Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

TOM I.

 

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bowiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

 

 

„Ja należę do miłego mego, a do mnie pragnienie jego” — (Ks. Pieśń 7, 10).

 

PRZYGOTOWANIE. — Dołóż wszelkich starań, by z serca swego usunąć wszystko, co nie jest Panem Bogiem lub nie wiedzie do Jego Miłości; oddaj się Panu Bogu całkowicie, bez zastrzeżeń. Powiedz, czy nie słuszne, abyś zupełnie należał do Pana Jezusa, skoro On całkowicie stał się twoim? Wiedz również, iż Pan Jezus bardziej kocha duszę, która bez zastrzeżeń Mu się oddaje, niż tysiące dusz oziębłych i niedoskonałych. Te dusze szlachetne, całkowicie oddane Panu Bogu, łączą się z Chórem Serafinów.

 

I. — Pan Bóg kocha tych, którzy Go miłują. (Por. Przyp. 8, 17). Wiele osób oddaje się Panu Bogu, lecz zachowuje jeszcze w sercu pewne przywiązanie do stworzeń, wskutek czego nie może całkowicie należeć do Pana Boga. Czy jednak Pan Bóg może się oddać cały temu, kto oprócz Niego miłuje jeszcze stworzenia? Słuszna, aby i Pan Bóg wobec tego, kto nie kocha Go całym sercem, podobnież postępował. — Pan Bóg tylko tym duszom całkowicie się oddaje, które wyrzucają ze swego serca wszystko, co nie jest Panem Bogiem, lub do Niego nie prowadzi i oddają się Bogu bez zastrzeżeń mówiąc szczerze: Bóg mój i wszystko.

Św. Teresa póki żywiła przywiązanie do pewnej osoby, choć było one czyste, nie doznała tego szczęścia, jakie później dostało się jej w udziale, skoro owego przywiązania się wyrzekła i oddała, się całkowicie miłości Pana Boga. Sam Pan Jezus wówczas jej powiedział: Teraz jesteś całkowicie moją i ja też całkowicie do ciebie należę. — Syn Boży z miłości oddał się nam cały: Umiłował nas i wydał Samego Siebie za nas. A więc, powiada Św. Jan Chryzostom, skoro Pan Bóg bez zastrzeżeń ci się daje, słuszne, abyś i ty bez zastrzeżeń całkowicie Mu się oddał i powtarzał od dzisiaj: Miły mój mnie, a ja Jemu.

Św. Teresa ukazała się po śmierci pewnej zakonnicy — karmelitance i oświadczyła, że Pan Bóg bardziej kocha duszę, Swą oblubienicę, która Mu się całkowicie oddała, niż tysiące dusz oziębłych i niedoskonałych. — Te wzniosłe dusze, oddane całkowicie Panu Bogu, łączą się z Chórem Serafinów. Sam Pan Bóg powiada, iż tak kocha duszę, dążącą do doskonałości, iż mogłoby się zdawać, że nic poza nią nie miłuje: Jedna jest gołębica moja, doskonała moja. To też Św. Idzi powiedział: „Jedna dla jednego”. Tymi słowy wyraził, iż jedyną duszę, jaką mamy, powinniśmy oddać całkowicie, niepodzielnie Temu, kto jedynie zasługuje na wszelką miłość, od którego zależy wszelakie nasze dobro i który bardziej od innych nas miłuje. To samo wyraził Św. Bernard: Bądź sama, abyś służyła tylko jednemu. — Duszo, bądź sama, nie dziel się miłością ze stworzeniem, abyś całkowicie do Tego należała, kto jedynie zasługuje na miłość nieskończoną i którego wyłącznie kochać powinnaś.

 

II. — Miły mój mnie, a ja Jemu. A więc, mój Boże, skoro mi się całkowicie oddałeś, byłoby wielką niewdzięcznością, gdybym cały Ci się nie oddał. Ponieważ zaś chcesz, bym zupełnie do Ciebie należał, oto, mój Panie, cały się Tobie oddaję. Zlituj się nade mną i przyjmij mnie; nie pogardzaj mną. Spraw, by moje serce, które przez pewien czas kochało stworzenia, teraz oddało się całkowicie kochaniu Twej miłości nieskończonej. Niech umrę, mawiała Św. Teresa, a niech żyje we mnie kto inny.
Niechaj żyje we mnie Pan Bóg i mnie niech życia udziela. Niechaj On króluje, a będę Jego niewolnicą; nie pragnę dla swej duszy innej wolności.

 

 

Modlitwa.

Zbyt małe, mój najukochańszy Panie, jest serce moje, toteż nie może należycie kochać Ciebie, który zasługujesz na miłość nieskończoną. Jakżeż więc wielkiej dopuściłbym się niesprawiedliwości, gdybym jeszcze to serce chciał podzielić i kochać co innego oprócz Ciebie! Kocham Cię, mój Boże, nade wszystko, kocham Ciebie jedynie. — Wyrzekam się wszystkich stworzeń i oddaję się całkowicie Tobie, mój Jezu, mój Zbawicielu, moja miłości, moje wszystko. Mówię i zawsze chcę powtarzać: Bo cóż ja mam w Niebie, i czegom prócz Ciebie chciał na ziemi? Bóg serce me i część moja. Bóg na wieki. Nic innego nie pragnę w tym i w przyszłym życiu, jak posiadać skarb Twej miłości. Boże serca mojego, nie chcę, aby stworzenia miały jeszcze miejsce w mym sercu. Ty masz być jedynie jego Panem. Tylko do Ciebie ma ono należeć od dzisiaj. Ty masz być jedynie mym Dobrem, moim spocznieniem, pragnieniem moim, całą mą miłością. Tego tylko pragnę i o to jedynie Cię proszę ze Św. Ignacym: Udziel mi Twej Miłości i Łaski Twojej, a będę dostatecznie bogaty. Najświętsza Dziewico, Maryo, spraw, abym pozostał wierny Panu Bogu i nigdy nie odwołał swego oddania się memu Panu. Amen. (IV., 122)

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  2. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  3. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 31.
  4. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 24.
  5. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  6. Oktawa modłów o jedność Kościoła – dzień 7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024