Dusze czyśćcowe

 

 

 

 

 

Miesiąc Listopad na pomoc dusz czyśćcowych.

Skarbnica odpustów modlitewnych i uczynkowych, 1901

Kto publicznie lub prywatnie przez cały miesiąc listopad odprawia wspólnie albo osobno jakiekolwiek pobożne ćwiczenia na pomoc dusz czyścowych, zyska:

1) raz na dzień przez tenże miesiąc 7 lat i tyleż kwadragen;

2) Odpust zupełny zaś w jednym dniu do wyboru pod warunkami: Spowiedzi Świętej, Komunii Świętej, nawiedzenia kościoła i przy tym modlitwy według intencji Papieża.

Odpusty te można ofiarować za dusze czyśćcowe.

(Leon XIII. Dekr. Gen. Św. Kongr. Odp. d. 17 styczn. 1888. Àcta S. Sedis XX. 413).

 

 

O nabożeństwie miesięcznym

Źródło: Zbior wybornego y gruntownego nabozenstwa na codzienne, tygodniowe, miesięczne, w dni swięte i roczne 1819

Nauka.

Czytaj więcej

Chociaż nie zdaje się być osobliwszym i różnym od codziennego, tygodniowego, i rocznego, jakoż nie znajduje się w innych do Nabożeństwa książkach, przestrzec jednak potrzeba wiernych Chrystusowych. Najpierw, że niektórzy z nich zostają w rozmaitych Bractwach, którym oprócz innych w roku dni, na jedną w każdym miesiącu Niedzielę nadane są odpusty to zawsze pod obowiązkiem jakiego nabożeństwa. Po wtóre: Wszyscy, którzykolwiek nabożnie co dzień trzy razy odmawiają Anioł Pański, i którzy codziennie przez pół lub ćwierć godziny odprawiają medytację, to jest modlitwę wewnętrzną, tak ci jako i pierwsi wiernie się każdego dnia w tych pobożnych uczynkach zachowując przez cały miesiąc, w każdym całego roku dostąpić mogą zupełnego odpustu w te dni Miesięczne, które sami sobie obiorą, a w nie spowiadać się i komunikować, i modlić się będą. Przysposobienia do Spowiedzi opisane są niżej w Nabożeństwie do Świętych Sakramentów, w Nabożeństwie także tyczącym się Odpustów, wyrażone tj. względem nich uwiadomienia i modlitwy.

Co się zaś tyczy Medytacji, czyli modlitwy wewnętrznej, ta choćby tak wielkimi, (jako się wyżej nadmieniło) Odpustami zalecona nie była, sama jednakże przez się od modlitwy ustnej daleko jest zacniejsza i pożyteczniejsza; gdyż kiedy się modlimy ustnie mówimy tylko do Pana Boga; ale gdy się modlimy wewnętrznie, tj. gdy rozmyślamy co nabożnego, wtenczas Sam Pan Bóg mówi do nas, ponieważ więc tyle jest na świecie ludzi chcących nawet pobożniejsze prowadzić życie, którzy wiele różnych i długich modlitw ustnych codziennie odmawiają, a o modlitwie wewnętrznej albo nie wiedzą, albo nie dbają, albo co rozmyślać nie mają, przetoż kładzie się tu dla wszystkich wielce gruntowne i wyborne Uwagi na każdy dzień Miesiąca. Które przeczytawszy codziennie po jednej rozważając, trzeba je znowu na drugi i na każdy poczynający się Miesiąc z początku zaczynać. Przez całe życie odprawiając je, znajdzie się zawsze w nich co nowego do używania i ku zbudowaniu.

Uwaga o odpustach.

Źródło: Głos duszy 1881;

Odpusty. Podręcznik dla duchowieństwa i wiernych opr. X. Augustyn Arndt 1890r. 

Benedykt XIV, sławny i uczony papież, polecał Brewem d. 16 grudnia 1746r., bardzo gorąco rozmyślanie, i bardzo słusznie, mało bowiem jest ćwiczeń pobożnych, z których by Chrześcijanie mogli czerpać skuteczniejsze środki do zapewnienia sobie wytrwania i postępu w cnotach. „Dajcie mi kogoś, który co dzień choć kwadrans poświęca rozmyślaniu powiedziała Św. Teresa, a ja mu obiecuję Niebo“.

Odpusty: 1) Zupełny raz na miesiąc w dzień dowolnie obrany, jeśli kto przez miesiąc co dzień rozmyśla przez pół godziny lub przynajmniej przez kwadrans. Warunki: Spowiedź, Komunia Święta i modlitwa pobożna na zwyczajne intencje.

2) 7 lat i 7 kwadr. za każdy raz, gdy kto w kościele lub gdzie indziej, publicznie lub prywatnie, naucza innych o sposobie rozmyślania, albo gdy kto tej nauki słucha. Warunek: Spowiedź, Komunia Święta za każdym razem.

3) Odpust zupełny raz na miesiąc w dniu dowolnie obranym, gdy kto pilnie naucza, albo się dał pouczyć. Warunki: Spowiedź, ilekroć z sercem skruszonym przyjmą Komunię Świętą i modlitwa na zwyczajne intencje. (Benedykt XIV. Brew. dn. 16 grudnia 1746r.)

Wszystkie te odpusty można ofiarować za dusze wiernych zmarłych.

 

 

 

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – WIGILIA

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 1

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 2

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 3

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 4

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 5

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 6

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 7

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 8

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 9

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 10

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 11

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 12

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 13

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 14

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 15

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 16

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 17

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 18

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 19

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 20

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 21

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 22

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 23

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 24

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 25

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 26

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 27

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 28

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 29

LISTOPAD MIESIĄC DUSZ CZYŚĆCOWYCH – DZIEŃ 30

 

 

 

 

 

 

 

© salveregina.pl 2023

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *