Kalendarz liturgiczny

2 Grudnia.

Św. Bibiany, Dziewicy i Męczenniczki; Pierwsza Sobota Miesiąca

Ryt półzdwojony. Szaty czerwone.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Rodzina Męczenników

1. Św. Bibiana, Dziewica i Męczenniczka.

Dzień śmierci 2 grudnia, rok nieznany.

— Grób w bazylice na Eskwilinie w Rzymie, wybudowanej już przez papieża Symplicjusza (467-473), a przebudowanej za czasów Urbana VIII w r. 1625 przez Berniniego. Odnaleziono wówczas ciało Świętej. Pod głównym Ołtarzem spoczywają obecnie relikwie całej jej rodziny.

— Obraz. W jednej z bazylik rzymskich stoi posąg Św. Bibiany, arcydzieło Berniniego; jej życie i śmierć przedstawiają freski na ścianach tego kościoła.

— Życie. Według niesprawdzonej legendy Święta należała do rodziny męczenników: ojciec jej, matka i siostra zmarli śmiercią męczeńską. Św. Bibiana została oddana w ręce niewiasty złych obyczajów, która miała ją wprowadzić na drogę grzechu. Święta, pełna niewinności, od kolebki chowana w Zasadach Wiary Chrześcijańskiej, silniejsza była od tej kobiety; przezwyciężyła podstępy i przebiegłość sędziego. Wówczas rozkazał on siepaczom związać jej ręce, przywiązać do słupa i ćwiczyć batogami (na końcu rzemieni były kule ołowiane) dopóty, dopóki nie oddała ducha. Święte jej ciało, psom rzucone na rynku, leżało tam nietknięte przez dwa dni. Święta Bibiana jest Patronką Sewilli; modlą się do niej o wyleczenie z bólów głowy i epilepsji.

— Zastosowanie. Młoda, odważna i pełna ufności dziewica pozostała nietknięta: Bóg zachował jej niewinność, stała się klejnotem swej męczeńskiej rodziny. Kościołowi dzisiaj również potrzeba rodzin ofiarnych. Święto jej obchodzi Kościół dopiero od XVII wieku (Urban VIII).

2. Msza (Me exspectayerunt).

Św. Bibiana jest w Świętej Ofierze prawdziwym łącznikiem pomiędzy wprowadza nas w głąb ofiary Chrystusowej; nieśmy wraz z nią do Ołtarza nasze życie i śmierć w ofierze. Ofertorium powinno nam udzielić choć cząstki mocnej Wiary Św. Bibiany i jej męczeńskiej korony. Posługujmy się teraz tekstem Mszy — słuchajmy, jak Święta w czasie męczeństwa się modli: „Na mnie czekali źli ludzie… rozumiałam świadectwa twoje” (Introit). W życiu jej spełniły się te słowa, a czy i dla mnie się sprawdzą? Bo owo „na mnie” i do mnie się odnosi. — Lekcja jest modlitwą dziękczynną Świętej w czasie jej męczeństwa. Do życia Św. Bibiany odnosi się również Psalm 45 (Graduał): Bóg jest w jej duszy, na pewno się nie zachwieje; „Bystrość rzeki” unoszącej Męczenników „rozwesela Miasto Boże, poświęcił Przybytek Swój Najwyższy”. Św. Bibiana w morzu zepsucia pozostała nietknięta. Znalazła „Skarb”, „kosztowną perłę” Królestwo Boże; za skarby te oddaje szczęście ziemskie, bogactwo, nawet życie (Ewangelia). Czy i ja zdolny jestem do takiej ofiary?

† † †

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

Św. Bibiana, urodzona w Rzymie, pochodziła ze szlachetnej rodziny Chrześcijańskiej. Połączyła ona, jak mówi Kolekta, „Kwiat dziewictwa i palmę męczeńską”. — Gdy bowiem rządca Rzymu nastawał na jej cnotę, wolała raczej śmierć, aniżeli grzech. Rządca Rzymu, rozwścieczony, rozkazał przywiązać ją do kolumny i na śmierć ubiczować rzemieniami zakończonymi ołowiem (363). Na grobie jej Wznosi się bazylika N. M. P. Większej. Poznawszy męstwo tej dziewicy niechaj duch nasz się hartuje, a Wiara w Chrystusa się wzmacnia.

 

 

Nabożeństwo Pierwszej Soboty Miesiąca.

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 2-go grudnia oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

W Rzymie męczeństwo Św. Bibianny, Dziewicy, którą za Juliana Odstępcy tak długo biczowano kulkami ołowianymi, aż wreszcie ducha wyzionęła.

Tamże śmierć męczeńska Św. Euzebiusza, Kapłana, Św. Marcella, Diakona i Św. Hipolita, Maksyma, Adryi, Pauliny, Neony, Marii, Martany i Aurelii, które w prześladowaniu Waleriańskim wywalczyły za sędziego Sekundyna nagrodę zwycięstwa.

Również w Rzymie pamiątka Św. Poncjana z 4 towarzyszami.

W Afryce dzień zgonu Św. Sewera, Sekurusa, Januariusza i Wiktoryna, Męczenników, straconych w prześladowaniu wandalskim.

W Akwilei uroczystość Św. Chromacjusza, Biskupa i Wyznawcy.

Pod Imolą dzień zgonu Św. Piotra Chryzologa, Biskupa Rawenny, odznaczonego uczonością i świętością; uroczystość jego obchodzą dnia 4 b. m.

W Weronie uroczystość Św. Lupusa, Biskupa i Wyznawcy.

W Edessie uroczystość Św. Nonnusa, Biskupa, na którego modlitwę nawróciła się Święta Pelagia, Pokutnica.

W Troas we Frygii pamiątka Św. Sylwana, Biskupa, słynnego z daru cudów.

W Brescii pamiątka Św. Ewazjusza, Biskupa.

 

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023