Kalendarz liturgiczny

20 Listopada.

Św. Feliksa Walezego, Wyznawcy

Ryt zdwojony. Szaty białe.

 

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Abyś nas z niewoli grzechowej wyzwolić raczył

1. Św. Feliks. 

Dzień śmierci 4 listopada 1212 r.

— Grób w klasztorze Cerfroid (Meaux). Obrazy przedstawiają go w białym habicie Trynitarzy, z niebiesko-czerwonym krzyżem na piersiach i białym jeleniem u boku.

— Życie. 

Św. Feliks Walezy (de Valois), urodzony w r. 1127, założył wspólnie ze Św. Janem z Maty (zob. 8 lutego) Zakon Trynitarzy, którego szczególnym celem było wykupywanie Chrześcijan z niewoli saraceńskiej. Jest rzeczą bardzo wątpliwą, czy ród jego miał coś wspólnego z dynastią królewską tego nazwiska. Brewiarz opisuje niezwykłe wydarzenia z jego życia: jako młodzieniec wyzbywał się nieraz odzienia, żeby wspomóc ubogich. U wuja swego, hrabiego Teobalda de Blois, uprosił ułaskawienie skazanego na śmierć złoczyńcy, przepowiadając, że zbrodniarz ten prowadzić będzie odtąd cnotliwe życie, co się też sprawdziło. Następnie na rozkaz Anioła udał się ze Św. Janem z Maty do Rzymu, żeby prosić Papieża o pozwolenie na założenie Zakonu. Równocześnie Papież Innocenty III otrzymał w czasie Mszy Świętej objawienie, dotyczące Zakonu, który miał na celu wyzwalanie jeńców spod jarzma saracenów; wobec tego Papież własnoręcznie przyoblekł Św. Feliksa i jego towarzysza w biały habit z dwubarwnym krzyżem, w jakim mu się Anioł objawił. Ponadto zaś postanowił, że ze względu na swój trójbarwny ubiór zakonny mnisi ci wezmą nazwę od Trójcy Przenajświętszej (Trynitarze). W nowo założonym klasztorze Feliks dostąpił szczęścia, że mu się ukazała Matka Boża. Bliski dzień śmierci zapowiedział mu Anioł. Święty zatem pożegnał braci, polecił im gorąco, żeby zawsze miłowali ubogich i jeńców, i w dniu oznaczonym przez Anioła oddał Bogu ducha. Zmarł 4 listopada 1212 r., w podeszłym wieku, bogaty w zasługi.

2. Msza (Justus) z drugiego formularza wspólnego ku czci Wyznawcy; Kościół przepisuje ten formularz na uroczystości Świętych, którzy prowadzili życie szczególnie umartwione w odosobnieniu od świata. Kolekta (własna) podkreśla dwa główne fakty z życia Św. Feliksa: pobyt w pustelni i dzieło wykupu niewolników; następnie odwołując się do wstawiennictwa Świętego prosi, żebyśmy, wyzwoleni z niewoli grzechowej, zaprowadzeni zostali do Niebieskiej Ojczyzny. W ten sposób Liturgia podkreśla myśl odpowiadającą okresowi jesieni kościelnej (por. oba święta Poświęcenia kościołów i jutrzejszą kolektę).

† † †

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

Św. Feliks Walezy, idąc za Natchnieniem Bożym, ustanowił wraz ze Św. Janem z Maty Zakon Trynitarzy dla wykupu niewolników. Możny pan z Chatillon oddał im miejscowość, zwaną Cerfroi, gdzie też założyli klasztor, będący macierzystym domem tego Zakonu. Św. Feliks zmarł w r. 1212.

 

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 20-go listopada oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

Uroczystość Św. Feliksa z Valois, Wyznawcy.

W Mesynie na Sycylii pamiątka Świętych Ampelusa i Kajusa, Męczenników.

W Turynie męczeństwo Świętych Oktawiusza, Solutora i Adwentora, Żołnierzy z legii Tebańskiej, którzy zwycięską walkę swą przetrwali chwalebnie za cesarza Maksymiana.

W Cezarei w Palestynie śmierć męczeńska Św. Agapiusza, porzuconego za cesarza Galeriusza dzikim zwierzętom; gdy mu te jednak nic nie uczyniły, pogrążono go z ciężarami kamiennymi u nóg w morzu.

W Persji pamiątka Św. Nersesa, Biskupa i Męczennika z towarzyszami jego.

W Sylistrii w Bułgarii pamiątka Św. Dazjusza, Biskupa, zabitego przez prezesa Bassusa, ponieważ nie chciał wziąć udziału w saturnaliach.

W Nicei w Bitynii męczeństwo Świętych Eustachiusza, Tespezjusza i Anatoliusza w prześladowaniu za Maksymiana.

W Heraklei w Tracji pamiątka Świętych Bassusa, Dionizego i Agapita, Męczenników z 40 towarzyszami.

W Anglii uroczystość Św. Eadmunda, Króla i Męczennika.

W Konstantynopolu pamiątka Św. Grzegorza, Patryarchy z prowincji Dekapolis, co dla czci Obrazów Świętych ponieść musiał wiele utrapień.

W Mediolanie uroczystość Św. Benigna, Biskupa, co za czasów wędrówki ludów wiernie i sumiennie rządził powierzonym mu Kościołem.

W Chalons uroczystość Św. Sylwestra, Biskupa, który w czterdziestym drugim roku swego urzędowania Biskupiego, sędziwy w leciech i bogaty w zasługi zasnął w Panu.

W Weronie uroczystość Św. Symplicjusza, Biskupa i Wyznawcy.

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *