Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

5 STYCZNIA

Jak szczęśliwy, kto urodził się po dokonanym Odkupieniu z rodziców katolickich.

 

 

Gdy przyszło wypełnienie czasu, zesłał Bóg Syna Swego… aby tych, którzy pod zakonem byli, wykupił. — Gal. 4, 4,

 

PRZYGOTOWANIE. Jakże powinniśmy dzię­kować Panu Bogu, iż narodziliśmy się po już dokonanym Dziele Odkupienia ludzkości! Słowo: „wy­pełnienie czasów oznacza szczęście — pełnię Łask, jakie przez Przyjście Pana Jezusa dostały się nam w udziale. Jakże bylibyśmy nieszczęśliwi, gdybyśmy obciążeni tylu grzechami, żyli przed Przyjściem Pana Jezusa!

 

I. — Przed Przyjściem Mesjasza w jakimż nędz­nym stanie ludzkość była pogrążona! Zaledwie w Judei prawdziwy Pan Bóg był znany; we wszyst­kich innych częściach świata panowało bałwo­chwalstwo i nasi przodkowie oddawali cześć ka­mieniom, zwierzętom, demonom. Czczono tyle fał­szywych bóstw, prawdziwy zaś Pan Bóg nie był ani kochany, ani znany. A i teraz ileż jest państw, gdzie tylko niewielu Katolików naliczyć można, reszta to niewierni lub heretycy, a jakże trudno im się zbawić. Do jakiejż więc wdzięczności zo­bowiązani jesteśmy wobec Pana Boga, iż urodziliśmy się nie tylko po Przyjściu Pana Jezusa, lecz i w kra­ju, gdzie panuje wiara prawdziwa.

Panie, dzięki Ci za to. Jak bardzo byłbym nieszczęśliwy, gdybym, mając tyle grzechów na sumieniu, musiał żyć wśród niewiernych lub he­retyków. Wiem, mój Boże, iż chcesz mnie zbawić, a ja tyle razy wolałem Cię utracić, tracąc Łaskę Twoją. Zlituj się, mój Odkupicielu, nad mą du­szą, która Cię tyle kosztowała!

 

II.Zesłał Bóg Syna Swego…, aby tych, co pod zakonem byli, odkupił. Niewolnik grzeszy i oddaje się w moc sza­tana, a oto przychodzi Pan owego niewolnika, aby oswobodzić go przez Śmierć Swoją. O Miłości bezgraniczna, o nieskończona Miłości, jaką Pan Bóg człowieka ukochał!

 

 

Modlitwa:

Mój Odkupicielu, gdybyś mnie przez Śmierć Swą nie odkupił, cóż stałoby się ze mną? Ze mną mówię, co przez swe grzechy tyle razy na piekło zasłużyłem. Gdybyś, mój Jezu, nie umarł za mnie, byłbym zgubiony na zawsze; nie miałbym na­dziei, iż jeszcze kiedy Twą Łaskę zdołam odzy­skać, że kiedyś w Niebie Twą piękną Twarz zo­baczę.

Drogi mój Odkupicielu, składam Ci dzięki i spodziewam się Niebo osiągnąć, aby Ci tam dzię­kować przez całą wieczność. Żałuję z całego serca, iż Cię przedtem obrażałem. Na przyszłość posta­nawiam sobie raczej wszystko wycierpieć, raczej umrzeć, niż Cię jeszcze raz obrazić. Lecz jak przed­tem Cię zdradzałem, tak i w przyszłości zdradzić Cię mogę. Ach! mój Jezu, nie pozwól na to. Nie dozwól, bym miał odłączyć się od Cie­bie. Kocham Cię, Dobroci Nieskończona i chcę zawsze Cię kochać, w tym życiu i przez całą wieczność. Królowo i Orędowniczko moja, Maryo, chroń mnie pod Płaszczem Swej Opieki i uwolnij mnie od grzechu.  Amen.

 

 

Zachęcamy do uczczenia:

  1. Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  2. Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus.
  3. Najświętszego Imienia Jezus: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *