Kalendarz liturgiczny

29 Listopada.

Wigilia Św. Andrzeja Apostoła; Św. Saturnina, Męczennika; Wszystkich Świętych Zakonu Serafickiego

Ryt zdwojony. Szaty fioletowe.

 

 

Źródło: Pius Parsch „Rok Liturgiczny”, Poznań 1956, t. 3.

 

 

Św. Saturnin, Męczennik. 

Dzień śmierci 29 listopada, około 300 r.

— Grób w Rzymie pierwotnie na cmentarzu Trazona przy via Salaria; później na Mons Caelius (w Rzymie).

— Życie.

W Martyrologium czytamy: „W Rzymie, przy via Salaria, śmierć dwóch Świętych Męczenników, starca Saturnina i diakona Syzyniusza. Za panowania Maksymiana znosili najpierw udrękę długotrwałego więzienia, po czym z rozkazu prefekta Rzymu wzięci zostali na tortury; wykręcano im kości ze stawów, chłostano rózgami i biczami i przypiekano płonącym łuczywem, w końcu po zdjęciu ich z tortur zadano im śmierć przez ścięcie”. Według napisu nagrobnego, umieszczonego przez Św. Damazego, Papieża, Saturnin pochodził z Kartaginy. Akta męczeńskie Marcellusa podają, że sędziwego starca skazano na noszenie kamieni i piasku do budowy term Dioklecjana; ponieważ zaś Święty cierpliwością swą, modlitwą i nauczaniem nawrócił wielu pogan na Wiarę Chrystusową, prefekt miasta skazał go na śmierć przez ścięcie.

— W dniu dzisiejszym obchodzimy uroczystość jeszcze jednego Św. Saturnina, pierwszego biskupa Tuluzy, który poniósł śmierć męczeńską około 250 roku.

† † †

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

1. Wigilia Św. Andrzeja Apostoła.

Dla większego uczczenia Apostołów, którzy są fundamentem Kościoła, Liturgia zawsze poprzedza ich uroczystość wigilią. Msza dzisiejsza stawia nam przed oczyma powołanie Andrzeja, brata Piotrowego, i ucznia Jana Chrzciciela.

Ewangelia mówi nam, że Św. Jan Chrzciciel, spełniając swoje posłannictwo przygotowywania dusz do przyjścia Pana Jezusa, ukazał go Andrzejowi, uczniowi swemu, który przyłączył się natychmiast do Jezusa Chrystusa i pozostał przy Nim.

Przygotujmy serca nasze do jutrzejszego święta, będąc zawsze gotowi na każde skinienie Chrystusa, aby pójść za Nim. Jak swego brata Piotra, tak i nas doprowadzi Św. Andrzej do Chrystusa (Komunia).

2. Św. Saturnina, Męczennika.

Św. Saturnin, oddał swe życie, jako czcigodny starzec, za Wiarę Chrystusową. Żył prawdopodobnie pod koniec III wieku.

 

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 29-go listopada oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

Wigilia Św. Andrzeja, Apostoła.

W Rzymie przy Via Salaria męczeństwo Św. Saturnina, Starca i Św. Syzyniusza, Diakona za cesarza Maksymiana. Po długotrwałym więzieniu kazał go prefekt miejski oddać na tortury i na nich rozrywać, bić knutami i skorpionami, palić pochodniami i wreszcie stracić.

W Tuluzie męczeństwo Św. Saturnina, Biskupa, co za Decjusza oddał Panu Bogu świętą duszę swoją. Poganie pojmali go na zamku miasta i strącili go z całej wysokości po wszystkich stopniach, tak że głowa roztrzaskała się i mózg wypłynął, a ciało całe wyglądało jak porozdzierane.

Również męczeństwo Św. Paramona z 375 towarzyszami za cesarza Decjusza i prezesa Akwilina.

W Ankyrze pamiątka Św. Filomena, Męczennika, którego w prześladowaniu Aureliańskim dręczono za sędziego Feliksa najpierw ogniem, potem przebito mu ręce i nogi a na ostatku i głowę gwoździami.

W Veroli pamiątka Świętych Błażeja i Demetriusza, Męczenników.

W Todi uroczystość Św. Illuminaty, Dziewicy.

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023