Wszystkich Świętych

 

Litania o Wszystkich Świętych (inna wersja)

 

 

Źródło: Bóg moją miłością modlitwy św. Gertrudy czyli Prawdziwy 1910

 

 

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z Nieba Boże, zmiłuj się nad nami!

Synu Odkupicielu świata, Boże,

Duchu Święty Boże,

Święta Trójco Jedyny Boże,

Święta Marya, módl się za nami!

Wszyscy Święci Aniołowie i Archaniołowie, módlcie się za nami!

Wszystkie Święte Trony i Państwa,

Wszyscy Święci Książeta i Mocarstwa,

Wszystkie Święte Duchy Niebieskie,

Wszyscy Święci Cherubinowie i Serafinowie,

Wszyscy Święci Patryarchowie i Prorocy,

Wszyscy Święci Apostołowie i Ewangeliści,

Wszyscy Święci Męczennicy i Wyznawcy,

Wszyscy Święci Biskupi i Doktorowie,

Wszyscy Święci Kapłani i Lewitowie,

Wszyscy Święci Mnisi i Pustelnicy,

Wszyscy Święci Pokutujący i Pielgrzymujący,

Wszystkie Święte Panny i Wdowy,

Wszyscy Święci Małżonkowie i Niewiniątka,

Wszyscy Święci i Święte Boże, przyczyńcie się za nami!

Jezu Chryste, korono Wszystkich Świętych, zmiłuj się nad nami!

Przez Ich cnoty i zasługi,

Przez Ich cierpliwość i pokorę,

Przez Ich pokutę i umartwienia,

Przez Ich czuwania i posty,

Przez Ich trudy i prace,

Przez Ich ubóstwo i niedostatek,

Przez Ich pielgrzymowanie i modlitwy,

Przez Ich nabożeństwo i miłość,

Przez Ich westchnienia i pragnienia,

Przez Ich szczodrobliwość i jałmużny,

Przez Ich litość i miłosierdzie,

Przez Ich prześladowania i męczeństwa,

Przez Ich więzy i pojmania,

Przez Ich karania i morderstwa,

Przez Ich rany i siność,

Przez Ich śmierć i katowania,

Przez Ich krwi wylanie,

Przez wszystkie przeciwności i nędze, które dla Chwały Twojej ponosili,

Przez Miłość, dla której od wieków Ich wybrałeś,

Przez Miłość, dla której Ich do Siebie pociągnąłeś,

Przez Miłość, dla której w Ich sercach spoczywałeś,

Przez Miłość, dla której tak dużo Łask Im świadczyłeś,

Przez Miłość, dla której Ich do Nieba wprowadziłeś,

Przez Miłość, dla której Ich koronujesz,

Przez Miłość, która między Tobą a Nimi istnieje,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Przepuść nam, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Wysłuchaj nas, Jezu!

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, Zmiłuj się nad nami, Jezu!

Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Kyrie elejson! Chryste elejson! Kyrie elejson!

Ojcze nasz… Zdrowaś Marya… Chwała Ojcu…

V. Módlcie się za nami Wszyscy Święci!

R. Abyśmy przez Wasze zasługi Chwałę Wieczną wysłużyli.

V. Módlmy się: Panie Jezu Chryste, korono Świętych Swoich, zmiłuj się nad ludem, dla którego wzywa się Imienia Twojego, a przez zasługi Świętych Swoich, bądź miłościw grzechom naszym. Wspomnij Sobie na tę wierność i miłość, z jaką aż do śmierci Tobie służyli. Oto krew Ich tak okrutnie i niewinnie wylana woła do Ciebie z ziemi, żebrząc Twego Miłosierdzia, więc zasługami jakie Ci ofiarujemy,  ubłagany, użycz nam Łaskę Obcowania z Tymi, w których zasługach i przyczynie ufamy. Który żyjesz i królujesz z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym po wszystkie wieki wieków.

R. Amen.

 

 

 

© salveregina.pl 2022