Kalendarz liturgiczny

25 Października

Św. Chryzanta i Darii, Męczenników

Ryt prosty. Szaty czerwone.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Okazujmy się jako słudzy Boży w utrapieniach, w potrzebach, w uciskach, w chłostach, w więzieniach

1. Święci Chryzant i Daria.

Według nie potwierdzonej historycznie legendy małżonkowie ci pochodzili ze szlachetnych rodów; Daria przyjęła Chrzest pod wpływem swego męża, po czym oboje nawrócili w Rzymie wielu pogan na Wiarę Chrześcijańską, za co ponieśli okrutną śmierć męczeńską. Chryzanta zaszyto w skórę wołową i wystawiono na palące promienie słońca; Darię zaś zawleczono do domu rozpusty, gdzie lew bronił jej od wszelkiej krzywdy, podczas gdy ona sama zatopiona była w modlitwie. W końcu oboje wrzucono do dołu po wybranym piasku i żywcem zasypano (r. 263). Grobem ich było coemeterium Jordani przy Via Salaria w Rzymie; wraz z nimi zasypanych zostało 62 żołnierzy i cała rzesza wiernych, którzy w dniu ich śmierci zgromadzili się tu na Świętą Ofiarę. Pamięć wszystkich tych Męczenników obchodzimy również w dniu dzisiejszym.

2. Msza (Intret) zestawiona jest częściowo z tekstów wspólnych ku czci Męczenników, częściowo zaś z własnych. W Introicie słyszymy prześladowanego Kościoła. Epistoła znana nam jest z pierwszej Niedzieli Wielkiego Postu. Słowa, które Apostoł odnosi do siebie, mogliby za nim powtórzyć Męczennicy, których święto dziś obchodzimy: „Niby umierający, a oto żyjemy, niby karani, a nie uśmierceni, niby smutni, a zawsze weseli, niby ubodzy, a wzbogacający wielu, niby nic nie mający, a posiadający wszystko”. W Ewangelii Pan Jezus wypowiada: „Biada!” tym, co zabijają proroków. Święci Męczennicy stają w szeregu tych wszystkich, którzy począwszy od Abla przelali krew dla Królestwa Bożego.

***

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

W Rzymie, mówi Martyrologium Rzymskie, triumf Męczenników: Świętego Chryzanta i Świętej Darii, jego małżonki. Byli to małżonkowie, którzy wielu pociągnęli do Chrystusa. Po wielu mękach, które wycierpieli dla Jezusa Chrystusa zasypano ich żywcem stosem kamieni i ziemią, w roku 284.

 

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 25-go października oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

W Rzymie męczeństwo Świetych Chryzantusa i Darii, Małżonków; po wielu karach i mękach, jakie im zadawał prefekt Celeryn dla ich wierności w Wierze, cesarz Numerian polecił Świętych Wyznawców wrzucić do dołu w piasku i ziemią i kamieniami żywcem zasypać.

Również w Rzymie śmierć męczeńska 46 Żołnierzy, ochrzczonych jednocześnie przez Papieża Dionizego; wkrótce potem kazał ich Klaudiusz ściąć i pochowano ich przy drodze Salaryjskiej; jeszcze innych 126 Męczenników tamże złożono, między nimi Świętych Teodozjusza, Lucjusza, Marka i Piotra, Żołnierzy.

W Soissons we Francji męczeństwo Świętych Kryspina i Kryspiniana, szlachetnych Rzymian, co za czasów Dioklecjana pod prezesem Rykcjowarem po nieludzkich męczarniach straceni zostali mieczem. Ich święte ciała zabrano do Rzymu i ze czcią wielką złożono w kościele Św. Wawrzyńca w Paneperna.

We Florencji uroczystość Św. Miniasza, Żołnierza, co z całą stanowczością wystąpił za swą Wiarę i pod cesarzem Dioklecjanem doczekał się wspaniałej korony zwycięstwa.

W Torre w Sardynii pamiątka Świętych Protusa, Kapłana i Januarego, Diakona, którzy od Papieża Kajusa na tę wyspę posłani, za cesarza Dioklecjana i prezesa Barbarusa zamęczeni zostali na śmierć.

W Konstantynopolu cierpienia Świętych Martyriusza, Subdiakona i Marcjana, Kantora, którego pod cesarzem Konstancjuszem zabili błędnowiercy.

W Rzymie pamiątka Św. Bonifacego, Papieża i Wyznawcy.

W Perigueux we Francji uroczystość Św. Fronto, który przez Apostoła Św. Piotra wyświęcony na Biskupa, razem ze Św. Grzegorzem, Kapłanem, nawrócił większą część tego narodu i w końcu cudami opromieniony zasnął spokojnie w Panu.

W Brescii pamiątka Św. Gaudentego, Biskupa, odznaczonego szczególnie wiedzą i świętością.

W obwodzie Mende we Francji uroczystość Św. Hilarego, Biskupa.

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *