Źródło: O. Gabriel od Św. Marii Magdaleny, Współżycie z Bogiem. Rozmyślania o życiu wewnętrznym na wszystkie dni roku, tłum.: o. Leonard od Męki Pańskiej, Wyd. OO. Karmelitów Bosych, Kraków 1960r.

 

 

 

Rozmyślanie.

JEZUS, KRÓL WSZECHŚWIATA.

 

 

OBECNOŚĆ BOŻA. — O Panie Jezu, Wielkość Twoja jest niewysłowiona. Spraw, abym Cię uwielbiał i kochał w sposób godny Twego Nieskończonego Majestatu.

Rozważanie.

1. Pan Jezus jest dla nas wszystkim, a więc słusznie możemy również powiedzieć, że jest tez naszym Królem. On Sam to powiedział: „Ja jestem Królem” (Jan 18, 37); „Dana mi jest wszelka wiedza na niebie i na ziemi” (Mat. 28, 18).

Pius XI w encyklice Quas primas poucza. że „Jezus jest Królem, z Prawa Natury Swojej i z Prawa, które nabył Sobie przez Odkupienie nasze”. Z Prawa natury „Posiada On władzę nad wszystkimi stworzeniami, nie wymuszoną lub cd innych otrzymaną, lecz z istoty Swej Natury, to znaczy, że wiedza Jego opiera się na tym przedziwnym zjednoczeniu, które zwą hipostatycznym. Z tego wynika, że Chrystus Pan nie tylko ma być czczony, jako Bóg przez Aniołów i ludzi, ale że ludzie posłuszni i poddani być mają Panowaniu Jego jako Człowieka”. Chrystus-Człowiek uczestniczy w pełni w królewskiej Władzy i Majestacie Chrystusa-Boga, ponieważ jako Człowiek i jako Bóg, jest jedną Osoba, Drugą Osobą Trójcy Przenajświętszej. Stoi na szczycie stworzenia: jako początek, koniec i Król wszechstworzenia „ma we wszystkim pierwszeństwo” (Kol 1, 18).

„Cóż może być milszego i piękniejszego do rozważenia jak nie to, że Chrystus Pan panuje nad ludźmi, nie tylko Prawem Natury Swojej, lecz także Prawem, które nabył Sobie przez Odkupienie nasze? Oby wszyscy ludzie, skłonni do zapominania rozważyli sobie, ile Zbawiciela naszego kosztowali… Nieskazitelnym złotem alba srebrem jesteśmy wykupieni…, ale drogą Krwią Chrystusa. Już nie należymy do siebie samych, gdyż Chrystus zapłata wielka nas kupił” (Quas primas). Pan Jezus ma więc wszystkie prawa do panowania nad nami: trzeba więc, żeby królował: Oportet illum regnare! (1 Kor 75, 25).

2. Od wieków Bóg Ojciec widział w Chrystusie — Swoim Synu Jednorodzonym, Który stał się Człowiekiem dla Odkupienia grzesznej ludzkości — Arcydzieło Rąk Swoich i dlatego postanowił, aby wszystko zostało stworzone przez Niego i Jemu oddane jako Jego posag królewski. Św. Paweł Apostoł oświadcza, że Bóg Ojciec posadził Chrystusa na Prawicy Swojej na Niebiesiech, przed wszelkim Zwierzchnictwem i Władzą i Mocą i Panowaniem — czyli ponad Wszystkimi Chórami Anielskimi — nad wszelkim imieniem, które może być nazwane nie tylko w tym, ale też w przyszłym wieku” (Ef 1, 20-21). Oto Chrystus Król jest ponad Aniołami, którzy zostali stworzeni na Jego Chwałę.

Co do nas ludzi, trzeba powtórzyć za Apostołem, że zostaliśmy wybrani i przeznaczeni w Chrystusie Panu, „żebyśmy byli na Chwałę Sławy Jego” (tamże, 1, 12). Jak Aniołowie tak i my również zostaliśmy stworzeni ku chwale Chrystusa. Króla wszechświata i jak Aniołowie wyśpiewują w Niebie Jego Chwałę, tak i my mamy Go chwalić na ziemi.

Wychwalać Pana Jezusa, jako naszego Króla, znaczy uznawać Jego królewskie Prawa nad nami, znaczy żyć poddając się w pokorze Jego Najsłodszemu Panowaniu.

Królestwo Jego jest Królestwem Miłości; bo z miłości, aby nas zbawić, zstąpił Pan Jezus z Nieba i stał się jednym z nas. Dla tej samej przyczyny umarł na Krzyżu i wylał za nas wszystką Krew. Pan Jezus króluje ze żłóbka i z Krzyża i choć już z Natury Swojej był naszym absolutnym Panem, chciał nabyć za taką wielką cenę nasze biedne serce. Nie opierajmy się tej słodkiej Sile Jego Nieskończonej Miłości: oddajmy Mu się całkowicie, aby królował w naszych myślach, w naszej woli, w naszych sercach.

Rozmowa.

O Panie mój, o Królu mój, kto by zdołał ludzkimi słowy opisać Wielmożność Twoją? Niepodobna nie widzieć żeś Ty jest wielkim Monarchą sam z siebie. Zdumienie mię ogarnia, gdy patrzę na Twój Majestat. Ale wzrasta ono we mnie jeszcze bardziej, Panie mój, gdy widzę głębokie Twoje upokorzenie i tę Miłość, Którą raczysz okazywać takiemu jak ja stworzeniu.

„Wszakże ochłonąwszy z tego przestrachu wolno mi przedstawić Ci wszelkie potrzeby swoje i rozmawiać z Tobą do woli… Choć to Bóg, mogę przede rozmawiać z Nim, jak z przyjacielem, bo widzę i czuję, że nie jest to pan, Który by na podobieństwo ziemskich władców zasadzał Swą całą Władzę na okazaniu Swej Wielkości i Wielmożności… Twoje Królestwo, o Królu Chwały i Panie panujących, jest wieczne. Kto chce przyjść do Ciebie, nie potrzebuje pośredników. Dość ujrzeć Twoją Osobę, a widzi się od razu, że Ty jeden godzien jesteś tej nazwy Pana. Sam widok Majestatu Twego, bez orszaku królewskiego i bez straży dostatecznie świadczy o tym, żeś Ty jest Król” (T. J.: Ż. 37, G i 5).

O Panie, spraw, aby dusza moja zawsze uznawała Cię za Króla i najwyższego Władcę. Wszystko mam od Ciebie, czyż więc możliwe, abym nie rozumiał, że Ty do mnie masz wszelkie prawa? Lecz Ty jesteś Królem, któremu nie zależy na Swoich Królewskich Prawach. Czyż potrzebowałeś dla pozyskania mego serca uniżać się aż do narodzenia się w Betlejem, do śmierci na Krzyżu i do wylania za mnie wszystkiej Krwi Swojej? Moje serce, cała moja istota, całe moje życie już należy do Ciebie — bo Ty jesteś moim Stworzycielem. Stworzyłeś mnie przecież dla Swojej Chwały. Lecz zapomniałeś o Swoich Prawach i przyszedłeś do mnie jak nędzarz żebrać mojego biednego serca.

O Jezu, czyż mogę się jeszcze opierać Twojej Nieskończonej Miłości? Weź serce moje, zabierz całą moją istotę i uczyń mnie żywą Chwalą Swojej Sławy. Amen.

 

 

 

Zachęcamy do:

  1. poznania Nauki katolickie na okres Bożego Narodzenia.
  2. poznania Nauki katolickie na święto Najświętszego Imienia Jezus.
  3. uczczenia Tajemnicy Wcielenia Syna Bożego w okresie Bożego Narodzenia: Nabożeństwo na okres Bożego Narodzenia
  4. uczczenia Najświętszego Dzieciątka Jezus: Nabożeństwo do Najświętszego Dzieciątka Jezus.
  5. MIESIĄC NAJŚWIĘTSZEGO DZIECIĄTKA JEZUS – Dzień 12.
  6. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w nabożeństwie miesiąca Stycznia ku Jego czci poświęconym: Nabożeństwo styczniowe ku czci Najświętszego Imienia Jezus – dzień 5.
  7. uczczenia Najświętszego Imienia Jezus w miesiącu styczniu Jemu poświęconym: Nabożeństwo ku czci Najświętszego Imienia Jezus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024