Kalendarz liturgiczny

31 Października

Wigilia Wszystkich Świętych.

Szaty fioletowe.

 

 

Mszał Rzymski 1931r.; Mszał Rzymski 1949r.

 

W VIII. wieku Sakramentarz Gregoriański wykazuje między zwykłymi Mszami, bez określonej daty, Mszę ku
czci Wszystkich Świętych. Owa Msza, wyznaczona w następnym wieku na dzień 1 listopada została Mszą na uroczystość Wszystkich Świętych, do której przygotowujemy się dziś przez Wigilię. Ponieważ w kościele starożytnym początkowo oddawano cześć publiczną tylko Męczennikom, tym się przeto tłumaczy, że Msza dzisiejsza składa się z wyjątków z nabożeństw na uroczystości Męczenników.

Kapłaństwo, które Jezus sprawuje niewidzialnie na naszych ołtarzach jest tym samym, które widzialnie sprawuje w Niebie. Ołtarze ziemskie, na których znajduje się „Baranek Boży” i niebieskie, na których stoi „Baranek jakby ofiarowany” jedno stanowią. To też w Mszy wszystko nam przypomina Ojczyznę Niebieską. Prefacja łączy nasze śpiewy z Chórami Anielskimi, a Communicantes jednoczy nas z Najświętszą Panną i Świętymi. Gdy uczestniczymy w Świętej Ofierze, winniśmy pamiętać, że Kapłaństwo Jezusa na ziemi jest powtórzeniem tego, które sprawuje w otoczeniu Wybranych w Niebie. Ziemia jest jak gdyby kościołem dolnym, gdzie składamy Bogu w Hostii Świętej Ofiarę zabitą na Kalwarii, podczas gdy w kościele górnym, Najwyższy Kapłan Nowego Zakonu, Zmartwychwstały, nie przestaje pokazywać Ojcu Swych Ran Chwalebnych.

 

 

† † †

 

 

 

Z MARTYROLOGIUM RZYMSKIEGO (1956R.)

 

 

Dnia 31-go października oprócz tego obchodzi Kościół Święty pamiątkę następujących Świętych Pańskich, zamieszczonych w Rzymskim Martyrologium:

 

Wigilia Wszystkich Świętych.

W Rzymie męczeństwo Św. Nemezjusza, Diakona i Św. Lucylli, Dziewicy, córki jego. Ponieważ żadna groźba ani męczarnia nie zdołała odwieść jej od Wiary, kazał ją cesarz Walerian ściąć 25 sierpnia. Św. Stefan, Papież pogrzebał ciała ich, a Św. Ksystus wystawił przy drodze Appijskiej piękniejszy nagrobek i oddał go w dniu dzisiejszym użytkowi, Grzegorz V przeniósł je do Diakonii Santa Maria Nova, i równocześnie z nimi kości Św. Symfroniusza, trybuna Olympiusza, małżonki jego Exuperii i syna ich Teodulusa, którzy za staraniem Św. Symfroniusza nawróceni, a przez Papieża Stefana ochrzczeni zostali, zanim wywalczyli koronę męczeńską. Za Grzegorza XIII podniesiono relikwie te ponownie i złożono pod Ołtarzem tego samego kościoła z wielką uroczystością w dniu 8 grudnia.

Tegoż dnia męczeństwo Świętych Ampliatusa, Urbana i Narcyza, wspomnianych przez Św. Pawła w liście do Rzymian. Później zostali oni zabici dla wiary przez żydów i pogan.

We Francji w S. Quentin uroczystość Św. Kwinktyna, obywatela rzymskiego i senatora, męczonego za cesarza Maksymiliana. Ciało jego znaleziono na objawienie z Nieba po 55 latach zupełnie dobrze utrzymane.

W Konstantynopolu uroczystość Św. Stachisa, Biskupa, którego Św. Andrzej, Apostoł wyświęcił na pierwszego Biskupa tego miasta.

W Mediolanie pamiątka Św. Antonina, Biskupa i Wyznawcy.

W Ratyzbonie uroczystość Św. Wolfganga, Biskupa.

 

 

 

 

 

A gdzie indziej wielu innych Świętych Męczenników i Wyznawców oraz Świętych Dziewic.

R. Deo gratias.

 

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *