Kalendarz liturgiczny

28 września

Św. Wacława, Króla Czeskiego, Męczennika

 

Ryt półzdwojony. Szaty czerwone.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Wacław własnoręcznie siał pszenicę na hostie i tłoczył winne grona na wino mszalne.

1. Św. Wacław.

Dzień śmierci (według Martyrologium) 28 września 929 r. w Starym Bolesławie. Święto ustanowione w r. 1729. — Grób w Pradze, najpierw w ufundowanej przez Św. Wacława katedrze Św. Wita, od w. XIV, w bocznej kaplicy nowej katedry.

— Życie.

Wacław, książę czeski, wychowany bogobojnie przez babkę, Św. Ludmiłę, odznaczał się nieskalaną czystością, którą zachowaj do końca życia. Po śmierci ojca, który go wcześnie osierocił (920), opiekę nad nim przyznano jego matce, Drahomirze; była ona podobno poganką. Święty książę był ojcem dla poddanych i hojnie wspierał sieroty, wdowy i wszelkiego rodzaju biedotę. Zdarzało się, że nocą na własnych barkach dźwigał do chat najuboższych drzewo na opał. Biednych odprowadzał na miejsce wiecznego spoczynku, więźniów uwalniał, a przynajmniej odwiedzał ich i krzepił w więzieniach. Do kapłanów odnosił się z najgłębszą czcią. Własnoręcznie siał pszenicę na hostie i tłoczył grona na wino mszalne. W zimie nawiedzał kościoły brnąc boso w śniegu, a często znacząc swą drogę krwawymi śladami stóp. Aniołowie strzegli jego ciała. Ale potężne stronnictwo pogańskich wielmożów, na którego czele stał młodszy brat Wacława, Bolesław, przeciwne było jego dążeniom do rozpowszechnienia Wiary Chrześcijańskiej w Czechach. Pewnego razu Wacław przyjął zaproszenie Bolesława na ucztę, po której razem udali się do kościoła; tam wyrodny brat przebił go oszczepem.

2. Msza (In virtute) wspólna na uroczystość męczennika.

Ewangelia dzisiejsza w szczególny sposób odzwierciedlona jest w życiu Świętego; był on bowiem rzeczywiście znienawidzony dla Chrystusa przez swych najbliższych,własną matkę i brata; ale, nienawiść ta zjednała mu palmę męczeńską. Przestrzegając wiernie słów Chrystusa Pana: „Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje”, hojnie zaopatrywał sługi Chrystusowe, a ponadto własnoręcznie przysposabiał chleb i wino do Ofiary Mszy Świętej. Wspomagajmy i my w miarę możności kościoły i Ołtarze, ofiarując dla nich bieliznę kościelną i świece lub sprzątając kościół i utrzymując w porządku znajdujące się w nim przedmioty. Zaofiarujmy swe usługi naszemu proboszczowi. Ale Chrześcijanin ożywiony duchem Liturgii będzie rownież w miarę sił i możności praktykował czynną miłość bliźniego. Nic tak skutecznie nie zdoła przełamać uprzedzeń, które ludzie żywią w stosunku do Kościoła, jak miłosierne uczynki względem bliźnich. Liturgiczna procesja podczas ofiarowania, połączona ze składaniem darów, mogłaby się bardzo przyczynić do wzbudzenia ducha tej miłości. Obyż piękny ten zwyczaj został nam jak najprędzej przywrócony. Postanówmy sobie, że ilekroć uczestniczyć będziemy we Mszy Świętej, spełnimy jakiś uczynek miłosierdzia co do ciała lub co do duszy.

***

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

Wacław, król czeski, pełnił na tronie najpiękniejsze cnoty chrześcijańskie. Pełen miłosierdzia wspierał jałmużnami sieroty, wdowy i ubogich, wyswobadzał jeńców i odwiedzał więźniów. Przez całe życie zachował nietknięty skarb dziewictwa. Wielką czcią otaczał kapłanów i własnoręcznie siał zboże i tłoczył wino, które miało służyć do Najświętszej Ofiary. Brat wszakże jego, bezbożny Bolesław, za namową swej matki, spełniając to, co przepowiedział Jezus: „I będą nieprzyjaciele człowieka domownicy jego” (Ew.), postanowił pozbyć się króla-brata. Podjął go przy stole swoim, a później, ze wspólnikami, poszedł zamordować go w kościele, gdzie się Wacław modlił, oczekując spodziewanej śmierci. Zmarł w 938 r. Węgry, Polska i Czechy obrały go sobie za Patrona.

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 28-go września oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

 

W Czechach uroczystość Św. Wacława, Księcia i Męczennika, który po życiu pełnym świętobliwości i cudów zamordowany został w domu brata swego i tak dostąpił korony zwycięstwa.

W Rzymie męczeństwo Św. Prywata; okryty wrzodami, uzdrowiony został przez Papieża Kallistusa i uwierzył w Chrystusa Pana. Za to kazał go cesarz Aleksander biczować na śmierć kulkami ołowianymi.

Tamże uroczystość Św. Stakteusa, Męczennika.

W Afryce śmierć męczeńska Św. Marcyalisa, Wawrzyńca i 20 ich towarzyszów.

W Antiochii w Pirydii męczeństwo Św. Marka, Pasterza, braci jego Alfiusza, Aleksandra i Zozyma, potem Św. Nikona, Neona, Heliodora i 30 żołnierzy, którzy wszyscy zawdzięczają nawrócenie swe cudom Św. Marka i męczeni zostali na różny sposób.

Tego samego dnia śmierć męczeńska Św. Maksyma za cesarza Decjusza.

W Tuluzie uroczystość Św. Exuperiusza, Biskupa i Wyznawcy, męża niezwykle skąpego dla siebie, ale bardzo szczodrobliwego dla innych, jak donosi Św. Hieronim w pamiątkowym sprawozdaniu.

W Genewie uroczystość Św. Salomona, Biskupa i Wyznawcy.

W Brescii uroczystość Św. Sylwina, Biskupa.

Tegoż dnia uroczystość Św. Eustochii, Dziewicy, córki Św. Pauli, która wychowana z innymi Dziewicami przy żłóbku Zbawiciela w Bojaźni Bożej, zeszła wreszcie bogata w zasługi z tego świata.

W Niemczech uroczystość Św. Lioby, Dziewicy.

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *