ileż więcej musi być Święty, sprawiedliwy i godny człowiek przyjmujący ustami i sercem Tego, Który śmierci już nie podlega, żyje w Wiecznej Chwale i Którego oglądanie stanowi Rozkosz Aniołów?” (Bonmann).

— Postanowienie. Rzetelny wysiłek, by wedle możności oczyścić się przed Komunią Świętą z grzechów powszednich.

 

Modlitwa.

Modlę się wraz z Kościołem Świętym:

,,Nawiedziwszy sumienia nasze, oczyść je, prosimy Cię, aby Syn Twój, a Pan nasz Jezus Chrystus, przychodząc do nas, znalazł przygotowane dla siebie mieszkanie”. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. uczczenia Najświętszego Serca Pana Jezusa w miesiącu czerwcu ku czci Jego poświęconym: Nabożeństwo czerwcowe – dzień 27
  2. uczczenia Świętych Apostołów Piotra i Pawła przez Nowennę: Nowenna do Świętych Apostołów Piotra i Pawła – dzień 8
  3. uczczenia Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy: Nabożeństwo ku czci Najświętszej Maryi Panny Nieustającej Pomocy.

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *