Kalendarz liturgiczny

21 Listopada.

Święto Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny.

Ryt zdwojony większy. Szaty białe.

 

 

 

Źródło: Ks. Wojciech Szmyd T.J. Odpusty 1930r.; Arndt Augustyn T. J., Odpusty, Kraków, 1890.

W dniu 21 listopada odpust zupełny, zyskuje pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i modlitwy na intencję Ojca Świętego, kto rano odmówi „Witaj Królowo, a wieczorem „Pod Twoją obronę“ (ob. n. 97).

Ponadto:

  • Odpust zupełny, który można pozyskać w kościołach OO. Karmelitów zyskuje pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i nawiedzeniem kościoła.
  • Odpust zupełny, który wszyscy wierni mogą dostąpić w kościołach i publicznych kaplicach OO. Dominikanów pod zwykłymi warunkami.
  • Odpust zupełny, który wszyscy wierni mogą dostąpić w kościołach i publicznych kaplicach OO. Redemptorystów, zyskuje się pod warunkiem Spowiedzi, Komunii Świętej i nawiedzenia kościoła lub publicznej kaplicy OO. Redemptorystów.

PAMIĘTAJ! Po jednej Komunii Świętej można uzyskać wiele odpustów zupełnych. Należy wypełnić za każdym razem przypisane warunki do jego uzyskania.

 

 

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Dzisiaj obchodzimy wprowadzenie Upodobania Bożego nią zapowiedź Odkupienia ludzkości. W świątyni Bożej prawdziwie przedstawiona zostaje Dziewica i wszystkim obwieszczony Chrystus. Dlatego i my wołajmy do Niej wielkim głosem: Bądź pozdrowiona, w Której spełnia się Zbawcze Dzieło Boże

1. Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny.

Przedmiot Tajemnicy dzisiejszego święta zaczerpnięty jest nie z Pisma Świętego, lecz z apokryfów, a w szczególności z tzw. Protoewangelii Jakuba. Na Wschodzie zaczęto obchodzić tę uroczystość już w VIII wieku, i to nawet jako święto powszechne. Nazwa uroczystości brzmiała wówczas: „Wnijście Matki Bożej do świątyni”. Do Rzymskiego Kościoła przeszczepił ją poseł Cypru, który przebywał na dworze papieskim w Awinionie (1371). W r. 1472 Sykstus IV przepisał je dla całego Kościoła. Zniesione przez Piusa V, wkrótce potem zostało przywrócone (1585 r.).

Msza (Salve) wspólna na uroczystości Matki Bożej. W Kolekcie (własnej) prosimy, „abyśmy i my mogli się kiedyś ukazać w świątyni Chwały Bożej”. Jak widzimy, Liturgia odnosi wszystko do naszego ostatecznego udoskonalenia i przemienienia (myśl aktualna w okresie jesieni kościelnej). Ofiarowanie dzisiejszej Mszy Świętej przeżywać będziemy w łączności z Ofiarowaniem Najświętszej Maryi Panny. Ileż oddania było w tej ofierze Matki Bożej i jak wielkie Bóg miał w Niej upodobanie!

2. Brewiarz. 

Całe prawie Oficjum wyjęte jest z formularza wspólnego; własne są tylko Lekcje II nokturnu i antyfona do Magnificat. Lekcje ułatwiają nam rozważanie treści dzisiejszego święta. Św. Jan Damasceński mówi o dziecięctwie Maryi: „Joachim pojął za żonę wybraną i wszelkiej pochwały godną Annę. A jak owa pierwsza Anna przez modlitwę swą i obietnicę uwolniona została od niepłodności i porodziła proroka Samuela, tak i ta Anna dzięki swojej modlitwie i Obietnicy Bożej poczęła za Łaską Bożą Matkę Najświętszą, aby i pod tym względem nie ustępować co najznamienitszym niewiastom Starego Testamentu. Tak wtedy Łaska to bowiem oznacza imię Anna porodziła Panią, gdyż tak się wykłada Imię Marya. Stawszy się Matką Stworzyciela Marya stała się istotnie Panią wszelkiego stworzenia. Marya wtedy zrodzona w domu Joachima, zaprowadzona została stamtąd do świątyni. I zasadzona została w domu Bożym, i karmiona rosą Łaski Ducha Świętego, i wzrastała we wszelkiej cnocie, jak rośnie płodne drzewo oliwne. Tak zatem Dziewica, której serce od dawna już było wolne od wszelkich ziemskich pożądań, miała przysposobić ciało i duszę na godne przyjęcie Boga do Dziewiczego Łona”. Św. Ambroży przepięknie opisuje ukryte Życie Maryi: „Jak różnorodne są cnoty, które jaśnieją w tej Dziewicy! Upodobanie w samotności, skromność, niezachwiana wiara, doskonały duch pobożności: w domu jaśnieje cnotami dziewicy, jako przyjaciółka śpieszy oddać przysługę, jako Matka idzie do świątyni. Niezliczone jest mnóstwo dziewic, na których spotkanie wyjdzie Marya, a ogarnąwszy je uściskiem, pociągnie do Pana, mówiąc: Oto ta zachowała w nieskalanej czystości łoże Syna mego i Jego komnatę godową! Cóż mam jeszcze powiedzieć o skromnych Jej posiłkach i przelicznych aktach pobożności? Te przewyższały przyrodzone możliwości, tamte wystarczały zaledwie na zaspokojenie przyrodzonych potrzeb; tu długie godziny nieprzerwanej kontemplacji – tam pomnażanie dni postnych. A gdy niekiedy odczuwała chęć pokrzepienia sił, poprzestawała na najzwyklejszym pokarmie, przyjmowanym raczej aby uniknąć śmierci niż dla przyjemności. Także i na sen przyzwalała nie dla dogodzenia własnej chęci, lecz z konieczności. Ale w czasie gdy ciało spoczywało, dusza czuwała: często przypomina sobie we śnie, co za dnia czytała, snuje o tym rozważania, wykonuje powzięte postanowienia lub obmyśla nowe”.

† † †

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

Obchodziliśmy już uroczyście 8 września Narodzenie Najświętszej Maryi Panny, a w cztery dni później święto Imienia, które Jej nadano wkrótce po narodzeniu, dziś cieszyć się będziemy pamiątką Ofiarowania Świętego Dziecięcia w świątyni. Te trzy pierwsze święta cyklu Mariańskiego są echem cyklu Chrystusowego, w którym obchodzi się uroczystość Narodzenia Pańskiego 25 grudnia, Imienia Jezus 2 stycznia i Ofiarowania w świątyni 2 lutego.

 

 

 

† † †

 

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 21-go listopada oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

W Jerozolimie uroczystość Ofiarowania Najświętszej Panny i Bogarodzicy Maryi w świątyni.

Tegoż dnia pamiątka Św. Rufusa, wspomnianego przez Św. Pawła Apostoła w liście do Rzymian.

W Rzymie męczeństwo Świętych Celzusa i Klemensa.

Pod Ostią pamiątka Świętych Demetriusza i Honoriusza, Męczenników.

W Reims śmierć męczeńska Św. Alberta, Biskupa z Lüttichu, co zamordowany został dla obrony praw i swobód Kościoła.

W Hiszpanii męczeństwo Świętych Honoriusza, Eutychiusza i Stefana.

W Pamfilii pamiątka Św. Heliodora, Męczennika z czasów prześladowania za Aureliana pod starostą Etiuszem; po nim nastąpili w męczeństwie jego dręczyciele, którzy się na widok stałości jego nawrócili i za to wrzuceni zostali do morza.

W Rzymie uroczystość Św. Gelazjusza, Papieża, odznaczonego świętobliwością i uczonością.

W Weronie pamiątka Św. Maura, Biskupa i Wyznawcy.

W klasztorze Bobbio złożenie zwłok Św. Kolumbana, Opata; założył on kilka klasztorów, był ojcem i przewodnikiem wielu mnichów i sędziwy wiekiem zeszedł bogaty w cnoty i zasługi do szczęśliwości wiecznej.

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *