Kalendarz liturgiczny

16 Listopada.

Św. Gertrudy, Dziewicy; Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej

Ryt zdwojony. Szaty białe.

 

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Bóg sposobi w Świętych Swoich miłe Sobie mieszkanie

1. Św. Gertruda. 

Dzień śmierci 17 (?) listopada 1302 r. Święto jej obchodzi się w całym Kościele od roku 1738.

— Grób w Helfta.

— Życie. 

Św. Gertruda Wielka, cysterka, jest jedną z najwdzięczniejszych postaci średniowiecza; pisma jej zawierają cenne i pożyteczne dla każdej epoki wskazówki dotyczące życia wewnętrznego. Urodziła się w r. 1256 w Eisleben, a od piątego roku życia przebywała w klasztorze w Helfta. Ksienią tego klasztoru była Gertruda Hackeborn, a rodzona jej siostra, Św. Mechtylda, kierowała wychowaniem i nauką Św. Gertrudy. (Tożsamość imienia spowodowała, że Św. Gertrudę często określano jako ksienię klasztoru, Św. Mechtyldę zaś uważano za jej siostrę; omyłka ta zachodzi również w brewiarzu). Św. Gertruda nie zajmowała w klasztorze żadnego kierowniczego stanowiska. Powodem tego był prawdopodobnie zły stan zdrowia i ciężkie choroby, które ją raz po raz nawiedzały. Tym bogatsze natomiast było jej życie wewnętrzne. W 25 roku życia objawił się jej po raz pierwszy Pan Jezus i odsłonił jej Tajemnicę Mistycznego z Nim zjednoczenia; polecił jej również spisywać treść otrzymanych objawień. Święta, która oprócz znajomości języka łacińskiego posiadała wysoki stopień ogólnego wykształcenia, pozostawiła po sobie bogatą spuściznę piśmienniczą. Najwybitniejsze jej dzieło Legatus divinae pietatis (Wysłannik Miłości Bożej) odznacza się głębią teologiczną, poetyckim polotem i zdumiewającą jasnością. Chcąc jednak odnieść z niego rzeczywisty pożytek, trzeba je samemu przeczytać. Święta zmarła w r. 1302, strawiona raczej ogniem Miłości Bożej niż gorączką.

Zastosowanie. Kolekta dzisiejsza mówi, że ,,Bóg sposobi w Świętych Swoich miłe Sobie mieszkanie”; jest to głęboka myśl: Bóg mieszka w dzieciach Swoich, a cnoty ich i Łaski przyozdabiają dla Niego mieszkanie. Grzech natomiast zamienia tę świątynię w jaskinię zbójców. Jakże to silny bodziec dla nas, aby żyć pobożnie i sprawiedliwie.

2. Msza (Dilexisti) wspólna na uroczystość dziewic. Właśnie w okresie przygotowywania się na Przyjście Pana teksty jej wywierają głębokie wrażenie.

† † †

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

1. Św. Gertrudy, Dziewicy

Św. Gertruda, zwana była Wielką, jest córką duchowną Św. Bernarda i Św. Benedykta. Całe życie, bo już od 5-go roku życia, spędziła w klasztorze Cystersek. 27 stycznia 1281 roku ukazał jej się po raz pierwszy Chrystus i widzenia te trwały przez 8 lat. “Znajdziecie Mnie oznajmił Pan Jezus, – w Najświętszym Sakramencie i w sercu Gertrudy” (Modl.). Ona pierwsza objawiła światu nabożeństwo do Najświętszego Serca i stała się głosicielką Miłości Bożej. Pewnego dnia ukazał się jej Zbawca wraz ze Św. Janem, który jej polecił, by pochyliła się ku piersi Boskiego Mistrza, aby usłyszeć uderzenia Jego Serca. Św. Jan dodał, iż on sam je słyszał podczas Ostatniej Wieczerzy, lecz nie mógł wówczas o tym mówić, gdyż ujawnienie tego miało być zachowane na czas późniejszego oziębienia się miłości w Kościele. Polecił jej oznajmić to duszom. Spisała ona je w Księdze objawień. Zostawiła również szereg innych pism świadczących o tym jak gorąco była przepojona duchem Kościoła. Modlitwa liturgiczna była dla niej rytmem jej duszy. Jej duchowość cechuje wielka prostota i swoboda dziecięca, oraz bezgraniczna miłość do Jezusa. Była ona jedną z pierwszych powiernic Tajemnicy nabożeństwa do Serca Jezusowego, o którym wiele pisze. Św. Gertruda umarła w 1302 r., strawiona bardziej żarem swej miłości, niż wycieńczona chorobą.

2. W Polsce (W diec. wileńskiej i pińskiej): Najświętszej Maryi Panny, Matki Miłosierdzia, czyli Ostrobramskiej (Ryt zdwojony 2 kl., szaty białe)

Biskup wileński Wojciech Tabor († 1507) nad jedną z pięciu bram w murach obronnych Wilna, zwaną Ostrą, powiesił obraz Matki Boskiej. Obraz Matki Boskiej Ostrobramskiej jest dziełem nieznanego malarza. Wisiał zrazu na murze zewnętrznym, opasującym Wilno, a gdy coraz liczniejszymi zasłynął cudami, umieszczono go w kapliczce wewnętrznej Ostrej Bramy. Lud od dawnych czasów nadał mu miano „Matki Boskiej Miłosierdzia”. Wtedy zbudowano nad tą bramą kaplicę, a Pius X w 1914 r. zezwolił w diecezji wileńskiej na dzisiejszą uroczystość.

 

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 16-go listopada oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

W Afryce śmierć męczeńska Św. Rufina, Marka i Waleriusza z towarzyszami.

Tegoż dnia męczeństwo Św. Elpidiusza z towarzyszami. Pierwszy z nich, Elpidiusz, piastujący godność senatora, zaledwie wyznał odważnie przed Julianem Odstępcą swą Wiarę w Chrystusa Pana, a już pochwycony i przywiązany został razem z towarzyszami do dzikich koni, które ich wlokły po ziemi. Wreszcie ponieśli wszyscy śmierć bohaterską w płomieniach stosu.

W Lyonie uroczystość Św. Eucheriusza, Biskupa i Wyznawcy, męża przedziwnej siły wiary i uczoności. Pomimo, iż pochodził z jednej z najzacniejszych rodzin patrycjuszowskich, oddał się życiu zakonnemu i służył długi czas w samotnej grocie Chrystusowi Panu w modlitwach i postach. Na rozkaz Anioła został później wyniesiony uroczyście na stolicę Biskupią tegoż miasta.

W Padwie pamiątka Św. Fidencjusza, Biskupa.

W Canterburry w Anglii uroczystość Św. Edmunda, Arcybiskupa i Wyznawcy; dla obrony praw Kościoła został wygnany i zmarł świętobliwą śmiercią w Provins w Biskupstwie Sens. Innocenty IV policzył go w poczet Świętych.

Tegoż dnia złożenie zwłok Św. Otmara, Opata.

 

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *