Kalendarz liturgiczny

16 Stycznia.

Św. Marcelego I, Papieża i Męczennika

Ryt półzdwojony. Szaty czerwone.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 1

 

 

I. ŚW. MARCELI, PAPIEŻ I MĘCZENNIK.

Dzień śmierci 16 stycznia 309 roku.

— Grób najpierw w Rzymie na cmentarzu Św. Pryscylli, później w kościele ku jego czci wzniesionym przy Via Lata.

— Życie. Marceli I rządził Kościołem (308-309) w czasie ostatniego wielkiego prześladowania za cesarza Maksencjusza. Z napisu Papieża Damazego dowiadujemy się, że Marceli dopuścił odstępców od wiary do Sakramentu Pokuty i pojednania się z Kościołem. Dlatego przeciw niemu skierowała się wściekłość potężnej i nieprzejednanej sekty donatystów. W czasie rozruchów była pewna liczba zabitych. Rozruchów tych cesarz Maksencjusz użył za pretekst, by skazać Papieża na wygnanie, gdzie umarł na skutek niedostatku. Według nieautentycznych akt kościół oddany do jego użytku miał powstać w domu pewnej pobożnej matrony. Gdy się Maksencjusz o tym dowiedział, kazał kościół zamienić na stajnię, a Marcelego skazał na robotę przy koniach poczty publicznej.

Msza (Si diligis) wspólna na uroczystość Papieża.

II. CZYTANIE PISMA ŚWIĘTEGO w tygodniu po 2 niedzieli po Objawieniu.

Wtorek (2 Kor 3, 1-6). 

Św. Paweł jest Apostołem Chrystusa; ponieważ jednak Apostołem jest od niedawna, więc potrzebny mu jest list polecający, a ten stanowi gmina koryncka:

„Listem naszym jesteście wy, i to napisanym na sercach naszych, a znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Jawną jest rzeczą, że jesteście listem Chrystusowym przez naszą posługę, a napisanym nie atramentem, lecz Duchem Boga żywego: nie na tablicach kamiennych, ale na żywych tablicach serca. A ufność taką mamy przez Chrystusa ku Bogu. Nie jakobyśmy zdolni byli pomyśleć co sami z siebie, jako z siebie, ale zdolność nasza z Boga jest. On też uzdolnił nas, abyśmy się stali sługami Nowego Przymierza nie według litery, ale według Ducha: bo litera zabija, a Duch ożywia”.

† † †

Mszał Rzymski 1931r.; 1949r.

Św. Marceli, głowa Kościoła (Intr. Grad.) w czasie ostatnich prześladowań ze strony cesarzy rzymskich, oddał świadectwo Bóstwu Chrystusa, tracąc swe życie dla miłości Jego (Ewang.). Umarł śmiercią męczeńską w r. 309.

 

 

 

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 16-go stycznia oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskich Martyrologium:

 

W Rzymie przy Via Salaria dzień śmierci Św. Marcelego, Papieża i Męczennika, którego za panowania okrutnego Maksymiana z powodu wyznawania Wiary po nieludzku obiczowano; następnie powierzono jego pieczy publiczne stajnie i w tej poniżającej służbie w szacie pokutniczej zakończył świętobliwy swój żywot.

W Marokko śmierć męczeńska Świętych Berarda, Piotra, Akkurzjusza, Adjutusa i Otho, Franciszkanów.

W Arles pamiątka Św. Honorata, Biskupa i Wyznawcy, który odznaczał się wskutek swej niezmiernej nauki i cudów.

W Oderzo Św. Tytyanusa, Biskupa i Wyznawcy.

W Rhinokolura w Egipcie, dzień pamiątkowy Św. Melasa, Biskupa, który za rządów Walencjana za wyznawanie Wiary skazany został na wygnanie i wiele innych bezprawii musiał znosić, aż wreszcie zasnął w Panu.

W Fondi w Kampanii pamiątka Św. Honorata, Opata, o którym wspomina w swych pismach Św. Grzegorz, Papież.

W Peronnie Św. Furzeusza, Mnicha.

W Rzymie Św. Pryscylli, która sama siebie i wszystkie swe dobra poświęciła na wsparcie Męczenników.

 

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2024