Rozmyślania na wszystkie dni całego roku

z pism Św. Alfonsa Marii Liguoriego

1935 r.

 

 

PRZETŁUMACZYŁ Z WŁOSKIEGO

O. W. SZOŁDRSKI C. SS. R.

 

 

TOM I.

 

 

KRÓTKIE AKTY MIŁOŚCI BOŻEJ

DO UŻYCIA W CZASIE ROZMYŚLANIA.

 

 

Jezu, mój Boże, kocham Cię nade wszystko, we wszystkim, z całego serca, bo na to tak bardzo zasługujesz.

Panie, żałuję, iż Cię obrażałem, Dobroci Nie­skończona; nie pozwól, bym Cię miał jeszcze kie­dy obrazić.

Jezu, miłości moja, spraw, abym Cię zawsze kochał, a potem czyń ze mną, co Ci się podoba.

Jezu mój, chcę żyć, gdzie Ci się podoba, i chcę cierpieć, jak Ci się podoba; chcę umrzeć, kiedy zechcesz.

Jezus niech będzie w mym sercu, a Marya w mym umyśle. Niech Jezus, Marya, Józef będą życiem moim.

 

W roztargnieniach mów:

Panie, dopomóż mi do wykonania dobrych postanowień i udziel mi siły, bym odtąd dobrze żyć rozpoczął, niczym bo­wiem jest to, co dotąd uczyniłem.

 

 

UWAGA!

W środy Wielkiego Postu zgodnie z kan. 1252 § 2, zawartym w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku jako nadal obowiązującym, obowiązuje POST ILOŚCIOWY. Szczegóły o obowiązujących postach są opublikowane w wpisie: Nauki katolickie o Wielkim Poście. 

 

 

 

 

Pójdźcie, Błogosławieni Ojca Mojego, otrzymajcie Królestwo wam zgotowane… Idźcie ode Mnie przeklęci w ogień wieczny. — Mat. 25, 34, 41.

 

PRZYGOTOWANIE. — Podczas Sądu Ostatecz­nego, aby odrzuceni tym bardziej odczuli boleść z powodu utraty największego Dobra, najpierw będzie wydany Wyrok na Wybranych. Po czym Sędzia zwróci się do grzeszników, wyda na nich Wyrok odrzucenia, skaże nieszczęsnych na wie­kuisty ogień w piekle. Jeśli będziesz żyć tak dalej, jak dotąd żyłeś, który z tych dwu Wyroków czeka cię w Dniu Sądu?

 

I. — Św. Bernard powiada, iż w dzień osta­teczny najpierw zostanie wydany wyrok na spra­wiedliwych — otrzymają chwałę wieczną; Wyrok ten dlatego uprzedzi Wyrok na grzeszników, by ci tym większą odczuli boleść na widok dobra, jakie utracili. Pan Jezus zwróci się więc do Wybranych i z łaskawym Obliczem powie do nich: Pójdźcie, Błogosławieni Ojca Mego. Gdy Św. Franciszek z Asyżu dowiedział się w objawieniu, iż zostanie zbawiony, nie mógł przyjść do siebie z radości. — Jakaż dopiero radość opanuje wybranych, gdy usłyszą z ust Sędziego: Pójdźcie, Me dzieci Błogosławione, wstąpcie do Królestwa dla was przeznaczonego, już nie grożą wam żadne cierpienia, ani bojaźń; jesteście zba­wieni i na zawsze nimi będziecie. Wstąpcie do Nieba, gdzie zawsze razem będziemy przez całą wieczność. — Matka Boża udzieli Błogosławień­stwa swym czcicielom, zaprosi ich ze sobą, do Nie­ba i tak śpiewając: alleluja, alleluja! wybrani w triumfie wstąpią do Niebios, aby tam wiecznie posiadać, wielbić i kochać Pana Boga.

Natomiast potępieni zwrócą się do Pana Jezusa, pytając: A z nami nieszczęsnymi co się stanie? Wy, odpowie Sędzia Przedwieczny, ponieważ od­trącaliście mą Łaskę i wzgardziliście Nią, idźcie ode Mnie przeklęci w ogień wieczny. Idźcie ode Mnie, nie chcę was ani widzieć ani słyszeć. Przeklęci, idźcie ode Mnie, gdyż wzgardziliście Mym Błogosławień­stwem. Lecz dokąd, Panie, mają iść ci nieszczęśni? W ogień piekielny, aby tam gorzeć wraz z du­szą i ciałem. Przez ile lat, przez ile wieków? Co? lata, wieki? W ogień wieczny, na całą Wiecz­ność, póki Pan Bóg będzie Bogiem.

O, grzechu przeklęty, na jakiż nieszczęsny ko­niec przywiedziesz kiedyś tyle dusz biednych, od­kupionych Krwią Pana Jezusa! O, dusze nieszczęśliwe, którym ten los okropny dostanie się w udziale! Tymczasem powiedz mi, który z tych dwu Wyroków w on dzień zostanie na ciebie wydany? Chcesz stanąć wraz z Wybranymi po Prawicy? To porzuć życie, które cię wiedzie do tego, byś z potępionymi stanął po lewicy.

 

II. — Po tym Wyroku, jak powiada Św. Efrem, potępieni będę się żegnać z Aniołami, Świętymi, krewnymi, Matką Bożą. — Żegnajcie sprawiedliwi, żegnaj krzyżu, żegnaj Niebo! Żegnajcie rodzi­ce i dzieci, nigdy już bowiem was nie zobaczymy. Żegnaj i Ty, Matko Boża, Maryo! — I wpośród do­liny otworzy się ogromna przepaść, do której wpadną szatani i potępieni i usłyszę, o Panie Boże, zamykające się za sobą owe drzwi, które się już nigdy nie otworzą, nigdy, przez całą Wieczność.

 

 

Modlitwa.

Zbawco mój i Boże, jakiż Wyrok w On Dzień mnie czeka? Gdybyś teraz, mój Jezu, zażądał ode mnie rachunku z mego życia, czyż mógłbym co in­nego Ci powiedzieć, jak tylko, iż zasługuję na tysiąc piekieł? Tak, mój Jezu, zasługuję na tysiąc piekieł, lecz wiedz, iż Cię kocham i kocham więcej niż siebie samego. Za zniewagi Ci wyrządzone tak bardzo żałuję, iż wołałbym raczej wszystko wy­cierpieć, niż Ciebie obrazić. Potępiasz mój Jezu grzeszników zatwardziałych, lecz nie takich, któ­rzy żałują i chcą Cię kochać. Oto jestem u nóg Twych skruszony; powiedz mi, iż udzieliłeś mi przebaczenia.

Lecz słyszę, jak mówisz ustami Proroka: Na­wróćcie się do mnie, a nawrócę się do was. Wszystko porzucam, wyrzekam się wszel­kich przyjemności i dóbr ziemskich, nawracam się do Ciebie i obejmuję Cię, mój ukochany Odku­picielu! Przyjmij mnie do swego Serca i taką miłością mnie zapal, abym już nie myślał o od­łączeniu się od Ciebie. Jezu mój, zbaw mnie, a mym zbawieniem niech będzie, bym zawsze Cię kochał i nieustannie wielbił Twe Miłosierdzie. Miłosierdzie Pańskie na wieki wy­śpiewywać będę! Maryo, nadziejo, ucieczko i Matko moja, pomagaj mi i wyjednaj mi świętą wytrwałość. Nikt się nie zgubił, kto do Ciebie się uciekał. Tobie się polecam, zlituj się nade mną. Amen. (II, 116)

 

 

 

Postanowienie.
Odmawiać będę każdego dnia w czasie Postu Wielkiego psalm:
z taką, o ile być może, pokorą i skruchą, jak pokutujący król Dawid.

 

 

Zachęcamy do uczczenia Św. Józefa w miesiącu marcu ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo marcowe ku czci Św. Józefa, Oblubieńca NMP.

 

 

 

© salveregina.pl 2023