Litania  albo prośba do wszystkich Świętych w różnych potrzebach doczesnych i wiecznych.

Źródło: Zabawa duchowna 1872

Zabawa duchowna z różnych ksiąg nabożnych słodkich affektow 1825

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Boże w Trójcy Świętej Jedyny, cudowny w Świętych Twoich zasługi Ich pocieszający, zmiłuj się nad nami.

Święta Marya, Królowa Wszystkich Świętych, złączywszy z Świętymi prośby Twoje, módl się za nami.

Wszyscy Święci Serafinowie, Cherubinowie, Trony, Panowania, Mocy, Zwierzchności, Książęta, Archaniołowie, Aniołowie, i wy, Święci Stróżowie nasi, módlcie się za nami.

Święci Siedem Duchowie, przy Tronie Boskim stojący: Michale, Gabryelu, Rafale, Urielu, Salutielu, Jenhudielu, Barachielu,

Wszyscy Święci Starego Zakonu, osobliwie: Adamie, Ewo, Noe, Abrahamie; Izaaku, Jakubie, Mojżeszu, Aronie Enochu, Eliaszu, Dawidzie Izajaszu. Jakubie, Jozue, Józefie Patryarcho, Saro, Rebeko, Estero, Judyto,

Wszyscy Święci Patryarchowie, Prorocy, i Nazarejczykowie,

Wszyscy Świętobliwi, Błogosławieni Święci Nowego Zakonu, to jest: Święci Apostołowie, Męczennicy, Zakonnicy, Wyznawcy, Pustelnicy, Panny, Mężatki, Wdowy, Niewinnięta, mianowicie: Święci Janie Chrzcicielu, Józefie, Joachimie, Anno, Święta Jezusa Rodzino,

Wszyscy Święci Błogosławieni w różnych państwach, krajach, diecezjach znani i czczeni,

Wszyscy Święci w Martyrologiach, Menologiach wspomnieni i szanowani,

Wszyscy Święci siedemdziesiąt i dwóch Uczniów Chrystusowych,

Święci siedmiu braci śpiących, Maksymilianie, Jambliku, Marcinie, Janie, Dionizy, Exakustadiuszu, Antoniuszu,

Wszyscy Święci żebracy, ubodzy duchem różnego kunsztu rzemiosła, wyzwolonych nauk,

Wszyscy Świętobliwi, Błogosławieni, Święci, których Bóg w różnych potrzebach doczesnych i wiecznych poczynił Patronami,

Wszyscy Święci, których ciała, relikwie, obrazy, po różnych świata miejscach, swoją mają cześć,

Wy Święci, powszechnie od wszystkich, osobliwymi doznani Patronami: Tadeuszu, Józefie, Antoni Padewski, Grzegorzu Patryarcho Ormiański, Ignacy, Franciszku Ksawery, Alojzy Kajetanie, Piotrze z Alkantary, Janie Nepomucenie, Dominiku, Wincenty Ferreriuszu, Janie z Dukli Hartowiku, Fintanie kapłanie i Wy świeżo kanonizowani Święci Pańscy, to jest: Peregrynie i Wincenty a Paulo, Janie od Krzyża, Feliksio a Cantalicio, Piotrze Regalacie, Józefie z Leonissiurn, Fidelisie, Małgorzato z Cortony, Julianno de Falkoneriis, Katarzyno de Ricciis,

Święci piętnastu pomocników: Jerzy, Błażeju, Erazmie, Pantaleonie, Wicie, Krzysztofie, Dionizy, Cyriaku, Akacy, Eustachu, Magnusie, Idzi, Małgorzato, Barbaro, Katarzyno,

Święty Anteogenesie biskupie i męczenniku, mający cd Boga obietnicę, że w imię twoje proszących, Bóg ma wysłuchać,

Wszyscy Święci Patronowie moi, kość z kości moich: Florianie, Stanisławie, Wojciechu, Bonifacy, Józefacie, Romanie, Hlebie Dawidzie, Borysie, za Chrystusa pomęczeni,

Wszyscy Święci Męczennicy Sandomierscy, synowie Dominika świętego,

Święci pięciu bracia Męczennicy Polacy, Benedykcie, Janie, Mateuszu, Izaaku, Krystynie, a szósty Barnabo między nich policzony, Andrzeju Bobolo,

Święty Jacku, Kazimierzu, Cyryllu, Metodiuszu, Czesławie, Janie z Dukli, Janie Kanty, Symonie z Lipnicy, Andrzeju Żurawku,

Wszystkie Święte, Błogosławione, Świętobliwe Panie, Panny i Wdowy obydwóch Testamentów, których Sam Bóg zna i koronuje,

Święte jedenaście tysięcy Dziewic, z Świętą Urszulą i męczenniczką; przyczyńcie się za nami.

Święte Pańskie, Magdaleno pokutująca, Tereso, Magdaleno de Pazzis, Brygido, módlcie się za nami.

Święte Pańskie mające obietnicę od Boga iż proszących przez zasługi Wasze, Bóg ma wysłuchać; Wilgefurto, Kalamandro, Sekundyno, Angelo de Fulgino,

Święte Patronki królestwa naszego: Salomeo, Kunegundo, Jadwigo księżna, Jadwigo królowa,

Dusze Świętych wiernych zmarłych,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Ojcze nasz, Zdrowaś Marya itd.

Modlitwa do Wszystkich Świętych.

Królu Najwyższy Nieba i ziemi, Chryste Jezu! cierniową, nie tak na znak panowania, jako na odkupienie ozdobiony koroną, przez Twoje i Świętych Twoich krwawe zasługi męczeństwa, umartwienia prace, i przez ich miłość ku Tobie gorącą, żebrzemy pokornie od Twego Majestatu, abyś z Skarbu nieprzebranej Dobroci i Opatrzności Twojej, mając wzgląd na tych Wszystkich Świętych Twoich Starego i Nowego Zakonu zasługi, cnoty, imiona, Przedwiecznej Twojej Mądrości wiadome, okazał nad nami hojność Opatrzności, wspaniałość Serca i Ojcowskiej Dobroci i Miłości dowody. Zmiłuj się, Boże nasz! nad nami grzesznymi; a przemień nas prawdziwie pokutujących, serca zaś nasze różnymi ściśnione dolegliwościami racz napełniać Boską Twoją Pociechą Prosimy Cię o to przez tę Radość, którą ma Królowa Nieba i ziemi i Wszyscy Święci, z widzenia Ciebie Boga, Najlepsze Dobro. Amen.

 

 

© salveregina.pl 2022

Newsletter

Otrzymaj za darmo: Niezbędnik modlitewny za dusze czyśćcowe.
Jeśli chcesz otrzymywać żywoty świętych, codzienne rozmyślania, modlitwy za dusze czyśćcowe, nowenny przed świętami, wypełnij poniższy formularz.
Zaznacz: *
Regulamin *