Kalendarz liturgiczny

28 Listopada.

Św. Katarzyny Labouré, Dziewicy; Św. Jakuba z Marchii, Wyznawcy

Ryt zdwojony. Szaty białe.

 

 

Źródło: Pójdź za Mną modlitewnik zakonny Ks. Piotr Turbak TJ 1957r.

 

 

1. Św. Katarzyny Labouré, Dziewicy.

Ur. 2259 1806 r. Na Chrzcie dano jej imię Zoe. Mimo trudności wstąpiła do Sióstr Miłosierdzia. W zakonie przyjęła imię Katarzyny. Miała kilkakrotne widzenie Najświętszej Maryi Panny, a między nimi o Cudownym Medaliku. Do końca życia pracowała w cichości, zajmując się opieką nad starcami. Odznaczała się pokorą, doskonałym zachowaniem Reguł i wielkim poświęceniem dla drugich. Umarła 31 grudnia 1876 r. w Paryżu. Kanonizowana 27 lipca 1947 r.

2. Św. Jakuba z Marchii, Wyznawcy. 

Ur. 1394 r. Wstąpił do Braci Mniejszych. Oddawał się nadzwyczajnym umartwieniom. Jako kapłan poświęcił się pracy kaznodziejskiej przez tak zwanych Fraticelli. żarliwy to Chwałę Bożą i zbawienie dusz wędrował jako kaznodzieja nie tylko we Włoszech, ale też w Niemczech i Czechach, gdzie nawrócił wielu husytów. Udał się nawet do Danii i Norwegii, głosił kazania na Węgrzech i w Polsce. Swoją wymową porywał tłumy słuchaczy. Współpracował z Św. Janem Kapistranem i Św. Bernardynem nad reformą swego Zakonu. Uczestniczył w Soborze Florenckim, a przez Papieży był tak wielce ceniony, że kilkakrotnie zlecali mu ważne sprawy. Obok pracy apostolskiej działał też społecznie, zakładając w wielu miastach banki pobożne. Po 40 latach pracy apostolskiej umarł 28 listopada 1476 r. w Neapolu. Kanonizowany 10 grudnia 1726 r.

 

 

 

† † †

 

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 28-go listopada oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

W Rzymie uroczystość Św. Rufusa, który z całą rodziną dostąpił za Dioklecjana godności męczeństwa za Chrystusa Pana.

Pod Koryntem śmierć męczeńska Św. Sostenesa, ucznia Św. Pawła, Apostoła, który wspomina go też w pierwszym liście do Koryntian. Był najpierw zwierzchnikiem bożnicy i nawrócił się potem do Wiary Chrześcijańskiej. Dlatego został na rozkaz prokonsula imieniem Gallio okrutnie ubiczowany i tą wspaniałą pierwszą ofiarą rozpocząć mógł nowy swój żywot.

W Afryce męczeństwo Świętych Papiniana i Mansueta, Biskupów; w prześladowaniu wandalskim za arianina Genzeryka palono ich po całym ciele rozpalonymi blachami żelaznymi, w którym męczeństwie wydali ducha swego. W tym samym czasie wysłano także Świętych Biskupów: Waleriana, Urbana, Krescentego, Eustachiusza, Kreskoniusza, Krescencjana, Feliksa, Hortulana i Florencjana na wygnanie, gdzie wszyscy pomarli.

W Konstantynopolu męczeństwo Św. Stefana Młodszego, oraz Świętych Bazyliusza, Piotra i Andrzeja z 339 Mnichami, którzy za Konstantyna Kopronyma poświadczyli krwią swoją prawdziwość Wiary Katolickiej, ponosząc w obronie obrazów Świętych odważnie rozmaite męczeństwa.

W Rzymie uroczystość Św. Grzegorza III, Papieża, który po żywocie pełnym świętobliwości i zasług podążył do Ojczyzny Wiecznej.

W Neapolu złożenie zwłok Św. Jakuba de Marchia, Wyznawcy z Zakonu Franciszkanów, odznaczonego umartwionym życiem, apostolskim zapałem kaznodziejskim i rozlicznymi dla Wiary Chrześcijańskiej podjętymi poselstwami; Papież Benedykt XIII umieścił imię jego w spisie Świętych Pańskich.

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023